logo

Adam Michnik

Żyd z antypolską misją i antypolskim rodowodem

Historia wstydliwa

Szarą eminecją III Rzepospolitej był Adam Michnik.

Adam Michnik  urodził się w konkubinackiej rodzinie żydowskich komunistów. Jego ojciec, Ozjasz Szechter, był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy  a jego matka, Helena Michnik po której Adam nosi nazwisko to osobna historia... 

Matka Adama Michnika - Helena Michnik

Aktywistka Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej "Życie" - po 1945 r. uczyła kadetów KBW i pisała zakłamane podręczniki do historii.

Wychowana była w rodzinie żydowskiej w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła historię i filologię klasyczną; doktorat z historii uzyskała w 1926 r. Po studiach pracowała jako nauczycielka w gimnazjum w Drohobyczu

Przesiąknięta komunistyczną ideą działała w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej "Życie". Była współorganizatorką komunistycznej organizacji pionierskiej im. Lenina w Polsce.

Od około 1936 roku żyła w nieformalnym związku z poznanym we Lwowie Ozjaszem Szechterem. Wspólnie z nim wychowywała jego syna Jerzego Szechtera oraz swojego syna z wcześniejszego małżeństwa - Stefana Rosenbuscha który takze przyjął jej nazwisko - Michnik.

Adam Michnik był bękartem Heleny Michnik i Ozjasza Szechtera. Nazwisko matki nadano mu ze względu na brak formalizacji jej związku z Ozjaszem Szechterem

Po ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 Helena Michnik wraz z Ozjaszem Szechterem i dziećmi wyjechali do Kotliny Fergańskiej. W Namaganie została nauczycielką w szkole dla uchodźców polskich. Po rozpoczętej pod koniec 1943 wędrówce z Armią Andersa przez Azję Środkową, Irak, Iran i Palestynę razem z synami dotarła do Europy Zachodniej, skąd wróciła do Polski pod koniec 1945  angażując się od razu jako wykładowca  w szkole podległego Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Później była nauczycielką historii i niestety współautorką podręczników szkolnych (Historia Polski do roku 1795, której 11 wydań na przełomie lat 50. i 60., napisała  z Ludwiką Mosler).
Na przełomie lat 50. i 60. XX w. pełniła funkcję dyrektora sieci Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki
Zmarła w 1969 na atak serca, trzy miesiące po powtórnym zwolnieniu z więzienia Adama Michnika. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 249, rz. 5).

To jest jedyne dostępne publicznie zdjęcie Heleny Michnik matki Adama Michnika


Ojciec Adama Michnika - Ozjasz Szechter

Ojciec Adama Michnika - Ozjasz Szechter był wysokim dygnitarzem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, organizacji  ktora  w II RP była nielegalną, walczącą z porządkiem konstytucyjnym, występującą przeciwko niezawisłości i całości Państwa Polskiego.

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Była to zakonspirowana partia polityczna, finansowana przez wrogi Polsce Związek Sowiecki, całkowicie dyspozycyjna wobec Moskwy.

 Jej funkcjonariusze (w slangu komuny zwani byli "funkami") otrzymywali sowiecki żołd wynoszący miesięcznie nawet kilkaset złotych (robotnik zarabiał wówczas 100-150 zł).

Razem, jak można szacować, co najmniej jedna trzecia członków partii i organizacji komunistycznych (KPP, KPZU, KPZB, MOPR itp.) była na sutym, moskiewskim żołdzie. W zamian za to oczekiwano od nich wykonywania konkretnych zadań politycznych, szpiegowskich i dywersyjnych. I były one wykonywane bez zastrzeżeń, choć w ramach komunistycznego terroru lała się krew i padały niewinne, postronne ofiary.

Ozjasz Szechter ps. "Jerzy" dla komunizmu, zerwał z całą swoją tradycją.

Przed wybuchem wojny pracował w prywatnym banku we Lwowie jako zwykły urzędnik. Prawdziwą karierę zawodową zaczął jednak robić dopiero po 17 września 1939 r. Jako sprawdzony, zahartowany w bojach z Państwem Polskim towarzysz, został inspektorem kadr w sowieckim Gosbanku we Lwowie.

Po wejściu Niemców w 1941 r. przerzucono go (wraz z rodziną) do Uzbekistanu  gdzie także podjął pracę w banku. W latach 1943-1945 służył  w Armii Czerwonej. W tzw. Polsce Ludowej zawrotnej kariery nie zrobił - pełnił wprawdzie eksponowane funkcje (kierownik Wydziału Prasowego CRZZ, zastępca redaktora naczelnego "Głosu Ludu" - partyjne Wydawnictwo Książka i Wiedza), ale rzutował na tym właśnie jego przedwojenny proces (tzw. proces łucki w 1934 r.) w którym, oskarżeni uznani zostali za "sypaków", czyli osoby składające wielce obciążające zeznania.

Nie przeszkodziło to jednak w otrzymaniu całkiem przyjemnego mieszkanka w alei Przyjaciół, gdzie osiedlali sie najważniejsi prominenci komunistyczni.

Przyrodni ojciec - Ozjasz Szechter został przed wojną skazany za antypolską działalność w nielegalnej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Po "wyzwoleniu" kierował m.in. Wydziałem Prasowym Centralnej Rady Związków Zawodowych.

Brat zafundowany Adamowi przez ojca Ozjasza Szechtera - Jerzy Szechter

Nie tylko życiorys jest głęboko ukryty ale nawet fotografia

Pierwszym synem Ozjasza Szechtera poczętym w związku małżeńskim z Sabiną Schatz (lub Sabiną Chatz) był urodzony w 1928r. w Drohobyczu Jerzy Szechter.

Jak łatwo policzyć Jerzy Szechter w pierwszym okresie okupacji terytorium Polski Zachodniej przez bolszewików a więc w roku 1946 osiągnął już pełnoletność, ale o jego życiu z tego okresu, aż po ucieczkę z Polski w 1957 roku jak na razie nic nie wiadomo.

Tak więc okres od 1946r. do 1957r., stanowiący ponad dziesięć lat życia człowieka jest całkowicie nieznany, będąc białą plamą w jego historii. Dlatego też istotne jest w tym kontekście pytanie dlaczego Jerzy Szechter musiał wyjechać z Polski już na początku "odwilży"? Po wyjeździe z Polski około roku przebywał w Izraelu po czym na stałe osiadł w Nowym Jorku w USA, gdzie przebywał aż do swojej śmierci.

Brat zafundowany Adamowi  przez matkę  - Stefan Michnik

 Syn matki Michnika - Heleny  Michnik i innego żyda Samuela Rosenbuscha został poczęty 16 lat wcześniej  przed Adamem i dostał na imię Stefan. W czasie swojego życia wsławił sie nieformalnym tytułem postsowieckiego  kata  Narodu Polskiego  .

Kim jest Stefan Michnik, prócz tego, że przyrodnim, starszym o 16 lat bratem Adama?

Urodził się 28 września 1929 r. w Drohobyczu.   Jego miastem, jak deklaruje, do dziś pozostał Lwów - tu do 1939 roku  uczęszczał do szkoły powszechnej , której nie ukończył.

Ważniejszy od Lwowa był dla niego jednak komunizm, który wyssał z mlekiem matki. Ojciec Stefana Samuel Rosenbusch był  -  komunistą i został stracony w stalinowskich czystkach lat 30. Brak jest jakichkolwiek informacji o tym jak żył i dlaczego został stracony ojciec Kata Narodu Polskiego a syn narodu żydowskiego Samuel Rosenbusch

Stefan Michnik  zapragnął służyć komunistycznej ojczyźnie. Karierę rozpoczął w Związku Walki Młodych, potem był to Związek Młodzieży Polskiej, PPR i w końcu upragniona PZPR.

W marcu 1950 został, tajnym informatorem służby bezpieczeństwa o pseudonimie "Kazimierczak".

Następnie został rezydentem Informacji Wojskowej w Jeleniej Górze.

27 marca 1951 po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Prawniczej został asesorem w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie w stopniu podporucznika w wieku 22 lat. Jednocześnie został rezydentem Wydziału Informacji Garnizonu Warszawskiego.

W 1952 przekwalifikowano go z rezydenta na tajnego informatora. 10 czerwca 1953 podjęto decyzję o zaprzestaniu współpracy z "Kazimierczakiem". Bezpośrednim powodem była jego przynależność do PZPR.

Stefan Michnik był sędzią w latach 1950-tych  w okresie stalinowskim  i jest oskarżony o  bezpodstawne  wydawanie  wyroków śmierci  dla Polskich Żołnierzy Ruchu Oporu ,które zostały przez niego zasądzane i wykonane.

Nigdy nie ukończył studiów prawniczych. Próbował uzupełnić swą wiedzę, studiując na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak po czterech latach nauki w 1955 zaliczył tylko I stopień studiów prawniczych.

W kwietniu 1952 został porucznikiem i zaczął przewodniczyć składom sędziowskim sądzącym schwytanych członków żołnierzy podziemia niepodległościowego i członków dawnej partyzantki antyhitlerowskiej

Partia umożliwiła mu karierę zawodową która szybko przekształciła  "elektryka"  w zbrodniarza .

W 1956 roku w wieku 27 lat awansował do stopnia kapitana, aby rok później dobrowolnie odejść z wojska. Przez kilka miesięcy w latach 1957-1958 był adwokatem w Warszawie. Następnie w latach 1958-1968 redaktorem w Wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej. Przez kilka miesięcy na przełomie lat 1968-1969 był likwidatorem szkód stołecznego PZU.


Stefan Michnik wydał wyroki w następujących  procesach:

 • majora Zefiryna Machalli (wyrok śmierci, pośmiertnie rehabilitowany, skład sędziowski podjął wspólną decyzje o niedopuszczeniu obrońcy do procesu, o wykonaniu wyroku nie poinformowano rodziny),
 • pułkownika Maksymiliana Chojeckiego (wyrok śmierci - niewykonany),
 • por. Andrzeja Czaykowskiego,  (Wyrok smierci - wykonany a Stefan Michnik osobiście  uczestniczył w egzekucji)
 • majora Jerzego Lewandowskiego (wyrok śmierci - niewykonany),
 • pułkownika Stanisława Weckiego wykładowcy Akademii Sztabu Generalnego (13 lat więzienia, zmarł  torturowany, pośmiertnie zrehabilitowany),
 • majora Zenona Tarasiewicza ( wieloletnie więzienie zwolniony w  marcu 1956 roku)
 • pułkownika Romualda Sidorskiego redaktora naczelnego Przeglądu Kwatermistrzowskiego (12 lat więzienia, zmarł wskutek złego stanu zdrowia, pośmiertnie zrehabilitowany),
 • podpułkownika Aleksandra Kowalskiego, (15 lat więzienia  skazany w dniu5VII 1952 roku  w dniu16 VI1956 zrehabilitowany a w 1957 roku wypuszczony na wolność)
 • majora Karola Sęka, artylerzysty spod Radomia, przedwojennego oficera, potem oficera Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (wyrok śmierci, stracony w 1952 r.).

Był również sędzią w tzw. "sprawach odpryskowych" od procesu generałów (sprawy Tatara).
W 1969 po wydarzeniach marcowych 1968 wyjechał do Szwecji (odmówiono mu wizy USA), gdzie mieszka do dziś jako emerytowany bibliotekarz w miasteczku Storvreta, około 10 kilometrów od Uppsali.

W latach 70 współpracował z Radiem Wolna Europa i publikował w paryskiej "Kulturze" pod pseudonimem Karol Szwedowicz.Od sierpnia 2007 Instytut Pamięci Narodowej rozważał wniosek o jego ekstradycję. W dniu 25 lutego 2010 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie na wniosek pionu śledczego IPN wydał nakaz aresztowania, na podstawie którego w październiku wydany został Europejski Nakaz Aresztowania.

18 listopada 2010 Sąd w Uppsali odmówił wydania Stefana Michnika do Polski tłumacząc, że czyny które mają mu być zarzucone w Polsce, a umieszczone w Europejskim Nakazie Aresztowania, w świetle prawa obowiązującego w Szwecji, uległy przedawnieniu.

Stefan Michnik jest przyrodnim bratem Adama Michnika.

Tak więc kat Polskich Bohaterów Narodowych był przyrodnim bratem wspólczesnego "kata" państwowości polskiej i polskiego narodu  Adama Michnika... 

Wszyscy trzej bracia: Jerzy, Stefan i Adam byli dla siebie braćmi przyrodnimi .  Nie jest to codzienny  fakt, że w jednym związku partnerskim potomstwo "rodziców" nie jest naturalnym rodzeństwem...i nigdy nie był to powód do dumy kobiety...

"Szwagier" ojca Adama i jednocześnie Ojciec Stefana - Samuel Rosenbusch

Samuel Rosenbush to  żydowski adwokat i działacz komunistyczny noszący pseudonimy, Emil", "Miłek"  na którym wykonano wyrok  śmierci około 1937 roku w Związku Radzieckim w czasie Wielkiej Czystki  Stalinowskiej..

Po przeszukaniu całego niemal intrenetu nie natknęliśmy się na żadne informacje dotyczace Samuela Rosenbuscha co jest dość irytujace ponieważ większość informacji o życiu i osiągnięciach życiowych członków rodziny nadredaktora Adama Michnika nie została zamieszczona bądź została usunięta z przestrzeni publicznej. Nie można znaleźć nawet fotografii

Brak jakichkolwiek informacji o życiu i dorobku Samuela Rosenbuscha.Brak także fotografii


Ocena: 18724 631
Głosów: 19355
78936 odsłon

antydotum.pl (Odpowiedzi: 4)

23.10.2015 13:57:15
~ela
Treści które serwujecie to jedno wielkie gówno dla zawistnych kretynów.

bardzo dobre (Odpowiedzi: 0)

04.01.2016 07:48:48
~iwona
ogladałam w YT brata Michnika, tego odpowiedzialnego za conajmniej 8 wyroków smierci na żołnierzach.., wszystko to woła o pomste do Nieba!

szechter (Odpowiedzi: 1)

04.01.2016 07:51:23
~Antek
ten morderca Szechter zyje sobie spokojnie za granicami RP, chyba w Szwecji lub Szwajcarii.., a Polska nawet o jego ekstradycje nie wystapiła, bo Michnik tu działa.. i jest ... więcej »

dziwna strona (Odpowiedzi: 2)

06.02.2016 19:54:19
~emigrant
wychodzi na to ze kazdy kto nie podziela wiary w PiS jest antypolski, to raczej PiS jest antypolski szkodzac polakom w polsce i na arenie miedzynarodowej

tzn: (Odpowiedzi: 1)

01.03.2016 10:10:23
~beata
jednym slowem mamuska sie puszczala

Michnikowo, co wy robicie (Odpowiedzi: 1)

04.03.2016 12:09:37
~Gienek
O dupcyła sie Michnikowa, oj dupcyła. I to tylko z mośkami.

michniki (Odpowiedzi: 1)

24.07.2016 13:58:32
~kolo
Zwykła swołocz !!!Ścinać ich do pnia !!! Żydowskie ścierwo !!!

radość (Odpowiedzi: 0)

19.12.2016 04:10:11
~icek
a michn-icek jest na zdjęciu zadowolony

Takie są życiorysy "naszej" pseudoelyty (Odpowiedzi: 0)

11.06.2017 16:38:20
~Ronaldo
Czyli najgorsza komunistyczna swołocz, pochodzenia żydowskiego. Przypadek wzorcowy, jak wielu rodziców obecnych "celebrytów" i "autorytetów". Taka jest nasza Polska. Stalin wiedział co robi, wysyłając najgorsze żydowskie ścierwo do Polski po 1945 ... więcej »

Ciekawe komu teraz liże dupsko? (Odpowiedzi: 0)

08.09.2017 16:34:13
~loloxl
Najgorsze co może być to- żydowski kacap.Do gazu...

egz

 1. Dziedzictwo Gdańska
 2. Co się stało z mieniem żydowskim
 3. ludzka Europa
 4. Wieczność
 5. Wspólna Europa ?
 6. Polska Marka
 7. Oni rządzili Polską !
 8. Czerwona Elita
 9. Jeźdzcy Apokalipsy
 10. Sąd nad Judaszami
 11. O wyborach
 12. Walka z eurofobią
 13. Tragedia i Hipokryzja
 14. Zakopane Ginie
 15. Bijąc się w pierś
 16. Prawdziwa godność
 17. Europejskie wartości
 18. Homopolska
 19. Po co ta wojna
 20. Czego jeszcze nie było
 21. Totalna przyszłość
 22. Do siego roku !
 23. Fachowiec
 24. Westerplatte broni się
 25. Oddać suwerenność
 26. Teoretyczny pogrzeb
 27. Rosyjska ruletka
 28. Słowacy mają już dosć.
 29. Wstając z kolan
 30. Na ostrzu skalpela
 31. Miara Upadku
 32. PIS-owskie draństwo
 33. Wielka Gra
 34. Żona Cezarego
 35. UBewatele
 36. Desygnowany
 37. System
 38. Jeszcze raz Ukraina
 39. Serce z betoniarki
 40. Onet kłamie
 41. Wybiórcza pamięć
 42. Na nieludzkiej ziemi
 43. GW i pięć piw.
 44. Zwyczajny Człowiek
 45. Dno i Odwiert
 46. Gräfin von Thun
 47. Królowa Polski
 48. List do Israela
 49. Czy Biblia to bajka ?
 50. Tu kiedys była Anglia
 51. Kolaboranci
 52. Trzeci Medrzec Europy
 53. Czarny sen Petru
 54. Pod latarnia najciemniej
 55. Sopocki Autoryted PO
 56. Styropianowe wykopaliska
 57. Polska dla wszytskich
 58. Odebrać Polakom Głos
 59. Zjeść ciastko i miec ciastko
 60. Demokratyczne wybory
 61. Bez polityki
 62. Trzecia tywarz PiS
 63. Eksperci i Uzdrawiacze
 64. Nowa siła polityczna w USA
 65. Kukułcze jajo Balcerowicza
 66. Z notatnika wynalazcy
 67. Gdzie jest kasa ?
 68. Śpiewać każdy może
 69. Panele śmierci
 70. Podziękujmy koalicji za 8 lat rządzenia !
 71. Śmierć na nieludzkiej ziemi
 72. London Dream
 73. Kalumnie i historia

antydotum@optonline.net