logo

Zarys historyczny

Władysław Konopczyński, wybitny historyk związany z obozem narodowym, w podręczniku "Dzieje Polski nowożytnej" uznawał katolicyzm za ostoję Polski.Jedność narodową kojarzył on jedynie z katolicyzmem; dopuszczenie innych wyznań do głosu uważał nieodmiennie za przyczynę osłabienia Polski, prowadzącą ją do katastrofy.

Jak w tych wizjach mieści się Rzeczpospolita wielowyznaniowa, tolerancyjna, wielonarodowa, w której katolicyzm rzymski nieraz poddawany był różnym próbom, włącznie z próbą budowy Kościoła narodowego, i wcale nie kojarzył się z esencją polskości, aż do czasów obrony Jasnej Góry w 1655 roku?

Jedną z cech publicystyki historycznej obozu narodowego było ujawnianie tajnych teorii spiskowych.
Nie wolno jednak zapominać o przyczynie najważniejszej - o tym, że zniszczenie Polski było wolą tajnych związków. Mocarstwową Polskę już od czasów Jagiellonów przenikały tajne związki okultystyczno-kabalistyczne, głoszące celowo spreparowane przepowiednie, w rodzaju proroctwa Pawła Grebnera z 1572 roku, wieszczącego konieczność wyboru protestanckiego księcia niemieckiego na tron Polski, co miało uratować Rzeczpospolitą przed rozbiorem.

Celem tajnych związków miało być zdławienie katolicyzmu i wepchnięcie ostoi katolików, wielkiej Polski, na drogę protestantyzmu, Dlatego katolicki król z Siedmiogrodu, zwolennik jezuitów, Stefan Batory, został otruty na zlecenie protestanckich tajnych sił .

Rzeczpospolita była celem szczególnie zaciekłych ataków tajnych związków i podstępnych działań
Król Karol Gustaw był członkiem najznamienitszej niemieckiej tajnej organizacji - tzw. Zakonu Palmowego, o czym pisał dr Kazimierz Marian Morawski ("Źródła rozbiorów Polski"). Owe tajne germańskie stowarzyszenie powstało w 1617 roku, ale korzeniami sięgało zakonu templariuszy, Kawalerów Mieczowych i Krzyżaków. W ten sposób Polska znajdowała się w szponach tajnych sił od dawna.

Spisek antypolski nasilający się od XVII wieku miał ogromny zasięg: od "rewolucyjnej Cromwellowskiej żydziejącej duchowo Anglii" przez Jana Amosa Komensky'ego, Barucha Spinozę, króla szwedzkiego, kolejnego "palmowca" elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma aż po zdrajców Janusza i Bogusława Radziwiłłów oraz Łukasza Opalińskiego. Oni nie służyli swej ojczyźnie, ale swej międzynarodowej organizacji. Potop miał za cel zniszczenie Polski. Król Karol Gustaw był autorem pierwszego, realnie traktowanego i mającego widoki urzeczywistnienia planu rozbioru Polski... urzeczywistnionego przez tajne związki z górą sto lat później

Kolejnym wielkim podejrzanym czy raczej mechanizmem sprawczym katastrofy Polski są Żydzi. Centra judaizujące pojawiły się już za czasów Bony. Wichrzenia żydowskie w Polsce odbywały się już od czasów Zygmunta Starego, kiedy to podskarbim ziemskim litewskim był od 1510 roku nobilitowany przechrzta Jan Abraham Ezofowicz, starosta smoleński, a jego brat Michel, dzierżawca królewski, w 1525 roku został pasowany na rycerza. Narodowi historycy uznają ten fakt za początek przejmowania przez Żydów kontroli nad polską gospodarką, "Fakt wyniesienia do godności szlacheckiej nieochrzczonego Żyda, jedyny w dziejach Polski, jest bardzo charakterystycznym objawem tolerancji w Polsce złotego wieku" - pisał prof. Władysław Pociecha.

Jakub Becal vel Betsola , który za czasów Sobieskiego przekupił pazerną Marysieńkę , stał się wpływowym ministrem. Dwóch Żydów opanowało króla Jana. Jeden doktór Jona owładnął jego ciałem, drugi Becal, dochodami z komory celnej. Jakub Becal woził ze sobą krucyfiks, każąc na krzyż przysięgać chrześcijanom, którym np. pożyczał pieniądze i kosztowności, co jest dowodem żydowskiej przewrotności i nieszanowania chrześcijańskich świętości. Panoszenie się "ministra" z pesjami wywołało nastroje antyżydowskie i przyczyniło się do ukrócenia roli Żydów w Polsce.

Kolejne ogromne zagrożenie dla Polski stanowiły sekty i masoni. Polska została rozebrana wskutek działalności "kabał" i "sekt", dążących do zniszczenia tego arcykatolickiego państwa."Polska była i jest jednym z państw na świecie najbardziej przez obóz masoński zwalczanych. Rozbiory Polski przeprowadzone zostały - przez masonerię. Plan rozbiorów uknuty został w lożach" - Nawet insurekcja kościuszkowska - niewątpliwie o masońskim charakterze - jest jedynie dywersją, zorganizowaną z myślą o ratowaniu nie Polski, lecz rewolucji francuskiej. Tadeusza Kościuszkę uważa się za "farmazona", jak określano w Polsce wolnomularzy (od franc-maçon).

Spisek tajnych zakonów przeciw Polsce nasilił się po śmierci Jana III Sobieskiego w 1696 roku . Bractwa te były potrzebne jego następcy Augustowi II Mocnemu do "zgermanizowania" i "skolonizowania" Polski. Potem stały się instrumentem w rękach pruskich, rosyjskich i austriackich do rozebrania Rzeczypospolitej na kawałki.Masoni z obozu patriotycznego, jak lider przemian Ignacy Potocki, przyczynili się do uchwalenia wiekopomnej Konstytucji.

Polacy od setek lat są otumaniani przez kolejne pokolenia wpływowych tajnych antypolskich związków, masonów i Żydów, manipulujących historią dla własnych celów. Jesteśmy poddani gigantycznemu oszustwu, a Rzeczpospolita została sprzedana i wymazana z mapy świata przez spadkobierców Związku Palmowego, różokrzyżowców, masonów, syjonistów.
Historyk musi pilnować głównie dokumentów, źródeł i na ich podstawie dawać świadectwo prawdzie
W1914 roku pojawiła się nowa doktryna Judeopoloni, ale podobnych nierealnych przymiarek było znacznie więcej, co najmniej od czasów napoleońskich.

W wyniku masońskiego wichrzycielstwa Polska na przestrzeni dziejów traciła przede wszystkim intelektualne elity którym masoneria stosując wszelkie dostępne środki nie pozwala się odrodzić a celem staje się utrzymywanie jak największej ilości polskiego bezmyślnego bydła- jak to okreśłił na wiecu wyborczym samozwańczy "profesor" Bartoszewski zwolniony z obozu w Oświęcimiu ze względu na stan zdrowia.

Rezultaty są dziś widoczne podczas każdych wyborów w Polsce.Zdemoralizowana i wykastrowana ze swoich korzeni młodzież już nie ma nawet ambicji bycia wolnym i zadawala się nie spełnianiem swojego człowieczeństwa - ale najniższych zwierzęcych instynktów.

opracowano z róznych źródeł odnalezionych w Internecie

egz

antydotum@optonline.net