logo

Na początku było Słowo ......

To jest bank informacji każdego życia

Ten Bank informacji nie tylko przechowuje ludzkie języki ale się nimi posługuje !

Złe słowa i myśli uszkadzają trwale DNA człowieka

DNA Jest przeniknięte energią w całej przestrzeni ...

Jednocześnie jest także holograficznym komputerem

Stosując nagrane częstotliwości DNA zmieniono genom żaby na genom salamandry bez fizycznego kontaktu !

Może wytwarzać tunele czasoprzestrzenne spotykane wyłącznie w obrębie czarnych dziur wszechświata.

Przesunięcie strojenia instrumentów przez Rockefellerów spowodowało zaburzenia cywilizacyjne

Przystanek Woodstock organizowany przez Owsiaka

Naszą osobowość tworzy nasza matka, której psychika wpływa na kształt genów swojego dziecka

Każda komórka komunikuje się z innymi poprzez DNA

To co miało wzmacniac ateizm ostatecznie już go pogrąża.

A słowo ciałem się stało, czyli Nauka i Religia

To jest ciężki cios dla ateistów.

Rosyjski biofizyk i biolog molekularny Piotr Garjajev wraz ze współpracownikami zadali dobroduszny cios ateistom publikując wynikin swoich prac nad DNA

Wsparli z resztą w tym obszarze swojego amerykańskiego kolegę naukowca biologa - Bruca Liptona oraz innych podążających tą drogą światowych naukowców.

Szczęść im Panie Boże.

Naukowcy pracowali nad DNA. Dokładnie rzecz biorąc nad tymi 90% DNA, które przez mainstreamową naukę są obecnie traktowane, jako niegodne uwagi naukowej. Jest tak, ponieważ tylko 10% DNA jest używane do budowy protein.

Tymi  10% najgorliwiej zajmuje  się zachodnia nauka, i tylko te geny są poddawane badaniom i kategoryzacji. Rosyjscy naukowcy udowodnili jednak, że natura nie jest tak "bezmyślna" . Połączone zespoły lingwistów i genetyków przebadały te 90% DNA, którymi zachodnia nauka gardzi. Rezultaty tych badań i wnioski z nich wypływające są wręcz dewastujące współczesną myśl .

Wynika z nich, że DNA nie tylko jest odpowiedzialne za budowę naszych ciał, ale także jest bankiem danych i służy do komunikacji. Szczególnie te "pogardzane" przez naukowców zachodu 90% kodu genetycznego kieruje się tymi samymi regułami, co wszystkie ludzkie języki świata!.  Jak dotąd przebadali oni zasady składni (sposobu, w jaki słowa są razem składane by tworzyć frazy i zdania), semantykę i podstawowe zasady gramatyki.

Odkryli, że DNA stosuje podstawową gramatykę i ma taki zespół zasad jak nasze języki. Tak, więc ludzkie języki nie pojawiły się spontanicznie, a raczej są odzwierciedleniem DNA!.

Zbadali także wibracyjne zachowania DNA. Generalne wnioski są następujące: żywe chromosomy funkcjonują jak holograficzne komputery posługując się endogenicznym promieniowaniem laserowym. Oznacza to np., że potrafią one wymodulować pewne zespoły swoich częstotliwości w promieniowanie lasera i przez to wpłynąć na częstotliwość DNA, a więc na samą informację genetyczną.

Z uwagi na to, że podstawowa struktura zasadowych par DNA oraz języka, są takie same, odszyfrowywanie DNA jest niepotrzebne.

Do komunikacji z DNA można, więc używać słów i zdań ludzkiego języka! To też udowodniono eksperymentalnie. Żywe DNA w tkance, niepochodzącej z in vitro, zawsze reaguje na promieniowanie laserowe, i pewne częstotliwości radiowe, które mogą być modulowane słowami.

Tłumaczy to, więc w sposób naukowy, dlaczego sugestia, trening samoczynny, itp., mają taki silny wpływ na nasze ciała. Reakcja DNA na nasz język jest całkowicie naturalna.

Grupa Garjajeva udowodniła na przykład, że za pomocą tej metody można naprawić chromosomy uszkodzone promieniami rentgenowskimi. Udało im się  nagrać zespoły częstotliwości odpowiedniego DNA i wysłać je do innego DNA , co spowodowało przeprogramowanie komórek w inny genom!

Embriony żaby stały się embrionami salamandry, tylko dzięki transmisji wzorów częstotliwości! W ten sposób została przekazana cała informacja, bez jakiegokolwiek cięcia i wstawiania pojedynczych genów a co za tym idzie bez skutków ubocznych.

Nasze ciało można przeprogramować językiem, słowami i myślami. Teraz udowodniono to i wyjaśniono w sposób naukowy. Oczywiście potrzeba właściwej częstotliwości, dlatego też nie każdemu się to udaje w sposób równie efektowny. Aby osiągnąć świadomą komunikację z DNA, potrzebna jest wytężona praca nad sobą w odpowiedniej kondycji psychicznej pozbawionej stresu.

Rosjanie odkryli, że nasze DNA może powodować zaburzenia w próżni, przez co powstają zmagnetyzowane tunele czasoprzestrzenne (wormholes). Są to makroskopijne odpowiedniki tzw. mostów Einsteina-Rosena, które powstają w okolicach czarnych dziur.

Te tunele łączą całkowicie różne obszary Wszechświata, przez co informacja może być przekazywana poza czasem i przestrzenią. DNA ściąga te fragmenty informacji i przekazuje je naszej świadomości. Ten sposób hiper komunikacji jest najbardziej efektywny w stanie relaksu. W stresie, w zmartwieniach czy też w stanie aktywności, nasz intelekt przeciwdziała tej komunikacji i powoduje, że informacja jest całkowicie zaburzona i bezużyteczna.

Co zatem tak naprawdę udowodnili ci naukowcy?
Zupełnie  "przypadkiem" dowiedli prawdziwości słów Ewangelii wg. Św Jana :

"Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi."

Patrząc na ogarniającą nas coraz większą ciemność i chaos nie trudno skorelować powyższe wiadomości z wszelkiego rodzaju psuciem języka i dźwięku. Chociażby filmy gdzie, co drugie słowo to "shit", "fuck" czy "i kill you", nie wspominając o naszym rodzimych przekleństwach najgorszego typu.

Oczywiście antyludzki system proces ten wykorzystuje przede wszystkim w muzyce - dobierając rodzaje drgań i częstotliwości instrumentów, czy tez rodzaje ich barw. To, dlatego przystanek Woodstock owsika oprócz profitów finansowych jest tak przez wszelkie masońskie media hołubiony.

Staraniem  Rockefellerów  swego czasu doprowadzono  za pomocą swoich wpływów do zmiany standardu strojenia instrumentów, gdzie przesunięto wartość zerową o kilka procent. Nie zmieniło to w istotny sposób brzmienia instrumentów, ale ta drobna zmiana dokonała bardzo destrukcyjnej rewolucji.

Okazało się, że ta mikroskopijna zmiana powoduje, iż wszelkie instrumenty strojone według nowego wzorca zamiast wytwarzać dźwięki "harmonizujące" wytwarzają dźwięki wpływające na naszą psychikę w sposób dysocjacyjny.

Cała dzisiejsza muzyka - nawet ta klasyczna, strojona według  standardu Rockefellerów  ma dysfunkcyjny wpływ na naszą psychikę. Ten eksperyment trwa już prawie wiek i nie jest to przypadek, że nasza cywilizacja nękana jest od tego czasu coraz większymi frustracjami. To się wszystko składa w jedną całość.
Można by tylko zapytać jak Rockefeller posiadł 100 lat temu taką wiedze by to świadomie uczynić....

Wspominam  o tym tylko jako o jednym z przykładów próby oddzielenia człowieka od prawdy o sobie samym i od Boga, planu wprowadzanego wielotorowo przez moce zła , również za pomocą dźwięków niszczących nasze DNA - naszej "anteny" do intuicyjnej komunikacji z otaczającym nas światem i Panem

Z doświadczeń rosyjskich naukowców, dowiadujemy się że nie tylko muzyka czy słowa mają wpływ na nasze DNA. Mają na to wpływ również wszelkiego rodzaju fale elektromagnetyczne, przede wszystkim fale radiowe, fale komórek, fale popularnych słuchawek Blue Tooth , które wielu nieszczęśników całymi dniami nosi zapiętych na uchu, zaraz przy mózgu - 2 GHz  prosto w głowę...

Panie Boże zlituj się nad tymi ludźmi, bo nie wiedzą, co czynią.

Dlaczego tyle manipulacji wokół naszego DNA? Ponieważ jest to ta materialna część naszego ciała, która pomaga zarówno wysyłać nasze myśli/wibracje jak i je odbierać od innych. Wysyłamy je nie tylko do "absolutu", ale i do bliźnich. Rozsiewamy je także wkoło siebie, dzięki czemu powstaje naturalna komunikacja działająca i nieabsorbująca naszej świadomości....

Najmocniejsze oczywiście relacje takiej komunikacji istnieją pomiędzy matka a potomstwem w każdej fazie życia!  Ich "anteny" są zestrojone  na  wzajemny odbiór sygnału własnego DNA. Stąd taka "intuicja" rodziców względem swoich dzieci!

Gdy jesteśmy zagubieni i nie potrafimy się porozumieć łatwiej nas kontrolować i zapędzać do nie swoich interesów. Seanse spirytystyczne i wszelkiego pokroju praktyki New Age, "channeling", numerologia, zalewają nas obcymi częstotliwościami pod postacią mantr czy propagowaniem czarów. Czemu to służy? Ano służy planowi odcięcia ludzi od Boga a więc chaosowi i dysocjacji.

Demony i wszelkiego rodzaju ezoteryczne emanacje są znacznie bardziej świadome od nas, mają wielką wiedzę o naszym materialnym świecie i prawidłach nim rządzących. Pana Boga nie przechytrzą, ale nas już jak najbardziej.

Rosyjskich naukowców niesamowicie dobrze uzupełnia Bruce Lipton. (można obejrzec tu : http://www.antydotum.pl/Anty/video/Nauka.php  )W dużym skrócie, ten amerykański biolog na podstawie swoich badań doszedł do wniosków, że to dusza oplatająca się nowo powstającymi komórkami w łonie matki tak naprawdę decyduje, które z genów zostaną aktywowane w ciele i jakie właściwości będzie ono posiadać.

Ciało ma być jedynie narzędziem ducha DNA . Definiuje jedynie  jego właściwości względem "Bożego Planu". Co zatem możemy zrobić?  Po prostu codziennie  modlić się do Pana Boga - takie proste. Modlitwa bezpośrednio do Boga jest energią i intencją posyłaną bezpośrednio do stwórcy, który nas kocha miłością nieskończoną i z której wziął się nasz byt.

Tak więc nasze nadszarpnięte różnego rodzaju "manipulacjami" DNA - pełni role Bożej anteny przez która dociera do nas fizycznie Boże Miłosierdzie.Pomimo przeciwności i strań róznych antyludzkich  sił możemy regenerować sie sami ! Rosjanie  naukowo udowadniają, jak ważna jest modlitwa.

Dzięki tym naukowym badaniom wiedza o świcie nabiera dodatkowego wymiaru dla ludzi którzy swoje postrzeganie umieją opierać tylko na naukowych faktach. Ci wspaniali naukowcy dostarczają tych twardych naukowych dowodów. Są to wspaniałe wieści i warto moi kochani, abyście nieśli tą dobrą nowinę wszystkim - nawet ateistom. Szczęść Boże takiej nauce!

Oto jaka droga wiedzie nas poza nas i co ta drogą spoza nas do nas dociera, posługując się  poziomem  filozofii i zrozumienia a jednocześnie zawierające  się w słowach:

"JA JESTEM ALFA I OMEGA"
"JA JESTEM POCZĄTEK I KONIEC. "
"JAM JEST. "

Ważniejsze od odpowiedzi jest samo pytanie, gdyż odpowiedź zawsze związana jest ze znanym, zaś pytanie poza to znane może znacznie wykraczać.


Ocena: 1042 707
Głosów: 1749
7430 odsłon
Brak komentarzy

 1. Wczoraj
 2. Dziedzictwo Gdańska
 3. Wieczność
 4. Prawdziwa godność
 5. Córa Kościoła
 6. Sąd nad Judaszami
 7. Bijąc się w pierś
 8. Wspólna Europa ?
 9. Zakopane Ginie
 10. Tragedia i Hipokryzja
 11. Po co ta wojna
 12. Dwa Światy
 13. Walka z eurofobią
 14. ludzka Europa
 15. Oni rządzili Polską !
 16. Czerwona Elita
 17. Europejskie wartości
 18. Do siego roku !
 19. Fachowiec
 20. Westerplatte broni się
 21. Oddać suwerenność
 22. Teoretyczny pogrzeb
 23. Rosyjska ruletka
 24. Słowacy mają już dosć.
 25. Wstając z kolan
 26. Na ostrzu skalpela
 27. Miara Upadku
 28. PIS-owskie draństwo
 29. Wielka Gra
 30. Desygnowany
 31. UBewatele
 32. System
 33. Jeszcze raz Ukraina
 34. Serce z betoniarki
 35. Onet kłamie
 36. Wybiórcza pamięć
 37. Na nieludzkiej ziemi
 38. GW i pięć piw.
 39. Dno i Odwiert
 40. Gräfin von Thun
 41. Królowa Polski
 42. List do Israela
 43. Czy Biblia to bajka ?
 44. Tu kiedys była Anglia
 45. Kolaboranci
 46. Trzeci Medrzec Europy
 47. Sowa i K...a Przyjaciele
 48. Czarny sen Petru
 49. Pod latarnia najciemniej
 50. Sopocki Autoryted PO
 51. Styropianowe wykopaliska
 52. Polska dla wszytskich
 53. Odebrać Polakom Głos
 54. Zjeść ciastko i miec ciastko
 55. Zwrot o 360 stopni
 56. Bez polityki
 57. Demokratyczne wybory
 58. Eksperci i Uzdrawiacze
 59. Koza i trójkat Jandy
 60. Trzecia tywarz PiS
 61. Nowa siła polityczna w USA
 62. Kukułcze jajo Balcerowicza
 63. Z notatnika wynalazcy
 64. Gdzie jest kasa ?
 65. Niepokój Holocaust Business
 66. Śpiewać każdy może
 67. Panele śmierci
 68. Podziękujmy koalicji za 8 lat rządzenia !
 69. Śmierć na nieludzkiej ziemi
 70. London Dream
 71. Jakie życie taka śmierć
 72. Joanna Senyszyn
 73. Kana Galilejska
 74. Kochankowie z obłoków
 75. Kreacjonizm
 76. O wyborach
 77. Tu wszystko się kończy
 78. Twarze KOD
 79. Unde Venistis - Skąd przychodzisz
 80. Upadek państwa polskiego
 81. Wieczność
 82. Żona Cezarego
 83. Zwyczajny człowiek

antydotum@optonline.net