logo

Kana Galilejska

 

Zabrakło mi łez mój Panie …
By obmyć w pełni ten ból
Którym mnie obdarzyłeś  !

Ulitowałeś się nad radością
tych którym zabrakło wina
by ubogacić pełnię szczęścia
przenikniętą wzajemną miłością…

Proszę Cię więc o Panie
ulituj się także nade mną
Napełnij me oczy łzami
Bym mógł wyrazić swój ból
który powoli wypełnia
ocean mojego przeznaczenia…

Bądź Uwielbiony O Panie mój …
Który mnie tak doświadczasz
Bo miłość którą stworzyłeś w nas
wypełni Twoje niebo do końca …

autor :AB