logo

Autor blogu: Nathanel

Posty: 26
Komentarze: 6
Odsłony: 112842
11.03.2015 11:34:23
0 komentarzy

Unia Europejska jak Związek Radziecki

Obecnie coraz więcej ludzi święcie wierzy, że UE jest, pod wieloma względami absolutnie nie do odróżnienia od dawnego Związku Radzieckiego. Wystarczy pamiętać, że Unią zarządzają towarzysze Komisarze. Mówił o tym już w 2002 roku Władimir Bukowski przemawiając w Izbie Gmin. Od tamtego czasu podobieństwa Uni do Sojuzu stały się jeszcze bardziej wyraźne.

Władimir Bukowski to rosyjski dysydent, pisarz i obrońca praw człowieka w ZSRR. W więzieniach sowieckich, obozach karnych i zakładach represyjnej psychiatrii  spędził łącznie dwanaście lat. Urodził się w rodzinie o polskich korzeniach. Jest prawnukiem polskiego oficera, który został wzięty do niewoli przez Rosjan w bitwie pod Ostrołęką w 1831r. i zesłany na Syberię, gdzie ożenił się i pozostał tam do końca życia    

  UE

 A oto jego zestawienie podobieństw CCCP i EU:

 1. Każdy, kto sprzeciwia się lub odstępuje od systemu socjalistycznego będzie wykluczony. Kiedy Austriacy mieli czelność wybrać “niewłaściwy rząd” (uznany za zbyt nacjonalistyczny i prawicowy) UE nie chciała go uznać. Tylko ze swej wielkoduszności Unia Europejska ogłosiła, że zaakceptuje prezydenta  Włoch, wybranego przez naród włoski (wtedy gdy był to unijny pupilek). Unia stosuje wszelkiego rodzaju sztuczki, które służą do izolacji i marginalizacji. Tych, którzy się jej sprzeciwiają czy są jej przeciwni przedstawia jako zacofańców i "ciemnogród“.
 2. UE jak ZSRR jest kontrolowana przez grupę osób, która wyznacza władców spośród siebie, na zasadach nieznanych społeczeństwu. Wypłacając sobie hojne pensje, ogromne profity i ogromne emerytury, wszyscy oni są ponad prawem i nikt z nich nie może być zwolniony. Zarządcy Unijni, podobnie jak wszelkie rządy socjalistyczne, działają bez mandatu obywateli, których się obawiają i dlatego nie pozwalają ludziom mówić tego co ludzie myślą. Państwo musi być zawsze pierwsze. Korzyści odnoszą  tylko  (podobnie jak w przypadku wszystkich  organizacji socjalistycznych i faszystowskich)  ludzie , którzy  popierają totalitarny system. Zyski osiągane dzięki ciężko pracującym, kreatywnym,oszczędnym obywatelom są przez leniwą, marnotrawną, bezmyślną biurokracje marnotrawione.

  Centralne planowanie (w ZSRR- w Moskwie, w  UE - w Brukseli) wymusza podejmowanie wszelkich decyzji. Ponieważ  robią to ludzie bez wiedzy i doświadczenia wszystko wychodzi źle. Unijny państwowy socjalizm nigdy nie doprowadzi do zamożności, równości i wolności, co nieuchronnie prowadzi do rozprzestrzeniania sie  “szarej strefy” i “czarnego rynku”. Faszystowska EU, stworzyła ogromną biurokrację,  brutalną policję, wprowadziła rządową kontrolę mediów i niekończące się tajemnice i kłamstwa.

  Biurokracja Socjalistycznej Unii Europejskiej sterowana jest przez arogantów, którzy uważają, że są jedynymi, którzy mogą i muszą wiedzieć i że oni zawsze wiedzą najlepiej

 3. ZSRR było mono partyjne (bez opozycji) i tak samo jest z UE. Partiom politycznym, które nie chcą  wysługiwać się Unii Europejskiej odmawia się wsparcia finansowego. Gdy manipulowano przy konstrukcji  konstytucji UE, głównym zajęciem delegatów nie była troska o suwerenność poszczególnych narodów, lub prawa wyborców, ale liczba delegatów, których każdy kraj będzie miał na państwowym garnuszku.   Pominięto suwerenność  każdego narodu, chroniąc prawa polityków żyjących kosztem zwykłych, opłacających ich baranów.
 4. Tak jak ZSRR, UE została stworzona z niewielkim lub żadnym szacunkiem dla normalnych zasad demokratycznych. Większość tego co dzieje się w obrębie UE decyduje się potajemnie bez normalnych zasad demokracji i jest to uważane za normalne.

 5. Unia Europejska zamiast informacji raczy nas  propagandą. Biurokracja dba  o to by kontrolować ludzi i reglamentować dostęp do wiedzy. Ludzie zawsze są kontrolowani przy pomocy  kłamstwa i dezinformacji. Dzś tę praktykę nazywa się  “spin”. Jeśli jest ktoś, kto śmie głosić sprzeciw wobec UE etykietowany jest jako “rasista”, “oszołom”. Ludzie w zasadzie nie wiedzą o Unii nic. Ankiety wykazały że jedna czwarta Brytyjczyków nie wie, że ich kraj był już członkiem EWG (teraz UE). Ponad 7% Brytyjczyków myśli, że USA są członkiem Unii. Niewiedza Anglików nie jest wyjątkiem w EU – 31% społeczeństwa Niemiec nigdy nic nie słyszało o Komisji Europejskiej.

  Biurokraci zdają sobie sprawę, że dopóki ludzie nie mają świadomości i nie interesują się tym co się stało i co się dzieje, jest mało prawdopodobne, by powstały jakiekolwiek protesty.

 6. Byłe ZSRR jest znane z ogromnej liczby praw, przepisów i regulacji. Ale ZSRR było niczym w porównaniu z UE. Komisja Europejska stała się fabryką prawa obejmującego wszystko co tylko  można sobie wyobrazić . Małe tępe główki  biurokratów nie ustają w wysiłkach. Pomyślcie. Tylko jedna mizerna ustawa dotycząca przepisów przeciwpożarowych kosztuje każdy kraj miliardy. Nowe przepisy i coraz nowsze kolejne przepisy regulują każdy aspekt naszego życia. przedsiębiorstwa są zalewane przez lawinę biurokracji. Gospodarstwa mleczarskie poddano przez kilka lat ponad 1100 oddzielnych, szczegółowych nowych przepisów. Wszystkie kraje muszą dostosować swoje prawo, całe ustawodawstwo do idiotyzmów tworzonych w Brukseli.

 7. W ZSRR nawet myśl o porzuceniu Związku była przestępstwem chociaż w rzeczywistości  były procedury, w oparciu o które kraje związkowe mogły opuścić ZSRR. W UE jest tak samo. Widzicie sami jak Grecja, może łatwo pozbyć się brukselskiej okupacji.

 8. Korupcja zwykle rozpoczyna się gdzieś na dole i pnie się w górę za pośrednictwem systemu. Jednak zarówno w UE, jak i w ZSRR korupcja rozpoczyna się na górze i stacza się w dół. Korupcjia była zjawiskiem systemowym w starym ZSRR i jest systemowa w UE. Obowiązuje stare  motto: “Co jest twoje jest moje a jak jest moje to jest moje i obetnę ci ręce, jeśli ty spróbujesz mi to odebrać “. Jak ZSRR, Unia Europejska zapewnia redystrybucję bogactwa. W obu przypadkach oznacza to, że bogactwo przechodzi od ludzi je wytwarzających do biurokratów.

 9. Oba systemy funkcjonują na zasadzie systemu sprzedaży piramidalnej. Nie tylko dlatego że oba były piramidalną pomyłką i błędem. Unię Europejską utworzono na bazie EWG do którego należało 6 państw. ZSRR miało swoje RWPG.  W 2004 r. przyłączono do Unii nowe kraje członkowskie głownie z powodów ideologicznych. Jak może sprawnie funkcjonować organizm który nagle urósł z 6 członków do 25 ? Biurokracja musi wzrosnąć i wtedy swój wysiłek skupia na uzasadnianiu swojego istnienia, potrzebując coraz więcej  pieniędzy. Tak rosną wszystkie biurokracje. To po większej części ich byt. W miarę jak rosną, stają się coraz ważniejsze. Asystenci muszą mieć swoich asystentów. Sekretarz musi mieć sekretarzy. Politycy przekonują, że jeżeli UE rośnie będą większe rynki zbytu. Nikomu nie przeszkadza, że nowe kraje, które przystąpiły do UE głównie chcą subsydiów- ta za co będą kupować?

 10. W byłym ZSRR obywatele poszczególnych krajów członkowskich zostali poinformowani, że powinni zapomnieć o swojej dawnej tożsamości narodowej. Powiedziano im, że powinni uważać się za członków Związku Radzieckiego, a nie obywateli Ukrainy i Rosji. Dokładnie to samo dzieje się w przypadku superpaństwa Unia europejska.

 11. ZSRR był krajem dyktatury ideologicznej.Tym,czym jest UE.Celem Unii Europejskiej jest uformowanie państwa,wprowadzenie w nim socjalizmu w państwie i dogmatyzacja poprawności politycznej. Grupy polityczne, które sprzeciwiają się UE są małe i pozostaną niewielkie,bowiem są i będą poza finansowaniem budżetowym. W Polsce w podziale władzy i pieniędzy uczestniczą tylko te partie, które są proeuropejskie i praktycznie mniej lub bardziej socjalistyczne. Zresztą jak wiadomo większość reżimów rządzących w Europie to neokomuniści. Socjaliści w Grecji co byli jeszcze w dniu wyborów antyeuropejscy następnego dnia zmienili zdanie.Tak to podstępem (jak to socjaliści) dopuszczono oszustów do władzy.

   Organizacjom,które reprezentują interesy narodowe odmawia się władzy, pieniędzy i reklamy. Nazywa się ich faszystami sugerując ze to “naziści” jak hitlerowcy. Taką gębę się im przykleja. Do zwalczania nie subordynowanych wysyła się spec bojówki ( vide Marsz Niepodległości).

 12. ZSRR dla swoich adwersarzy miała łagrytak jak  UE. Unia nie dysponuje gułagiem na Syberii (może dlatego chce wchłonąć Rosję) ale tworzy gułag intelektualny;Jeśli twoje poglądy różnią się od”zatwierdzonych” masz marne widoki aby znaleźć kogoś kto by je opublikował.

  Oczywiście ci, którzy nie pochwalają UE przekonują się, że jest trudne lub niemożliwe uzyskanie pracy w Unii Europejskiej. Wygłoszenie przemówienia lub napisanie książki,które krytykują UE jest uznane za przestępstwo, jeżeli nie za działanie wywrotowe.Oczywiście, jest przywilejem  biurokratów UE, aby zdecydować,czy coś jest”wywrotowe”.

  Pewien Anglik popełnił “błąd” gdy na spotkaniu publicznie bronił  praw i swobód obywatelskich.W wyniku jego “nieuwagi” odwiedziło go w jego domu dwóch policjantów, został aresztowany  (odmówiono mu wyjaśnienia dlaczego) wzięto go na posterunek policjii wrzucono go do celi (nie zdążył ze wstydu popełnić samobójstwa).

  Pięciu  Brytyjczyków odwiedziło Brukselę i objeżdżali miasto w autach,które zostały ozdobione  plakatami wzywającymi do przeprowadzenia referendum w sprawie konstytucji UE. Aresztowano za ”zakłócanie porządku publicznego” i ”demonstrację bez pozwolenia”. Ale czy można nazwać demonstracją coś na co się ma zgodę reżimu? Taka to może być demonstracja serwilizmu.

 13. Obywatele w starym ZSRR musieli nosić dowody tożsamości. Musieli udowadniać że ja to ja tak jakby słowo obywatela nic nie znaczyło tak jak słowo wypowiadane prze władzę. Dobrze że nie trzeba udowadniać że się żyje. Choć teraz w Unii lepiej mieć taką umiejętność ponieważ jak nie zdążysz możesz przestać być posiadaczem swoich podrobów, bo ci je wyjmą na przeszczep dla jakiegoś prominenta. 

 14. Utrata wolności obywatelskich, zawsze łączyła się z obowiązkiem posiadania ID. Konieczność posiadania dowodu osobistego zawsze była przez zachodnie demokracje Europy traktowana z podejrzliwością i  pogardą. W nowej Unii Europejskiej obywatele także tracą swoją wolność i muszą posiadać identyfikator. Przy tym tłumaczą ci, że to dla twojego dobra bo oni robią to dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. A przecież, hipokryci, niszczą wszelkie przejawy narodowościowe.  Obowiązek noszenia dowodu jest zaprzeczeniem wolności.

  Jest bardzo łatwo stracić swoją wolność, ale bardzo trudno ja odzyskać. dlatego w tych sprawach nie może być żadnych ustępstw ani kompromisów.
 15. Funkcjonariusze sił policyjnych nowej Europejskiej mają jeszcze większe uprawnienia niż oficerowie  przerażającego, znienawidzonego KGB. Wszyscy policjanci Unii Europejskiej mają immunitet. Mogą przyjść do twego domu, pobić cię i aresztować, oskarżyć o napaść, ukraść twoją własność i nie jesteś praktycznie w stanie nic z tym zrobić. Załatwia cię robocopy.

  Ostatnio okazało się że policję się militaryzuje ( nie tylko w Europie zresztą). Policja dostaje od  wojska sprzęt oraz uzbrojenie. Polskie “krawężniki” aby czuli się pewniejsi doposażają w kałasznikowy. Zastrzelą cię zanim pomyślisz.

   UZSR

  Znamienna jest wypowiedź członka Parlamentu EU Rogera Helmera: ” nie należy się spodziewać że Unia Europejska pozostanie na zawsze” – uważa, brytyjski polityk.

  “Nie sądzę, że Unia Europejska może trwać wiecznie,”  mówi i gdy  porównuje się ją do ZSRR, nie można posuwać się zbyt daleko, ale myślę, że istnieje wiele czynników wspólnych.”

  “Zasadniczo, zarówno ZSRR, jak i Unia Europejska zdecydowały się na tworzenia struktur, które ignorują tożsamość i aspiracje osób, ale ostatecznie aspiracje i tożsamość osobowa wygrają,” dodał Helmer.

  “ZSRR trwał około 70 lat, Unia Europejska ma tylko około 50 lat (od początku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) i nie byłoby w ogóle zaskoczenia, jeśli za 20 lat  zobaczymy ten sam wzór. Być może zostanie coś, co będzie się nazywać  Unia Europejska ale myślę, że będzie ona wyglądać zupełnie inaczej i będzie mniej wpływowa niż jest dzisiaj.”

   

  Czy ktoś jeszcze odważy się powiedzieć że UE nie jest organizacją faszystowską?

 

Ocena: 517 622
Głosów: 1139
5762 odsłon
Brak komentarzy