logo

Autor blogu: stefan

Posty: 7
Komentarze: 5
Odsłony: 52890
27.08.2013 17:17:20
0 komentarzy

Syria

Były doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury Jimmiego Cartera Zbigniew Brzeziński powiedział że ewentualna interwencja w Syrii powinna być częścią szerszej strategii
Wielka Brytania, i USA zmierzają do zaatakowania Syrii , czyli do dokonania agresji na suwerenny kraj , który w żadnej mierze nie zagraża żadnemu z tych agresorów. Przywódcy tych państw wypowiadają się publicznie o karnej ekspedycji, o różnych opcjach wobec tego kraju, militarnych i nie tylko o usunięciu legalnego Prezydenta legalnego i suwerennego kraju.. Retoryka niczym hitlerowska z 1939 roku wobec Polski...Oba te kraje są zdecydowane gwałcić własne prawo jakie zostało uchwalone dla narodów świata na forum ONZ mimo iż interwencję zbrojną na obcym terytorium , ONZ dopuszcza wyłącznie za zgodą Rady Bezpieczeństwa. Obaj agresorzy żądni Syryjskiej krwi są zdecydowani zlekceważyć i pominąć ten wymóg i sa gotowe zabijać tysiące Syryjczyków w tym ludność cywilną dla obrony której, jak głoszą w swoim komunikacie, interwencja ta ma być podjęta... Interwencja będzie podjęta pomimo braku zgody Rady bezpieczeństwa ONZ i pomimo tego, że Syryjczycy interwencji w której będą przez obcych zabijani po prostu nie chcą ... Cała ta polityczna sytuacja jest absolutnie i absurdalnie kuriozalna. Najpierw do suwerennego kraju potajemnie wysłano płatnych najemników do obalenia legalnego rządu a kiedy oni nie byli w stanie wykonać swojego zadania przygotowano opcję numer dwa - oficjalne uderzenie militarne nie znajdujące żadnego usprawiedliwienia... Gwałt zadawany wcześniej narodom Iraku , Egiptu , Tunezji czy Afganistanu rozzuchwalił międzynarodową chuliganerię, która pozbyła sie jakichkolwiek hamulców w zadawaniu gwałtu następnym krajom i narodom w swym dążeniu do wprowadzenia światowego totalitaryzmu zwanego globalizacją.... Wszelkie podjęte działania wobec Suwerennej Syrii są w świetle każdego prawa nielegalne, wrogie i sprzeczne z jakimi kolwiek procedurami cywilizowanej części ludzkości... - Czy istnieje strategia rozwiązania tego problemu? Kto jest elementem tej strategii, a kto nie? To są pytania, nad którymi należy się poważnie zastanowić przed przystąpieniem do akcji wojskowej, która (...) pociągnie za sobą wielorakie konsekwencje, także niepożądane - mówił Brzeziński. Były doradca do spraw bezpieczeństwa jak widać nie dostrzega tu nielegalności ingerencji w wewnetrzne sprawy suwerennego kraju i tym samym usprawiedliwia miedzynarodowe przestępstwo zaplanowane przez globalistów... Pytany, czy Administracja Obamy dysponuje strategią lub wielkim planem dla Syrii na czas po interwencji wojskowej, Brzeziński odpowiedział: Jeśli ją ma, to jest to dobrze strzeżona tajemnica. Zdaniem Brzezińskiego kryzys w Syrii jest częścią większego problemu związanego ze wstrząsami na Bliskim Wschodzie. - Rozwiązanie tego problemu nie powinno opierać się wyłącznie na sile militarnej i zależeć niemal całkowicie od mocarstw zachodnich - powiedział. - Uderzające jest to, z jaką niecierpliwością Wielka Brytania i Francja forsują interwencję wojskową - podkreślił, dodając, że oba kraje są dawnymi mocarstwami kolonialnymi w tej części świata. Brzeziński opowiedział się za włączeniem innych krajów w rozwiązywanie konfliktu w Syrii. Wymienił w tym kontekście mocarstwa azjatyckie oraz Rosję. Przyznał, że nie jest przekonany o celowości podjęcia obecnie akcji wojskowej przeciwko Syrii. Nikomu zaś nie przyszło do głowy że ingerencja w wewnętrzne sprawy suwerennego kraju jest łamaniem międzynarodowego prawa i prawa suwerennych krajów i narodów do samostanowienia... Jeśli Syria nie życzy sobie zachodniej demokracji to ma do tego prawo.
Ocena: 599 717
Głosów: 1316
5448 odsłon
Brak komentarzy