logo

 

KONKURS NA POEZJĘ EMIGRACYJNĄ ORGANIZOWANY PRZEZ ST. JPII POLISH AMERICAN POETS ACADEMY

TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH: 30 CZERWCA 2014 r.
NAGRODY:  $500, $200, $100

Na konkurs należy nadesłać od 1 to 7 wierszy, w języku polskim lub angielskim. Długość wierszy  nie powinna przekraczać 40 linii.

Prace konkursowe wraz z krótkim listem przewodnim zawierającym imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., adres emailowy i krótką notę biograficzną należy przesłać elektronicznie na jeden z następujących adresów emailowych: jpiipapa@mail.comjp2papa@outlook.comstjp2papa@outlook.comlub jpiipapa@outlook.com.
Osoby nie posiadające dostępu do Internetu proszone są o przesłanie prac konkursowych wraz z listem przewodnim i wpisowym na adres pocztowy Akademii (poniżej).

Wpisowe (donation)* wysokości $5 za każdy wiersz w formie czeku lub Money Order wystawionego na Polish American Poets Academy należy przesłać na adres:Polish American Poets Academy, Inc., PO Box 3163, Wallington, NJ 07057, USA.

Wpisowe można również przesłać za pośrednictwem Western Union i Paypal po uprzednim skontaktowaniu się z Akademią.


Członkowie Akademii są zwolnieni z wpisowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na 1 września 2014. Wszyscy uczestnicy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (via email) lub tradycyjnej.

Więcej informacji na temat konkursu i Akademii na www.e-businesscardexchange.com sekcja JPII PAPA.
.......................................................................................................................................

Polish American Poets Academy, Inc. obchodząca w tym roku 10-lecie swojego istnienia i nosząca  (nieurzędowo) od 2005 roku imię Jana Pawła II, a od 29 kwietnia 2014 r. imię św. Jana Pawła II, jest organizacją niedochodową, literacką o charakterze edukacyjnym. Ze względu na status Akademii (non-profit, 501(c)3 charitable) wszelkie formy darowizny,w tym wpisowe, mogą być odpisane od podatków. St. JPII PAPA nie jest dofinansowywana przez żadną organizację rządową, utrzymuje się wyłącznie ze swojej działalności i jest jedynym fundatorem nagród konkursowych. Wszelkie formy wsparcia są mile widziane.

Informacje szczegółoweo po kliknięciu w obrazek JPII

Tytuły prac oraz krótką notę biograficzną należy przesłać e-mailem w formie załącznika na jeden z tych adresów:

jpiipapa@mail.com

lub

antydotum@optonline.net