ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI

Aleksander Kwaśniewski (ur. 15 listopada 1954 w Białogardzie) -  polityk z zamiłowania do kłamstwa, z zawodu dziennikarz czyli też kłamca. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.

Jego polityczne motto to : " Porzućmy przeszłość, wybierzmy przyszłość " i "Ole Olek wygraj"

Aby lepiej zrozumieć tę tak wymowną i głęboką  myśl  należy zapoznać się bliżej z jego i jego rodziny życiorysem

Aleksander Kwaśniewski w okresie PRL- działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej , minister w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego.

Rodzicami Aleksandra Kwaśniewskiego byli Zdzisław Kwaśniewski (1921-1990),  i Aleksandra Kwaśniewska z domu Bałasz (1929-1995).

Ojciec Kwaśniewskiego jak można przeczytać w internecie , to prawdopodobnie Izaak Stolzman, który  był rosyjskim Żydem w stopniu pułkownika NKWD. Pod koniec lat czterdziestych zmienia nazwisko na Kwaśniewski i przyjmuje imię Zdzisław. NKWD zaopatruje go w dyplom ukończenia medycyny w Poznaniu i niezbędne dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego zawodu lekarza.

Izaak Stolzman oskarżony jest o mordowanie patriotycznej ludności polskiej na Kresach Wschodnich oraz grabież i popełnianie zbrodni na Żydach w żydowskich gettach w okresie okupacji niemieckiej  na Wileńszczyżnie i Białorusi.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Izaak Stolzman dowodził oddziałem NKWD i - w latach 1945-1947 - dopuszcza się zbrodni ludobójstwa na  jeńcach niemieckich, marynarzach szwedzkich, żołnierzach AK, NSZ i innych formacji zbrojnych.  Pod koniec lat 40 -tych i na początku 50 -tych, z rozkazu władz NKWD nadzorował i koordynował zbrodniczą działalność powiatowych i miejskich urzędów bezpieczeństwa publicznego w: Drawsku, Białogardzie, Szczecinku, Wałczu, Kołobrzegu, Połczynie, Jastrowie i Okonku. Uczestniczył również w zbrodniach UBP w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Ustce, Koszalinie i Elblągu.

Oprawca ten pozbawiał życia więźniów przez ich rozstrzeliwanie, wieszanie,  gazowanie, jak np. w gdańskiej siedzibie NKWD  a także przez wstrzykiwanie trucizny, co było wyłączną jego specjalnością.

W czasie okupacji niemieckiej wywiad sowiecki rzucił na teren Polski tysiące swoich agentów, wśród których był Stolzman.

Izaak Stoltzman  już jako Zdzisław Kwaśniewski, ur. w 1921 r. w ZSRR poślubił Aleksandrę Bałasz, ur. 28 grudnia 1929 r. w Wilnie, z zawodu pielęgniarkę. Z małżeństwa tego w domu przy ówczesnej ul. Bohaterów Stalingradu 10, urodził się 15 listopada 1954 r. Aleksander - przyszły prezydent III RP  i jego siostra Małgorzata Sylwia, o której wiadomo tylko tyle, że jest w Szwajcarii dyrektorem banku. Jak dotąd wszystkich tych informacji nikt nie zdementował w żaden sposób.

Ojciec A. Kwaśniewskiego zmarł w 1990r i bez rozgłosu został pochowany w obrządku żydowskim i  na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Matkę pochowano w 1995 przed wyborami prezydenckimi. Miała ona pogrzeb katolicki na cmentarzu warszawskim.

Były kierownik UB w Drawsku Pomorskim, Wacław Nowak, ujawnił, że Zdzisław Kwaśniewski, ojciec byłego Prezydenta R.P., to sowiecki zbrodniarz wojenny .
Nowak mieszkał jako emeryt w Koszalinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22. Kilka miesięcy przed śmiercią w 1994 roku wyznał, że w 1945 roku UB i NKWD mordowało AK-owców, NSZ-owców i uczestników ruchu oporu na Pomorzu Zachodnim, do czego on sam się przyczyniał.

NKWD-zistą, który nadzorował zbrodniczą działalność UB, w tym zbrodnie Nowaka, był Izaak Stolzman.

Znając funkcjonowanie komunistycznego aparatu państwowego można powiedzieć , że niewątpliwe zasługi Kwaśniewskiego vel Izaaka Stolzmana we wprowadzaniu systemu sowieckiego w Polsce  stworzyły Aleksandrowi Kwaśniewskiemu od najmłodszych lat możliwość  błyskawicznej kariery. Mając zaledwie 23 lata, został wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku StudentówPolskich w Gdańsku.

W 1979 ożenił się z Jolantą Konty, która korzystając z okresu  prezydentury męża powołała fundację "Porozumienie bez barier" . Działalność tej fundacji została jednak otoczona szczelnymi  barierami i po dziś dzień  stanowi tajemnicę nie do pokonania dla żadnych państwowych  urzedów.

Wykształcenie

W latach 1973-1977 Aleksander Kwaśniewski  studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego którego nie ukończył. Nie zdał wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów i nie złożył pracy magisterskiej.

Profesor Brunon Synak, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, oświadczył, że 5 października 1978 Aleksander Kwaśniewski został skreślony z listy studentów Wydziału Ekonomiki i Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Potwierdził to także rektor UG Zbigniew Grzonka.

Już jako Prezydent elekt RP przyznał na łamach "Polityki", że nie zrobił magisterium, lecz myślał, iż ma wykształcenie wyższe, ponieważ uważał, że zdał wszystkie egzaminy na studiach.

Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone przez prokuratora w 1996 roku wobec braku znamion przestępstwa.

Prokuratora prowadziła postępowania sprawdzające w sprawie  poświadczenia nieprawdy w kampanii prezydenckiej z 1995 polegającego na informacji o wyższym wykształceniu oraz nieumieszczeniu w oświadczeniu majątkowym akcji "Towarzystwa Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnego Polisa" posiadanych przez żonę Prezydenta. Postępowania te zostały zakończone bez przedstawienia zarzutów.

Sąd Najwyższy uchwałą z 9 grudnia 1995 podjętą stosunkiem głosów 12:5 uznał, że nieprawdziwe informacje podane przez kandydata w oświadczeniu dla PKW nie mogły wpłynąć na wynik wyborów, oddalając tym samym zgłaszane protesty i uznając wybory za ważne.Sąd najwyższy usankcjonujonował w ten sposób  kłamcę - (nieprawda to kłamstwo) - na Urzędzie Prezydenckim III RP.

Działalność polityczna w PRL

Aleksander Kwaśniewski był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) od 1977 aż do jej rozwiązania w 1990. Pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów ds. młodzieży w rządzie Zbigniewa Messnera , a następnie przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej .

W gabinecie Mieczysława Rakowskiego był członkiem Prezydium Rządu i przewodniczącym Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów .

Był uczestnikiem obrad plenarnych Okrągłego Stołu oraz obrad w Zespole do spraw Pluralizmu Związkowego (współprzewodniczący zespołu wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim), w Zespole do spraw Reform Politycznych i w Podzespole do spraw Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego.

W latach 1988-1991 stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był członkiem prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksander Kwaśniewski w trakcie kampanii wyborczej  jako kandydat na urząd Prezydenta RP złożył w trybie wyborczym oświadczenie lustracyjne, w którym oświadczał, że nie był świadomym lub tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie  zostało uznane, że złożone oświadczenie jest zgodne z prawdą, pomimo że  znane były już  informacje (wygłaszane m.in. w Sejmie przez ministra Janusza Pałubickiego), iż z materiałów IPN wynika, że Aleksander Kwaśniewski w latach 1983-1989 był zarejestrowany jako tajny współpracownik SB o pseudonimie "Alek" pod numerem ewidencyjnym 72204.

W 1997 na łamach pierwszej edycji dziennika "Życie" zostały także opublikowane artykuły Wczasy Ałganowa i Kwaśniewskiego oraz Wakacje z agentem autorstwa Jacka Łęskiego i Rafała Kasprowa.

We wrześniu 1999 Prezydent Aleksander Kwaśniewski brał udział w obchodach 59. rocznicy zbrodni katyńskiej. W czasie wizyty na cmentarzu w Piatichatkach był blady i mocno  chwiał się na nogach. Według cytowanej przez "Gazetę Polską" działaczki Federacji Rodzin Katyńskich prezydent był wówczas pijany.

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP zachowanie Aleksandra Kwaśniewskiego uzasadniali "pourazowym zespołem przeciążeniowym goleni prawej". Pod koniec 2005 roku w udzielonym wywiadzie ustępujący już prezydent przyznał się do spożywania alkoholu przed tymi uroczystościami, tłumacząc to gościnnością zapraszających.

Relacje polsko-żydowskie

10 lipca 2001 w czasie żydowskich uroczystości  w Jedwabnem Aleksander Kwaśniewski, w obecności ambasadora Izraela Szewacha Weissa, oficjalnie, " w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią", przeprosił za nią oraz oddał hołd pomordowanym.

Spotkało się to  z reakcją  środowisk podważających ustalenia  odpowiedzialności Polaków za tę zbrodnię, które podkreślały , że cała sprawa ma charakter wyłącznie polityczno-propagandowy, wskazując jednocześnie  na przerwane ekshumacje oraz brak jakichkolwiek innych wiarygodnych dowodów na udział Polaków w mordowaniu Żydów w Jedwabnem. Zdaniem tych środowisk Prezydent nie miał prawa przepraszać "w imieniu  narodu Polskiego".

16 kwietnia 2003 stał na czele polskiej delegacji państwowej na szczycie Unii Europejskiej w Atenach, podczas którego doszło do podpisania traktatu akcesyjnego przez właściwych ministrów: premiera Leszka Millera, ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza oraz minister ds. integracji europejskiej Danutę Hübner.

Tego dnia goleń była zdrowa i był trzeźwy.

23 lipca tego samego roku dokonał ratyfikacji Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Brak danych o stanie goleni prawej i trzeźwości polskiego Prezydenta.
1 maja 2004 wraz z premierem Leszkiem Millerem w Dublinie wziął udział w symbolicznym zawieszeniu polskiej flagi przed siedzibą prezydenta Irlandii, która wówczas sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej.


Jako prezydent przedstawiał Sejmowi kandydatury na Prezesa Narodowego Banku Polskiego:

-Hanny Gronkiewicz-Waltz wybranej przez Sejm na kolejną kadencję 19 lutego 1998

- Leszka Balcerowicza wybranego przez Sejm 10 stycznia 2001.

Parlament

Aleksander Kwaśniewski odmówił stawienia się przed sejmową Komisją śledczą w sprawie tzw. afery Rywina, wcześniej twierdząc, że "stawi się i zatańczy ".

Zapowiedział także, że nie stawi się przed sejmową Komisją śledczą w tzw. sprawie PKN Orlen, gdzie miał zeznawać na temat swoich znajomości z lobbystą Markiem Dochnalem.

Żaden organ państwowy nie był w stanie wyegzekwować powinności od byłego Prezydenta RP, który sam się postawił ponad wszelkim prawem i ponad zwierzchnią instytucją Państwa Polskiego.

Aleksander Kwaśniewski - łaskawca

Jako Prezydent ułaskawił w ciągu dwóch kadencji 4245 osób, Ułaskawił m.in. Petera Vogela. zwanego kasjerem lewicy a tuż przed końcem kadencji ułaskawił wieloletniego działacza PZPR i SLD Zbigniewa Sobotkę, skazanego prawomocnie za udział w  aferze starachowickiej.

Nie wiadomo czym była podyktowana aż taka szczodrość Prezydenta w stosunku do bandytów złodziei i innych przestępców. Józef Oleksy, były premier stwierdził , że Aleksander Kwaśniewski nigdy nie będzie w stanie udowodnić legalnego pochodzenia swojego majątku.

Być może to oświadczenie Oleksego  pobudziło u niego na wszelki wypadek chęć okazania łaski by oczekiwać wzajemności  na przyszłość.  Żadne władze państwowe nie były zainteresowane tą informacją a media szybko sprawę wyciszyły.

We wrześniu 2007 roku  stacje telewizyjne pokazały fragmenty wygłoszonego wykładu Aleksandra Kwaśniewskiego w języku rosyjskim przed studentami z Kijowa. Na tym odczycie były prezydent był ponownie pod działaniem zarówno gościnności gospodarzy jak i ułomności goleni prawej , chwiał się na nogach i miał kłopoty z mową. Na pytanie dziennikarzy o to zachowanie  odpowiedział: "Mam prawo robić co chcę, jestem wolnym człowiekiem".

Ten człowiek był Prezydentem RP

   8 wyświetleń
Stoltzman
Takiego wybraliście Prezydenta. Wstyd !


Podobnie  było z  wystąpieniem podczas konferencji LiD w Szczecinie z października 2007. Aleksander Kwaśniewski oświadczył, że jego zachowanie było spowodowane lekami mogącymi wywołać skutek przypominający spożycie alkoholu, zażywanymi w związku z chorobą, której nabawił  się na Filipinach.

Kilka dni później były prezydent przeprosił  publicznie "za chwile słabości".
W wyborach prezydenckich w 2005 popierał kandydaturę Włodzimierza Cimoszewicza, a po jego rezygnacji z kandydowania, wsparł Marka Borowskiego. W II turze wyborów udzielił poparcia Donaldowi Tuskowi. Wszystkie te kandydatury na szczęście przegrały w wyborach Prezydenckich

Od 2008 pełni funkcję przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania, powołanej przez Europejski Kongres Żydów do tzw. zwalczania przejawów rasizmu i antysemityzmu w Polsce.

Dopiero ta funkcja pozwoliła Aleksandrowi Kwaśniewskiemu autentycznie i szczerze oddać się w pełni powierzonym jemu zadaniom  z pełną lojalnością wobec tych którzy mu ją z zaufaniem powierzyli. Dzięki tej funkcji były Prezydent będzie mógł kontynuować  swoje rodzinne zasługi i osiągnięcia  dla tych  dla których wszystkie serca Kwaśniewskich i Stoltzmanów biły przez pokolenia po lewej stronie.


Ocena: 3241 174
Głosów: 3415
22527 odsłon