ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

Ruch Palikota

 

Ruch Palikota (Ruch PL, RP): Partia niestety posiadała klub poselski w Sejmie VII kadencji. Przy partii działa stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota, które popiera Armand Ryfiński mocno związany z dewiantami politycznymi "racja" działającymi w oparciu o uczucia nienawiści. Do końca nie wiadomo na ile zaangażował się uczuciowo w poparcie Roberty Biedroni i Annego Grodzkiego.

   5 wyświetleń
Potęga intelektualna Ruchu Palikota
Takich wybraliście na posłów

Krótka Historia jak stać się kanalią: W lipcu 2010, po skandalicznych wypowiedziach posła Platformy Obywatelskiej Janusza Palikota na temat katastrofy lotniczej w Smoleńsku, został złożony przez posłów PO wniosek o wykluczenie Palikota z klubu parlamentarnego PO i partii. W reakcji na zaistniałą sytuacje Janusz Palikot zapowiedział powołanie Ruchu Poparcia Palikota, oraz utworzenie zarówno stowarzyszenia jak i partii politycznej. Kongres Ruchu poparcia odbył się 2 października 2010.

Podczas kongresu przemawiali paneliści : Ryszard Kalisz znany z popierania wszelkich zboczeń, Magdalena Środa znana z aktywności na paradach równości , Manuela Gretkowska z zaburzeniami osobowości wynikającymi z nadmiernego eksploatowania własnych ułomnych możliwości intelektualnych i Kazimierz Kutz wszelki zboczeniec i psychopatyczny antypolak, który najwyraźniej przybrał sobie nazwisko od rozmiarów własnego obiektu seksualnego wstydu.

Przewodniczącym partii został Janusz Palikot

wiceprzewodniczącymi zostali: Artur Dębski (z wykształcenia absolwent LO z ciągotami do bardzo dużych pieniędzy z polityki) , Łukasz Piłasiewicz (znany z tego że w ogóle nie jest znany ), były poseł SLD Sławomir Kopyciński (geniusz ekonomi z pomysłami wzrostu PKB na skutek opodatkowania prostytutek), Robert Biedroń (Pierwszy pederasta III RP walczący o prawa lesbijek i transseksualistów ...do... pederastii połączonej z adopcją dzieci), Jerzy Borkowski który mial ciągoty do interesu Palikota i współtworzył produkującą wina musujące -firmę "Ambra"., Anna Grodzka (albo Ann Grodzki albo ściślej Krzysztof Bęgowski, czyli człowiek, któremu usunięto radość Biedronia po to tylko żeby, jako gej mógł zostać lesbijką) i Tomasz Makowski, który jest członkiem Ełckiego Klubu Futbolu Stołowego, bilarda kieszonkowego i butelkowego brydża .

Rzecznikiem prasowym został Andrzej Rozenek. (Zastępca Urbana w żydowskim tygodniku "NIE". Był członkiem Stowarzyszenia Ordynacka oraz członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i SLD.

Program Ruchu Palikota:

- zlikwidowanie Kościoła Katolickiego w Polsce

-Wprowadzenie wszelkich zboczeń etyczno-erotyczno- moralnych, jako normy społeczeństwa odmóżdżonego

-wprowadzenie anarchii gospodarczej mającej na celu ukrycie przekrętów dokonanych na Polsce i Polakach

- umożliwienie działalności wszelkiego bandyctwa i złodziejstwa nazywane przez RP polityką gospodarczą państwa

- eksterminacja fizyczna narodu polskiego poprzez propagowanie aborcji, antykoncepcji , eutanazji , rozwodów, rozwiązłości obyczajowej , kulturowej i intymnej a także likwidację rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa narodowego.

- likwidacja pozostałości po miejscach pracy i tworzenie tzw." niewolnictwa biedronki" wraz z eugeniką opartą o invitro

- likwidacja świadczeń Ubezpieczeń społecznych i wydłużenie przymusowych robót jak najdłużej

- stopniowa likwidacja organów państwa poprzez likwidację w pierwszym etapie senatu i ograniczenie liczby posłów do 360

Priorytet dla antypolskich działań: Zawsze począwszy od rozbiorów poprzez sowiecką i hitlerowską okupacje najeźdźcy skupiali się przede wszystkim na działaniach zmierzających do wyeliminowania wiary i Kościoła Katolickiego w Polsce. Dlatego też Ruch Palikota koncentruje się na odebraniu Kościołowi wszystkiego co ten Kościół stanowi przewyższając swoja zaciekłością i nienawiścią obcych okupantów. Tak oto punkt pierwszy działalności Ruchu Palikota to :

. Likwidacja finansowania Kościoła z budżetu: celem tego przedsięwzięcia jest uniemożliwienia nie tylko jakiegokolwiek finansowania Kościoła, ale także i jakiegokolwiek działania. "Fundusz świadczeń kościelnych to wydatek rzędu 1 miliarda rocznie - twierdzi Ruch Palikota - To pieniądze, za które można zbudować setki gorzelni , i stworzyć miliony polskich alkoholików jak sam Palikot. Póki, co zarówno lider RP jak i członkowie jego zaparcia zamiast uczciwie zasilać budżet płaconymi przez siebie podatkami skupiają się na wszelkich działaniach mających na celu unikanie płacenia podatków wyprowadzając swój majątek do rajów podatkowych. przez co na pewno żadne pieniądze członków RP nie wpłynęły ani do budżetu państwa ani tym bardziej na rzecz jakiegokolwiek kościoła.

. Lekcje religii: Na początek RP chce zlikwidować Kościół a następnie przenieść tam lekcje religii. Jednym słowem kościoły trzeba by było pozamieniać na sale katechetyczne, bo likwidacja sal katechetycznych nie będzie postrzegana, jako likwidacja wyznania religijnego w państwie, co jak najbardziej byłoby tak odbierane przy likwidacji Kościołów.. Do tego trzeba dodać, że partia, która jako punk 1 ma w swoim programie likwidację wiary w Chrystusa troszczy się o etos jego nauczania mając w pogardzie wszystkie jego przykazania

. Uchylenie decyzji komisji majątkowej: Jak na czerwone bandyctwo przystało RP najbardziej interesuje się cudzym majątkiem. Tak, więc przebierając nogami w wyniku pobudzonej wyobraźni RP widzi tony złotych kielichów liturgicznych przetapianych na sztabki i te worki wszelkich kamieni szlachetnych, za które będą mogli nakupować prezerwatyw do rozdawania niedorozwiniętej gawiedzi, która wspierać będzie zarówno narkomanię jak i spirytusowy przemysł pijaków w okresie trzeźwienia z alkoholizmu. Chodzi tu, bowiem o majątek a wszelki majątek leży w zakresie zainteresowania lewackich i libertyńskich złodziei porażonych najbardziej zwyrodniałym popędem do cudzej własności. .

. Zakaz udziału duchownych w uroczystościach świeckich : Uczestnictwo osób duchownych w uroczystościach publicznych zawsze przypomina o wartościach, w jakich zostali poczęci zarówno Janusz Palikot jak i Roberta Biedronia z Annem Grodzkim i pozostałymi sodomitami z ruchu Palikota. sama obecność kapłana przypomina im o grzechu, którego cały ruch Palikota dopuszcza się z diabelską rozkoszą i uwielbieniem. Dlatego też za wszelką cenę poprzez taki zakaz starają się uśmiercić własne sumienia.

. Legalizacja związków partnerskich : Zarówno osoby heteroseksualne, jak i homoseksualne, które dopuszczają się łamania 10 przykazań Bożych szukając dla swoich zboczeń usprawiedliwienia ,za wszelką cenę starają się je ująć w zalegalizowane ramy prawne .

. Legalizacja miękkich narkotyków: W każdym społeczeństwie, także naszym, jest jakaś grupa osób, które szukają przemocy emocjonalnej w formie różnych używek, jako efekt dokonanej przez państwo deprawacji. Nie mogą zmienić tego żadne zakazy ani prepisy , więc RP chce objąć tę grupę specjalną opieką i wepchnąć ich jak najszybciej w szpony narkomani poprzez rozwijanie programów zrodzonych umysłach Ruchu Palikota oferując szczególnie młodzieży legalne zaćpawanie się na śmieć.. Udawanie, że jest inaczej i Ruch Palikota chce dobrze , to polityka całkowitej nieodpowiedzialności społecznej.

. Liberalizacja ustawy aborcyjnej : W Polsce walkę o aborcję rozpoczęli zaborcy propagując rozwiązłość na miarę ruchu Palikota a następnie likwidowanie skutków tej rozwiązłości aborcją.Celem tych działań była depopulacja narodu polskiego z jego całkowitą likwidacją włącznie. działania takie maja na celu znieczulenie sumień i relatywizacje wszelkich norm etyczno moralnych prowadzących bezpośrednio do samo destrukcji i samounicestwienia. to właśnie proponuje ruch Palikota zasłaniając się wolnością niewolników..

. Finansowanie z budżetu ustawy In vitro : Wywlekając na wierzch tzw. troskę o człowieka wyciąga się argumenty w postaci twierdzeń, że w Polsce setki tysięcy par są niepłodne i nie ma dla nich innej szansy niż metoda In vitro. Geniusze zbrodni przeciw człowiekowi nie chcą zauważyć, że te miliony zamordowanych aborcją dzieci mogłyby żyć w rodzinach tych setek tysięcy par, co są bezpłodne. In vitro to niczym nieuzasadniona eugenika, która dokonuje kilkadziesiąt zabójstw z powodów wątpliwości lekarzy, co, do jakości materiału genetycznego człowieka i produkuje jedno życie bez gwarancji, jakiejkolwiek, jakości.

. Likwidacja Senatu i ograniczenie liczby posłów do 360: Postulat ten prowadzi bezpośrednio do likwidacji parlamentaryzmu polskiego w zupełnie prostej linii dokładnie tak jak to miało miejsce podczas targowicy gdzie w konsekwencji polski parlament wyraził zgodę na zlikwidowanie państwa Polskiego

. dewastacja systemu wyborczego: Polega na wprowadzeniu totalnego chaosu w parlamencie wynikającego z barku spójnej wizji rozwoju państwa będącej wynikiem indywidualnego przedstawicielstwa nieograniczonego w swej reprezentacji niczym, oprócz własnej pazerności. Takie przedstawicielstwo nie wiąże w program ani posłów ani jakiejkolwiek idei rozwoju gospodarczego państwa czy dobrobytu obywateli.

. Kadencyjność funkcji politycznych w tym partyjnych To kolejna próba dewastacji państwa polegająca na likwidacji ciągłości polityki opartej o wspólne idee i wizję rozwoju.. Kadencyjność zapewnia jedynie proceder, w którym każda nowa kadencja będzie unicestwiać dokonania poprzedniej kadencji. kadencyjność w partiach politycznych to nic innego jak wpływanie na działalność partyjną przez państwo czy businessowe lobby wyrażające się siłą korupcji

. Finansowanie partii przez obywateli: Jeśli miałoby być wprowadzone w życie to tylko i wyłącznie na zasadach dobrowolnych wpłat na działalność partyjną z podaniem do publicznej wiadomości wysokości takiej wpłaty. Jeśli wpłata dobrowolna na rzecz podmiotu politycznego przekracza średnią miesięczną płacę w Polsce powinna zostać podana do powszechnej i publicznej wiadomości.. Wszelkie finanse partii politycznej muszą być dokumentowane i jawne aby partie mogły realizować swoje programy bez narażania się na wynaturzenia wynikającego z pokus korupcji

GOSPODARKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Tu trzeba przyznać szczerość intencji Ruchu Palikota, ponieważ dla każdego złodzieja gospodarka jest najważniejsza, jako źródło działalności zawodowej i skutecznego okradanie wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość.

. Podatek liniowy 3 razy 18 : Jest systemem preferującym wielkie wielomilionowe przedsiębiorstwa. 18 % z 1000 złotych to jest 180 złotych więc do przeżycia pozostaje 820 złotych , 18 % zaś z miliona złotych to jest 180.000 złotych i do przeżycia zostaje 820 tysięcy złotych jednak nikt z tych osób, które zarabiają ponad 100.000 złotych miesięcznie żadnego podatku płacić nie zamierza a ci, co zarabiają 1000 złotych będą płakać i płacić aż do ostatniego tchnienia.

. Deficyt budżetowy jako źródło dochodów złodziei:

Pierwsze pytanie brzmi: skąd się bierze deficyt budżetowy.

Odpowiedź brzmi: deficyt budżetowy bierze się z pożyczek zaciąganych przez państwo pod oprocentowane obligacje skarbu państwa..

Pytanie nr 2 brzmi: po co państwo zaciąga pożyczki i jak te pożyczki są wykorzystywane.

Odpowiedz brzmi: Państwo zaciąga pożyczki w celu zadłużania państwa a wykorzystuje te pożyczki na płace urzędników ich premie powiększanie majątków rządzących i ich rodzin oraz korupcje władzy i działań mafijnych mających na celu zadłużenie całego narodu tak, aby ten naród cały czas czół się winnym zadłużenia państwa i siedział cicho, kiedy te pożyczki są przez mafiosów przepijane przy wykorzystaniu wytwórni win musujących bimbru i wszelkiego dziegciu mającego na celu odbieranie pijakom zdrowia i życia uprzednio odebrawszy im wszelkie pieniądze.

. Zmiana formuły ministerstwa gospodarki: na formułę ministerstwa przedsiębiorczości Oczywiste jest, że ministerstwo Gospodarki gospodaruje majątkiem a przedsiębiorstwa jedynie "przed się biorą" zdobywanie wszelkimi sposobami środków finansowych ze złodziejstwem i korupcją włącznie.

Połączenie KRUS-u i ZUS-u: Wszystkie tego typu fuzje wcześniej czy później prowadziły do zapaści wydolności tych instytucji i likwidacji sedna ich działalności. Jednocześnie procedura ta stwarza nowy organizm administracyjny, który zaczyna się tam gdzie skończył się stary. Sytuacja taka wymaga wpompowania kolejnych pieniędzy w tej samej, co najmniej ilości jaka już została roztrwoniona przez poprzednie dziesięciolecia obecnego systemu oraz co za tym idzie dopracowania kolejnych dewastacji tych struktur państwowych które powinni zabezpieczać fizyczną egzystencję ludzi z utratą witalnych sił na skutek wieloletniej eksploatacji aktywności zawodowej. Pomysł ten jest obliczony na stworzenie nowych źródeł dochodu dla nieuków Palikota, którzy maja nadzieją na swój udział w rządzeniu, czyli podziału potencjalnych łupów.

Wydłużenie wieku emerytalnego: Stary wyśmechtany frazes mający na celu pozbawienie wszelkich świadczeń osób w podeszłym wieku i zachęcanie ich do eutanazji co pozwoli złodziejom na wykorzystanie ich wpłaconych i nie wybranych przez 70 lat składek

Przyjazne Państwo: Przyjazne Państwo nie stworzyło żadnego politycznego czy gospodarczego projektu, z którym by mogło zapoznać się społeczeństwo. Tak zwane projekty tzw. "Przyjaznego Państwa" tworzyli dla Palikota w największej konspiracji najlepsi eksperci od grabieży i rozmydlania afer, czyli tzw. wybitni ekonomiści. Są to projekty uzgodnione z wieloma organizacjami biznesu, mające kluczowe znaczenie dla takiego zracjonalizowania ustaw by w ślad za konfiskatą majątku narodowego na rzecz prywatnej własności poszło zniewolenie potencjalnego pracownika poprzez uzależnienie go od przedsiębiorcy aż po sam grób.


Ocena: 0
Głosów: