ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

Szczepienny Holokaust

Kolejny Sukces Demokracji .

Mało kto dziś zdaje sobie sprawę z tego, że  system demokratyczny  będący przez wieki systemem  nadziei przerodził się na naszych oczach w demoniczny system zbrodni opartej na przymusie prowadzącym do destrukcji i śmierci . System który  cywilizację życia , prawa i nadziei zamienił w cywilizację śmierci bezprawia i ostatecznego końca.

W tych demonicznych  systemach  zachodnich jakie się narodziły po okresie demokracji ,  od zagłady  juz nie ma odwrotu.  W Polsce  dopiero rozpoczyna się pierwsze oswajanie ... Prof. Maria D. Majewska, jest jedyną  chyba w Polsce przedstawicielką świata nauki, która otwarcie walczy z mafią farmaceutyczną i szczepionkowym ludobójstwem.

Oświęcimski holokaust był tylko laboratorium, etiudą, wstępem igraszką w porównaniu  do przygotowania ogólnoświatowego holokaustu  na człowieku globalnym jak dziś nazywa sie po prostu człowieka.

obowiązek szczepień. Podjęto próby wprowadzenia przymusu szczepień , który jest sprzeczny z Polską Konstytucją , prawami UE i prawami człowieka.

Służba śmierci w Polsce (bo służba zdrowia dawno już zmarła po pierwszej szcepionce)  podjęła praktyczne  działania   narzucające siłą  Polakom przyjmowanie toksycznych szczepień, z wykorzystaniem  urzędowych  kryminalistów  siejących terror i łamiących wszelkie prawa w tym zakresie.

Polaków zgodnie z prawem, i poza tym prawem  pozbawia sie nie tylko środków do życia ale i prawa do życia, do zdrowia i do ich ochrony !!!!  Stanowi  to zbrodnię przeciw ludzkości dokonującą się z pogwałceniem wszelkich praw.

Wszyscy , nie tylko rodzice, których urzędnicy państwowi próbują zmuszać do okaleczania lub zabijania własnych dzieci toksycznymi szczepionkami, powinni zorganizować  marsz przez całą Polskę !!! i żądać od władzy wykonawczej natychmiastowego usunięcia urzędowych przestępców  ze wszystkich urzędów.

Dziś stanęłiśmy u progu  hamletowskiego dylematu : "Być albo nie być"

Niespodzianka ?

W Polsce wojewodowie i sanepid próbują nakładać kary na rodziców którzy nie szczepią swoich dzieci . Polska Konstytucja i prawo UE mówią, że nie wolno zmuszać nikogo do żadnych medycznych zabiegów, bez jego zgody.

W Polsce wprowadza sie więc  terror szczepieniowy poza obowiązującym prawem a życie i zdrowie nie jest już ogólnym dobrem  ale staje się przywilejem niektórych. Inni muszą o zdrowie i życie swych dzieci podejmować nierówną walkę.

Każdy kto łamie   prawo w tym zakresie powinien stanąć przed sądem z oskarżenia o próby dokonania zbrodni  i  narażania obywateli na straty materialne poprzez nakładanie na nich  kar finansowych za ich prawo do życia i zdrowia którego dobrowolnie nie chcą sie zrzec.

Jak donoszą media Wojewoda pomorski nałożył pierwsze kary finansowe na rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Jeśli w wyznaczonym czasie nie zostaną wykonane zaległe szczepienia, rodzice będą musieli zapłacić grzywnę (razem 5.000 zł ). Jeśli tego nie zrobią, wyręczy ich komornik. W ekstremalnych sytuacjach mogą zostać ograniczone także prawa rodzicielskie.

Tak więc mamy juz przymusową  urzędową  eutanazję  własnych  dzieci przed drzwiami i to  pod rygorem karnym !!! z odbieraniem dzieci rodzicom włącznie. Matki walczą ze szczepiennym holokaustem

Jest to pokłosie tego co dzieje się  w wielu krajach pod naciskiem karteli farmaceutycznych , które próbują wprowadzać terror przymusowych szczepień.

Trzeba więc sie organizować i  podjąć solidarną walkę o przetrwanie z tym systemem planowanej zagłady.  w USA matka okaleczonego szczepieniami dziecka  mówi o holokauście szczepiennym dzieci, o tym, że masowe okaleczenia poszczepienne są dziś najpoważniejszym problemem medycznym ludzkości, i o tym, że establishment medyczny oraz politycy konspirują z kartelami farmacji w masowym szczepiennym okaleczaniu dzieci i dorosłych dla zysków politycznych i materialnych.

Szczepienia zagrożeniem dla zdrowia publicznego

Szczepienia okaleczają i zabijają - przyznał rząd USA. Wcześniej sąd najwyższy tego kraju przyznał, że szczepienia są nieuchronnie niebezpieczne. Dlatego namawianie lub zmuszanie kogokolwiek do szczepień jest zbrodnią popełnianą zarówno  na pojedynczym człowieku jak i na całych społeczeństwach. Choroby, na które nigdy nie było szczepień, takie jak szkarlatyna, tyfus, cholera zniknęły w krajach rozwiniętych wyłącznie wskutek poprawy higieny i warunków życia ludności.

 Wojny rodziców o zdrowie dzieci

Prekursorami przymusowych szczepień są Niemcy . Stosowali oni przymus szczepień  w latach okupacji europy i holokaustu . Tylko w okolicach 1942 r., na skutek szczepień przeciw błonicy, zmarło ponad 250 000 dzieci. Wcześniej, w czasie epidemii ospy 1912 roku, zmarło co trzecie zaszczepione dziecko, czyli 37 000 ofiar. Takiej rzezi niemowląt w jednym okręgu, nie dokonała  żadna choroba.

Wstrzykiwanie preparatów ogólnie uznanych za trucizny, takich  jak  rtęć, aluminium,  neurotoksyny, formaldehyd jest nie tyle eksperymentem co zbrodnią. Wyroki Trybunału Norymberskiego stwierdzały i podkreślały, że żaden urzędnik nie może się tłumaczyć poleceniem odgórnym, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem człowieka.

w Anglii, w roku 1869. wprowadzono kary dla rodziców tych dzieci których oni nie poddali  przymusowym szczepieniom. Społeczeństwo zbuntowało się i zmusiło władze, do wycofania przymusowych szczepień.

Efekt był zaskakujący. W okręgach, w których stosowano przymus szczepień, śmiertelność była 20 razy większa, aniżeli w mieście Lancaster, gdzie zrezygnowano ze szczepień. W niektórych szczepionkach stężenie rtęci jest 25.000 razy większe, aniżeli dopuszczalne w wodzie pitnej.

Prawo międzynarodowe mówi jednoznacznie:

1.Konwencja Genewska:  "Nikt nie będzie poddawany, bez swojej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim, ani naukowym".

2.Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku. Pakt ten obowiązuje w Polsce od 1977 roku (Dz. U. 1977 r. nr 38 pozycja 167).

Art. 15: "Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do świadomego wyrażania zgody, powinien ją wyrazić jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba faktycznie opiekująca się pacjentem" (.) "W razie nie uzyskania zgody na proponowane leczenie, lekarz powinien nadal, w miarę możliwości, otaczać pacjenta opieką."

3. Decyzja Europejskiego Trybunału sprawiedliwości Praw Człowieka  z 2002 roku stwierdza : "Obowiązkowe szczepienia, jako przymusowe leczenie, są gwałceniem  praw człowieka, zagwarantowanych w art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności".

4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w art. 3 stanowi: "Prawo do integralności osoby:
1) Każdy ma prawo do integralności fizycznej i psychicznej.
2) W dziedzinie medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: swoboda i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby."

5. wyrok NSA z 1 sierpnia 2013 roku stwierdza , że Sanepid nadużywa prawa, gdyż nie posiada uprawnień do nakładania mandatów.

6.Prawomocny wyrok sądu z 8 lipca 2013 roku z Konina stwierdza, że Sąd nie ma kompetencji, żeby nakazywać rodzicom szczepienie dzieci.

A tymczasem:

Szczepionka przeciw grypie  - brak dowodów bezpieczeństwa i skuteczności u kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci.

Bezpieczeństwo i skuteczność sczepień u dzieci nigdy nie zostały zbadane.

Nigdy nie badano ryzyka zachorowania na raka na skutek szczepień. Już w 1960 roku władze amerykańskie przewidywały epidemię raka w krajach Europy Wschodniej  w tzw. Bloku Komunistycznym. Jak w tym czasie wzrosła umieralność na raka w Polsce, mówią  ogólnie dostępne statystyki.

American Academy of Pediatrics w numerze z dnia 05 stycznia 2015 roku stwierdza , że szczepionka przeciwko odrze - (wszystkie 4 szczepy wirusa) - powoduje zakażenie ogólnoustrojowe.

Szczepionka MMR-V zawiera 10 razy większą ilość ospy wietrznej. Jest ona produkowana z tkanek pozyskiwanych  z aborcji. W ogóle w żaden sposób  nie  przebadana pod kątem bezpieczeństwa.

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że różyczka która chce sie wprowadzić na listę szczepień przymusowych jest łagodną samoistną chorobą.

Badania Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy na zlecenie Biskupów w Kenii udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że szczepionki przeciwko tężcowi są skażone przeciwciałami anty HCG, powodującymi bezpłodność.

Dzieci szczepione wykazują o 155% większe zaburzenia poznawcze, czyli mówiąc prosto, są głupsze, aniżeli dzieci nieszczepione.

Zaszczepieni chłopcy byli o 279% bardziej narażeni na ADHD aniżeli nieszczepieni.
Zaszczepieni chłopcy byli o 317% bardziej narażeni na autyzm, aniżeli nieszczepieni.
Zaszczepieni chłopcy byli o 185% bardziej narażeni na choroby neurologiczne, aniżeli nieszczepieni.
Zaszczepione dzieci były o 120 % bardziej narażone na astmę.

Polska Konstytucja wyraźnie stwierdza, że przepisy prawa międzynarodowego mają pierwszeństwo przed przepisami krajowymi.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 lipca 2014 roku przypomniał wszystkim organom stosującym prawo w Polsce, że tajemnica lekarska jest zapisana nie tylko w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale jest też wartością konstytucyjnie chronioną.

Ujawnianie więc danych o pacjentach to  przestępstwo i nadszedł już czas by za nielegalne działania władz żądać wysokich odszkodowań od państwa.

Nielegalne przetwarzanie tych danych jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

W sytuacji kiedy lekarz nie bada obecności przeciwciał, a decyduje się na podanie szczepionki, z punktu widzenia wiedzy medycznej, popełnia błąd w sztuce lekarskiej za który powinien odpowiadać karnie.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego urzędy państwowe otrzymujące listę dzieci nie sczepionych   powinny  zgłaszać  prokuraturze ten fakt jako nielegalne udostępnianie  danych osobowych  pacjentów. Nie wiem co na to przeciwnicy teori spiskowych ....


Ocena: 1325 65
Głosów: 1390
5234 odsłon