logo

Państwowe życie i zdrowie

A jednak wmówiono nam, że to Chiny sprowadziły zarazę na ziemię, gdyż winny musi się znaleźć. Ale czy tylko Chiny manipulowały przy modyfikacji groźnych wirusów?

W październiku 2014 roku magazyn Science ogłosił:

U.S. halts funding for new risky virus studies, calls for voluntary moratorium - USA wstrzymują finansowanie nowych ryzykownych badań nad wirusami, wzywają do dobrowolnego moratorium

Początek artykułu brzmi:

"Biały Dom włączył się dzisiaj w trwającą debatę na temat kontrowersyjnych eksperymentów z wirusami (...): "wstrzymuje się wszystkie federalne fundusze na tak zwane badania nad uzyskaniem funkcji (GOF), które zmieniają patogen, aby uczynić go bardziej zakaźnym lub śmiertelnym, po to aby w tym czasie eksperci mogli opracować rządową politykę w zakresie ważenia ryzyka".

Urzędnicy federalni proszą również badaczy pracujących w tej dziedzinie, aby zgodzili się na dobrowolne moratorium. Pauza w finansowaniu, stwierdza blog Białego Domu, dotyczy „wszelkich nowych badań, które można racjonalnie przewidzieć, aby nadać nowe atrybuty wirusom grypy, MERS lub SARS tak, że wirus miałby zwiększoną patogenność i/lub zdolność przenoszenia się u ssaków drogą oddechową.”

Rząd "zachęca również osoby, które obecnie prowadzą tego rodzaju prace – niezależnie od tego, czy są finansowane przez władze federalne, czy nie – do dobrowolnego wstrzymania badań, do czasu ponownej oceny ryzyka i korzyści”.

Badania i testy naturalnie występujących form tych patogenów, będą kontynuowane. Rząd USA reaguje na ponowne zaniepokojenie badaniami GOF, które głęboko podzieliły społeczność naukową. Zwolennicy argumentowali, że takie badania pomogą badaczom zdrowia publicznego wykryć nadchodzącą pandemię grypy i przygotować szczepionki.

Trzy lata temu  (czyli w roku 2011 ) dwa oddzielne zespoły badawcze ujawniły, że stworzyły wersję szczepu ptasiej grypy H5N1, który rozprzestrzenia się między fretkami. Wielu naukowców obawiało się, że jeśli ten silny szczep laboratoryjny zostanie przypadkowo lub celowo wypuszczony, może to spowodować śmiertelną pandemię.

Przypominamy, że rzeczy dzieją się w 2014 roku !

Po wielu dyskusjach,
decyzji o opublikowaniu artykułów, rocznym dobrowolnym moratorium naukowców na nowe badania nad grypą GOF i nowych przepisach w USA, prace wznowiono w zeszłym roku.(2013)

Jednak wraz z pojawieniem się w ostatnich miesiącach nowych artykułów na temat wytworzonego przez człowieka wirusa H5N1 i innych niebezpiecznych szczepów grypy ponownie pojawiły się obawy – po części z powodu wypadków w amerykańskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, które wzbudziły wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa w laboratoriach w USA. o wysokim poziomie hermetyzacji.

Grupa nazywająca się "Grupą Roboczą Cambridge" wydała w lipcu 2014  oświadczenie, w którym stwierdziła, że badania z „potencjalnymi patogenami pandemicznymi” powinny zostać „ograniczone”, dopóki nie zostaną ocenione zagrożenia i korzyści; Zebrali setki podpisów.

Inna grupa naukowców wspierających eksperymenty – nazywająca siebie "Scientists for Science" – broniła badań jako bezpiecznych, ale również zwołała spotkanie w celu omówienia tych kwestii.

Dla znających język angielski tu:

https://www.sciencemag.org/news/2014/10/us-halts-funding-new-risky-virus-studies-calls-voluntary-moratorium

Tyle wystarczy, aby wiedzieć, że pandemia nie jest przypadkiem a przymus sczepień to nie tylko groźba eksplodowania pandemii ale i realizacja likwidacji wszelkich praw człowieka.

Każdy myślący powinien wiedzieć co szarlatani chcą mu uczynić, a jeśli nie wie, niech się bezwiednie podda eksperymentom, które na nim jak na białej myszy prowadzą twórcy Nowego Ładu.

Czy ktoś jeszcze może mieć wątpliwości, że nowe odmiany koronaświrusa, które pojawiają się od razu z nazwą i charakterystyką działania, rodzą się w laboratoriach?

Czy ktoś jeszcze może mieć wątpliwości, że zaczyna się realizować zaplanowana i zaprojektowana zbrodnia na ludzkości ?  

W oparciu o te informacje rodzi się mnóstwo pytań. W każdym niemal kraju na świecie wprowadza się nowe anty pandemiczne wojsko i pobór specjalistów od eugeniki do walki nie tyle z pandemią co z ludzkością.

U nas na naczelnego dowódcę wyznaczono ministra Michała Dworczyka

Facet, który nie potrafi upilnować własnej skrzynki emaliowej rości sobie prawo do zarządzania naszym zdrowiem i życiem.

Towarzyszy mu znaczne grono pretorian - samozwańczych ekspertów.

Ci geniusze zapomnieli, że Polska powinna być państwem prawa i obowiązuje ich i nas Konstytucja, której rząd tak bardzo broni przed korzystaniem z niej przez Obywateli.

Dworczyk o planowanym bezprawiu podczas IV fali - Pracodawca zweryfikuje, czy się zaszczepiłeś...

.                    

To już nie MY, ale byle bubki, którym z naszych podatków płacimy, będą decydować o naszym zdrowiu i losie? Państwo nas zdeprywatyzowało i upaństwowiło?

Jak chcę zachorować to mogę. To jest moje prawo, które przynależy do mnie od poczęcia!

Moje zdrowie i życie to nie monopol państwowy taki, jak  na sprzedaż szkodzących zdrowiu bardziej niż wirusy: alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy, modyfikowanej żywności obłożonych do tego akcyzą dla zysku tzw. Państwa.

Dlaczego szczepienie ma być takim samym obowiązkiem jak ratowanie Ojczyzny? Przecież nie ma potrzeby ratowania koncernów zarabiających na szczepieniach miliardy$$.

Dlaczego, ktoś chce wprowadzić, jak Hitler, segregację - wyznaczając do przymusowych szczepień: lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli, administrację a nic nie mówi się o policji i wojsku?

WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Art. 30. Przyrodzona  i  niezbywalna  godność  człowieka  stanowi  źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych

Art. 31.3. Ograniczenia  w  zakresie  korzystania  z  konstytucyjnych  wolności  i  praw mogą  być  ustanawiane  tylko  w  ustawie  i  tylko  wtedy,  gdy  są  konieczne  w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla  ochrony  środowiska,  zdrowia  i  moralności  publicznej,  albo  wolności  i  praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw

Art. 32. 1.  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Zmuszanie do przyjęcia szczepionki, która nie przeszła odpowiednich testów według norm dotychczas obowiązujących powinno być traktowane jako zbrodnia przeciw ludzkości. Konstytucja mówi o tym tak:

Art. 39. Nikt  nie  może  być  poddany  eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.

Art. 41. 1. Każdemu  zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.

Art. 51. 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze  publiczne  nie  mogą  pozyskiwać,  gromadzić  i  udostępniać  innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Jak widać władze nie tylko nie mają prawa żądać spowiedzi o przyjęciu szczepionki ale i żądać zeznań w spisie powszechnym tym bardziej, że te informacje urzędy państwowe już posiadają, tylko setki tysięcy urzędasów jest zbyt leniwe aby je analizować.

I wreszcie.

Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Dlatego mamy prawo wyrażania i publikowania swoich poglądów o oszustach pandemicznych co niniejszym zostało uczynione. Reszta nie jest milczeniem. Reszta jest obowiązkiem wykrzyczenia tych naszych praw i egzekwowania ich przestrzegania w każdy możliwy sposób.

Życie w XXI wieku wymaga więcej heroizmu aniżeli to, z czasów okupacji. Więcej bowiem zamordyzmu, kontroli, inwigilacji, przymusu i grabieży swoich obywateli mamy dziś, aniżeli czynił to nam okupant.

Jakby było mało, dodali nam jeszcze przymusowe uczestnictwo w eksperymentach medycznych, które mogą się skończyć dla nas śmiercią i odebrano nam tym samym, święte prawo do zdrowia i życia.

Dziś powstanie narodowe jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Jeśli dziś uda im się stłamsić wolę narodu bycia wolnym, to naród już nigdy nie powstanie z niewoli jaką nam przygotował NWO i inni zbrodniarze współczesnego świata.


Ocena: 343 3
Głosów: 346
1025 odsłon