antydotum - RealnaPolska
ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

Środa 10 czerwiec 2024 r.

Osaczeni


Wiek XXI
to początek wojny ostatecznej. Nie jest to wojna jaką znamy z filmów czy historii, ale jest to wojna ostateczna, której wynik zadecyduje o istnieniu człowieka na ziemi.

Dzisiejszy teatr wojenny to nie wojsko, front, nie czołgi, rakiety czy nawet broń nuklearna.

Zanim ostatecznie dojdzie do wypalenia ziemi i wyparowania wszelkiego życia w kosmos, trzeba pokonać wiele kolejnych etapów, prowadzących do możliwości dokonania tej ostatecznej zagłady.

Przeszkodą dla podjęcia decyzji o masowej depopulacji do zera, jest ludzka świadomość i sprzeciw, jaki może mieć nie przewidywalne dla globalnych bandytów skutki.

Tego się boją zbrodniarze i to powstrzymuje ich jeszcze od naciśnięcia depopulacyjnego guzika.

Życie w podziemnym piekle jakim są przygotowane dla nich bunkry, nie da im tyle satysfakcji co panowanie nad innym człowiekiem, więc wszystko skupia się na odebraniu nam nie tylko wszelkich dóbr, ale i naszego człowieczeństwa a razem z nim naszych myśli, uczuć i woli.

Dzisiejszy teatr wojenny, to wolność człowieka. Wolność każdego z nas, nasza wolna wola, rozum i umiejętność abstrakcyjnego myślenia, które jest ściśle związane z logiką a to zawsze prowadzi do ujawnienia prawdy.

To, dlatego globalni zbrodniarze inwestują tak niebotyczne pieniądze w naukę, której postawiono cel dobrania się do ludzkiego mózgu, ludzkich myśli i ludzkiej duszy.

W tym kontekście innej barwy, znaczenia i rozmiaru, nabiera literackie dzieło Johanna Wolfganga von Goethego pt „Faust”.

To Goethe pokazał nam, że rozmowa o zakupie ludzkiej duszy to nie jakaś wizja literacka, ale realny fakt z jakim musi się dziś mierzyć ludzkość jako całość i każdy człowiek z osobna.

Celem dzisiejszej wojny światowej jest ludzki duch i prawda, bo prawda jest największym wrogiem łgarstwa i zła.

Dla pieniędzy i majątków, dzisiejszy człowiek jest w stanie sprzedać wszystko i to właśnie dokładnie dzieje się na naszych oczach.

Obecny teatr wojenny zatem to przede wszystkim informacja, która wywołuje podobne skutki jak czyny dobra i zła.

Informacja, którą się redaguje i uwalnia w świat, jest już dziś zupełnie komercyjna, czyli jest redagowana na zamówienie wg potrzeb tych którzy na własny użytek tę informacje zamawiają i za nią płacą.

Jeśli ujawnia się ona poza kontrolą, staje się śmiertelnym zagrożeniem dla tych, którzy wysługują się złu i realizują zbrodnicze cele zbrodniczych ideologii.

Skutkiem tej rzeczywistości, jest całkowite podporządkowanie wszelkich mediów będących w rękach zbrodniczej zgrai samozwańców i uzurpatorów a środkiem do tego podporządkowania, są pieniądze ukradzione ludzkości i gromadzone w tych samych złodziejskich łapach od wieków.

Tak oto widocznym staje się cała machina stworzona dla przerobienia świata w piekło, której absolutnym fundamentem jest pieniądz jaki de fakto sam w sobie nie ma żadnej wartości.

Wartość pieniądza jest ustalana z niczego i jak to już było nie raz w historii człowieka, niewyobrażalne fortuny stawały się nic nie warte z nocy na dzień a ci, którzy w oparciu o pieniądz uznawali siebie samych za wszechwładzę, z dnia na noc stawali się tylko bezsilnym gnijącym ścierwem ludzkim, bez żadnej wartości.

Ponieważ szacunku, dobra i miłości jako dóbr pozamaterialnych nie da się kupić za pieniądze, więc to w pierwszej kolejności zostały one zaatakowane i zniszczone po to, żeby nie było nic, czego oni by nie mogli kupić.

Ponadmaterialna wartość dobra, miłości i szacunku jest prawem natury i wygląda na to, że o tym jednym prawie współczesny człowiek nie chce pamiętać i zachowuje się tak, jakby jego wartość wyznaczona przez pieniądz miała trwać wiecznie.

Dlatego też, przedwieczną indywidualną i rodzinną zaradność człowieka, system jaki został przy pomocy narzędzi finansowych narzucony ludzkości, zastąpił tak zwanymi miejscami pracy, lub etatami.

Ludzie pracujący na etacie, bądź korzystający z miejsca pracy w zamian za życie tam oddawane, otrzymują takie wynagrodzenia, aby do końca swoich dni byli od nich uzależnieni.

Etatyzm i system rozdzielania środków pieniężnych w zamian za poświęcanie swojego życia dla pracy, to pierwsze i fundamentalne narzędzie umożliwiające uzależnienie milionów ludzi, od innych, którzy w ten sposób okradają nas i z naszego życia i naszych pieniędzy.

Dzięki tym środkom jakie wypracowujemy dla swoich pracodawców oni mogą decydować za nas, jak będziemy dzielić czas naszego życia, pozbawiając nas z każdym dniem, coraz większych części naszej wolności.

Drugim narzędziem oprócz pieniądza są media, kultura sport i rozrywka które są nam serwowane na wzór, według którego, my mamy formować zarówno własny system wartości jak i zachowań.

Pozwala to bandytom na penetrowanie naszej duszy i odzierania jej z tego co jest dla każdego człowieka najcenniejsze, wpajając nam modę zwyczaje i szablony wprost z rynsztoka z którego już nie można się wydostać a jedynie można coraz bardziej w ten rynsztok lgnąć.

Aby te narzędzia mogły być skuteczne należało najpierw wyjałowić człowieka z systemu wartości jaki dawał gwarancje nie tylko przetrwania, ale i wszechstronnego rozwoju.

To dlatego najpierw wydano wojnę Bogu i jednocześnie korzystając z przekazu i presji intelektualnej mediów, zburzono wszystko co zapewniało ludziom harmonijne i pomyślne życie od pokoleń.

To co było przez wieki zbrodnią i zgorszeniem, na zasadzie małych kroków, stawało się normą i podstawą egzystencji tak, że na skutek natężenia tej intelektualnej destrukcji, dziś już nikt nie kieruje się jakąkolwiek zasadą by ocenić to, czego jest świadkiem.

Codzienny przegląd tzw. mediów głównego ścieku (albo jak kto woli tzw. ścierwomediów) tym, którzy zadbali o swój stan intelektualny ukazuje lawinę kłamstw, łgarstw, podłości i wywracania wszystkiego do góry nogami, co było fundamentem życia i rozwoju człowieka.

Codziennie zatem spotykamy się z narzucaniem odbiorcom gotowych już ocen, opartych o szablonową, zadaną z góry terminologię, mającą za zadanie wbijanie do naszej świadomości ukartowane przez media, medialne antyfakty.

Takim dobrym przykładem jest tu permanentne nazywanie z klucza Wojciecha Olszańskiego „Patostreamerem” czy Władimira Putina „dyktatorem” choć w rzeczywistości same te media stosujące taką socjotechnikę, są niczym innym jak „patomediami”.


Dyktator

Dzieje się tak dlatego, że są oni nie tylko powszechnie postrzegani jako patrioci i bohaterowie, ale także są obdarzani przez szerokie rzesze szacunkiem i wdzięcznością a to staje się śmiertelnym zagrożeniem dla przekazu płynącego w świat ze ścierwomediów.

Kategorie prawdy i fałszu, przyzwoitości i łajdactwa, dobra i zła są całkowicie pomijane przy ocenie bieżących wydarzeń politycznych i egzystencjonalnych.

Codziennie jesteśmy wręcz zalewani najpodlejszymi manipulacjami i łgarstwem, niosącym ze sobą śmierć intelektualną i cywilizacyjną nie dlatego, że uważają nas za tępaków, ale dlatego, żebyśmy przypadkiem w sobie nie wskrzesili na nowo tych zasad i prawd, które dają wolność i życie.

W tym miejscu jest stosowana z jednej strony technika Goebdelsowska z drugiej zaś, technika przykrywania istotnych spraw, informacjami śmieciowymi, które nie niosą ze sobą ani informacji ani jakiekolwiek wartości.

Tak więc umieszczanie informacji śmieciowych wymieszanych z załganymi informacjami spraw ważnych i powtarzanie ich tysiące razy, w tych samych serwisach sprawia, że każdy człowiek wobec takiej ofensywy tępieje i traci możliwość realnej oceny warunków w jakich żyje.

Absolutna demoralizacja i skażenie destrukcyjne płynące wartkim nurtem każdego dnia ze ścierwomediów, zamyka nas w bańce informacyjnej która staje się samonapędzającym systemem samozagłady.

Jakąż to praktyczną wartość ma informacja, że jakaś cwelebrytka zrobiła sobie zdjęcie bez majtek, albo jakiś aktor piątej żonie zrobił trzecie dziecko? jakie dobro jest przesłane z taką informacją w nasze życie?

Trzecim narzędziem jest ekologia i globalne ocipienie będące już nie tyle nauką, co religią.

Daje to możliwość z jednej strony, zatruwania środowiska i bezpośrednio organizmów żywych poprzez systemy naważania ziemi i ochrony roślin czy też sterowania pogodą (chemtrails) z drugiej zaś, totalne odsysanie z ludzi ich wypracowanych dóbr i zakładania kajdan, uzależniając wszystkich od norm, jakie są tworzone dla odbierania człowiekowi kolejnych skrawków wolności jakie jeszcze pozostają w jego dyspozycji.

Wszystko to ma zapewnić unicestwienie prawdy, która stała się i towarem, i narzędziem pierwszej potrzeby, bo nic bowiem dla zła nie jest tak groźnie i destrukcyjne jak prawda.

To z tego powodu dla globalistów, tak cenne stały się mendia społecznościowe telewizja czy też Internet, gdzie w zasadzie można umieścić wszystko i wszystko będzie symulować cechy „prawdy”.

To oni kreują bohaterów i zbrodniarzy, ludzi szacownych i kanalie, na tej zasadzie, że skoro coś znajduje się w przestrzeni publicznej to musi być prawdą.

Tymczasem amerykańską marionetkę, napędzaną sztuczną inteligencją, właśnie te media nazywają Prezydentem tylko dlatego, że potrafi bezrozumnie wykonywać polecenia otrzymywane od globalistów, natomiast Prezydenta Putina, który się takim praktykom przeciwstawia, nazywają „dyktatorem”.

Podobnie te bary szybkiej obsługi informacyjnej, karmią nas wartościami europejskimi i wartościami demokracji, które są typowym zestawem trucizny totalitarnej, w swej doskonałości przebijającej wizje Orwella.

W istocie wartości europejskie to totalny chaos, destrukcja i wyplenianie wszelkich wartości a demokracja to nic innego i jak najbardziej skrajny totalitaryzm, obejmujący kontrolę wszystkiego, łącznie z wolnością słowa i wolnością jakąkolwiek w ogóle.

Bombardują nas sloganami typu pewników informacyjnych z którymi się nie dyskutuje:

 "Stanowczo potępiam wszystkie formy przemocy wobec politycznych liderów".

„NATO będzie bronić naszych wartości, wolności, demokracji i rządów prawa”

„Sensacyjna zmiana w rankingu zaufania polityków”

A na liście rankingu zaufania do polityków same zdradzieckie mordy, podłe kanalie, wysługujące się obcym państwom i rządom, nie zasługujące nawet na podanie ręki.

Takie są to narzędzia wykorzystywane przez mendia, do wprowadzenia największego chaosu i anarchii, tak żeby już żadna zasada, żadne prawo nie zadziałało.

Wtedy dopiero, kiedy już ta anarchia opanuje świat, ze swoich nor wyjdą Ci twórcy tego zrujnowanego świata i pod pretekstem przywracania praworządności w gettach i obozach bez żadnych praw, zamkną tych co przeżyją.

Wszystko jest od lat przygotowane bardzo starannie i z premedytacją. 

Tu nie ma żadnych spontanicznych działań oddolnych.

Oddolnie działają jedynie globalni agenci, którzy praktycznie tę anarchię wprowadzają w życie.

Celem jest zamkniecie ludzkości w jednym światowym koncentracyjnym obozie zagłady nazywanym czasem 15 minutowymi miastami.

Wydaje się, że tekst ten jest bardzo pesymistyczny, nie pozostawiający nadziei a tymczasem tak nie jest.

Przekaz ten jest w swej istocie przekazem bardzo optymistycznym, bo ukazuje nam, że to co z nami się dzieje trafiło do naszej świadomości, świadomość zaś, jest pierwszym i podstawowym krokiem, prowadzącym do prawdy, wolności, dobrobytu i spełnienia.

Skoro świadomość już w nas zaistniała, to teraz brakuje tylko podjęcia odpowiednich dla tej świadomości działań, by odzyskać własną podmiotowość, wartość, wolność i wolną wolę.

Jeszcze do niedawna wszystko co dziś dzieje się z nami i co nas dotyka, było podawane w ścierwo-mediach jako teorie spiskowe a dziś właściwie z nocy na dzień znaleźliśmy się w samym centrum tych teorii, pozbawieni zarazem jakichkolwiek narzędzi, które by pozwalały nam zachować nasze prawa, życie i wolność.

Zostaliśmy osaczeni już ze wszystkich stron do tego stopnia, że wyzwolenie się z tej matni wydaje się nam już niemożliwe.

Jednak, dopóki mamy świadomość zdrową i opartą na prawdzie, nadal wszystko to, co dawało nam pełnie życia, jest do odzyskania i jest uzależnione wyłącznie od naszej wolnej woli, którą odzyskać powinniśmy w pierwszej kolejności.

Czy uda nam się uniknąć stania się ofiarą tej globalnej antyludzkiej nagonki? - zależy wyłącznie od naszej determinacji, na ile wciąż, bycie wolnym będzie dla nas jakąkolwiek wartością.


Ocena: 32 0
Głosów: 32
1389 odsłon