antydotum - RealnaPolska Tytuł - antydotum.pl
ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo
Poniedziałek 09 Styczeń 2023.

Zbrodnia Bez Tajemnic.

 

Dwudziesty pierwszy wiek wdarł się w nasze życie, nie tylko z nową technologią, komputerami, telewizorami UHD i smartfonami, które są w stanie zbierać informacje o nas samych, naszych zachowaniach, preferencjach i rozsyłać je po całym świecie, ale także z ideologią neototalitaryzmu.

Wiek XXI już od pierwszego dnia, swojego zaistnienia odbiera nam jedno po drugim nasze naturalne prawa i wywraca do góry nogami wszystko, co od zarania ludzkości towarzyszyło nam w naszym rozwoju intelektualnym, technicznym i kulturowym, byśmy mogli korzystać z nowych możliwości rozwoju i ochrony życia na ziemi, która nam została dana na nasze zamieszkanie.

Nowe technologie sprawiły że to, co przed ludzkością było przez wieki skrywane i hańbiące, jest dziś wyniesione na pierwsze miejsce i stało się religijnym rytuałem, zmierzającym wprost do wymiany porządku Bożego na porządek lucyperiański

Na samym początku zatem, wymienili nam pojęcia życia i śmierci, dobra i zła, piękna i brzydoty i wprowadzają nowe neototalitarne procedury a wszystko po to, by zniszczyć to co jest i zbudować coś, co nieuchronnie prowadzi do unicestwienia ludzkiej historii, całej przeszłości, całej cywilizacji a w konsekwencji tej buty i arogancji wszelkiego życia.

Proceder ten rozpoczął się już w pierwszych latach XX wieku i pierwszym krokiem tej świadomie zaplanowanej zbrodni, stały się badania nad DNA a następnie, modyfikowanie życia w taki sposób by osiągnąć pożądane zmiany w organizmach żywych w ściśle określonym kierunku.

Pierwsze kroki zostały skierowane ku florze. Manipulacja genami roślin doprowadziła do odebrania roślinom zdolności rozrodczych i dlatego dziś, poza producentami ziarna siewnego, nikt nie jest już w stanie samodzielnie swojej gospodarki zaplanować, prowadzić i żadną uprawą zarządzać.

Przed przystąpieniem do zmian genetycznych w organizmach zwierzęcych, człowiek najpierw został wykastrowany ze swojego sumienia, z zasad etycznych i moralnych by wolny od jakichkolwiek obciążeń mógł dokonywać dowolnego niszczenia wszystkich aspektów życia.

Wobec podejrzeń o zakusy przestępcze takiego procederu i aby nas zmylić, wprowadzono ograniczenia prawne mające mieć zastosowanie przy manipulacji genami i być gwarancją zapobieżenia nadużyciom.

Gwarantem bezpieczeństwa eksperymentów dokonywanych w zakresie medycyny i biotechnologii miało być zatem prawo, ale prawo jest tylko zapisem zamiarów tych, którzy narzucają całej reszcie społeczności sposób pożądanego przez władzę zachowania.

Tak więc prawo jest przede wszystkim gwarantem bezkarności dla zbrodni dokonywanej na całej ludzkiej populacji i może być dowolnie formułowane, modelowane i zmieniane tak, by zbrodniarze zawsze byli bezkarni.

Nie jest zatem uniwersalnym zabezpieczeniem przed zbrodnią, ale zabezpieczeniem zbrodniarzy przed odpowiedzialnością…

Do tego całe zaplecze zbrodni jest asekurowane przez media, które nie mniej niż naukowcy, manipulują przekazem w taki sposób, by ofiary nie tylko nie orientowały się, dokąd zmierza globalna zbrodnia, ale żeby wszystko co prowadzi je do unicestwienia było akceptowane z uznaniem i radością.

Od dawna taki sposób informacji jest nazywany propagandą.

Zanim wtargnięto w organizm ludzki, zadbano o to by to właśnie propaganda przygotowała pole zbrodni dokonywanej na ludzkości, do pełnego zaakceptowania przez ludzkość tej zbrodni a nawet jej afirmacji.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie pod pozorem ratowania życia ludzkiego, możliwości transplantacji organów a propaganda tego procederu, wmówiła miliardom ludzi na świecie, że jest to sytuacja, w której osoba zmarła ratuje życie tym, którzy są w absolutnym stanie zagrożenia życia.

Zadbano także o to, by nikt nie zdawał sobie sprawy, że pobieranie organów od dawcy wiąże się jednocześnie z uśmierceniem osoby oddającej swoje organy innym.

Najlepsze wyniki uzyskuje się u chorych z bardzo dobrze dobranym przeszczepem, pobranym od osób żywych, o krótkim czasie niedokrwienia.

Tak więc mało kto, zdaje sobie sprawę z tego, że organy są pobierane nie od osoby zmarłej w pierwszej fazie śmierci, tylko od osoby żywej w końcowej fazie życia i niekoniecznie musi to być ostatnia jego faza.

Natychmiast na miejscu znalazł się także business i tak zrodził się handel organami, w którym już nie czekano na przypadek, ale zaczęło się systemowe typowanie dawców organów i przestępcze a wręcz zbrodnicze ich pozyskiwanie dla osób, którzy chcieli płacić każdą sumę za możliwość odłożenia w czasie swojego ostatecznego przeznaczenia.

Transplantacja zatem jest tylko najbardziej miękką formą zbrodni dokonywanej na człowieku. To, dlatego najpierw koniecznym było wykastrowanie człowieka z jego sumienia, z zasad etycznych i moralnych. To dlatego zniesiono przysięgę Hipokratesa.

Kolejnym krokiem w trwającej i realizowanej zbrodni stały się najnowsze osiągniecia w dziedzinie chemii, fizyki i nano -technologii.

Osiągnięcia te umożliwiły bowiem nie tylko bardziej zaawansowaną ingerencję w ludzkie DNA, ale zostały ukierunkowane na równoległe niszczenie wolnej woli człowieka i ekosfery w taki sposób, by można było zawładnąć w całości każdym pojedynczym życiem. 

Destrukcja jest realizowana z jednakową intensywnością z dwóch kierunków. Od strony technologiczno - naukowej oraz od strony medialnej.

Propaganda medialna zmienia sposób postrzegania świata i zbrodni jako takiej, dokonującej się na ludzkości a technologia i nauka, dostarcza sposobów dokonywania tej zbrodni, destrukcji i unicestwiania człowieka.

Z jednej strony obu tych dziedzin, znalazła się cybernetyka i cyfryzacja wszystkiego, co tylko da się zapisać w komputerze, z drugiej bezwzględna i szaleńcza ingerencja w elementarne cząstki życia, dążąc tym samym do fizycznego zawładnięcia całym życiem, jakie dziś występuje jeszcze na ziemi.

W roku 2019 zrobiono pierwszy oficjalny krok w tym kierunku. Rozpoczęto eksperyment propagandowo naukowy, który ma odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób najskuteczniej można zapanować nie tylko nad życiem, ale także nad wolną wola człowieka i wyrwać mu z piersi duszę.

Nowością absolutną jest to, że w skład tego eksperymentu weszła próba stworzenia psychicznej dominacji nad miliardami ludzi poprzez presję skierowaną na ludność całego świata i pominięcie wszelkiego obowiązującego prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego.

Wbrew wszelkim ustanowionym prawom, zasadom i procedurom, wprowadzono pośredni i bezpośredni przymus szczepień preparatem o nieznanym nikomu składzie i rozpoczęto eksperyment, nie ujawniając nikomu tego, jaki skład ma szczepionka, jakie konsekwencje niesie ze sobą jej wstrzyknięcie, ani w jakim celu ten eksperyment jest prowadzony.

Jednak tak to jest, że każde kłamstwo i każde zło wyjdzie na światło dzienne. Na skutek wymagań prawnych i wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz z treści raportów publicznych składanych Komisji Giełd i Papierów Wartościowych, wyszło na jaw, kto stoi za łże pandemią i śmiercionkami produkowanymi i rozprowadzanymi po całym świecie.

Analizy kontraktów zawartych przez firmy farmaceutyczne, dokonała zajmująca się opieką zdrowotną w USA Aleksandra „Sasha” Latypova urodzona na Ukrainie a od lat 90-tych zamieszkująca w USA

Szczegółowa analiza zapisów tych kontraktów ujawniła i udowodniła, że "pandemia Covid-19" to operacja wojskowa prowadzona i finansowana przez amerykański Departament Obrony.

To, dlatego nie można było nikomu badać składu szczepionek, to dlatego bez badań klinicznych i bez żadnych naukowych podstaw, ogłoszono pandemię Covid-19 i stworzono przymus szczepień dla znacznej liczby ludzi na całym świecie.

Pandemia była pretekstem do przeprowadzenia testu broni biologicznej, jaką jest śmiercionka na Covid -19 produkowana na zlecenie Departamentu Obrony USA.

Takie dokładnie wnioski wypływają z kontraktów zwartych pomiędzy Departamentem Obrony USA a setkami firm farmaceutycznych, które uczestniczyły w produkcji tej broni biologicznej jaką jest szczepionka Covid-19.

Teraz, kiedy już cały ten zamach, objawił się w świetle dziennym, należy się spodziewać, że kolejne afery w tym zakresie będą objawiane i mieć nadzieję na to, że znajdzie się na świecie chociaż  jeden sprawiedliwy, który tę zbrodnie ogarnie, ujawni oficjalnie, przedstawi publicznie i winnych zbrodni postawi przed sądem.

Pierwsze lody zostały przełamane i zbrodnia przeciw ludzkości weszła w fazę realizacji. Znaleźliśmy się w rzeczywistości, która ostatecznie o wszystkim zadecyduje.

Nie wiadomo tylko, czy ludzkość będzie w stanie jeszcze na tyle się zorganizować, by przeciwstawić się zbrodniarzom, czy zbrodniarze na tyle już zgromadzili w sobie siły i determinacji by zbrodnię przeciw ludzkości realizować do końca.

Jeśli by ktoś myślał, że broń biologiczna jest jedyną drogą do dokończenia globalnej zbrodni, ten grubo się myli. Zbrodnia ta jest wspierana ze wszystkich stron.

Dokonuje się ona we wszystkich aspektach życia a więc nie ma takiej dziedziny, która by mogła nie być wykorzystana do zrealizowania zbrodniczych zamiarów jakie zostały podjęte przeciw ludzkości.

Ekonomia, technologia, biologia, nanotechnologia przy jednoczesnym stosowaniu totalitarnych metod zarządzania wielkimi skupiskami ludności, codziennie wprowadza w świat nowe bardziej doskonałe metody zabijania i depopulacji świata.

W USA został właśnie rozprowadzony nowy, bardzo zaraźliwy wariant Covid-19 XBB.1.5, który szybko staje się dominującym szczepem.   

Ponieważ trwa wojna na Ukrainie, więc amerykańskie laboratoria z Ukrainy zmuszone zostały, do przeniesienia kontynuowania prac u siebie, najpierw nad bardziej zaraźliwym wirusem, by ostatecznie już tylko dodać do niego, absolutną skuteczność zabijania. 

Do tego równolegle wszelkie laboratoria na świecie koncentrują się na mózgu ludzkim, by zapanować nad nim i wykorzystać najprawdopodobniej do wygaszenia wszelkiego oporu wobec zaplanowanej zbrodni.

Zespół naukowców z Polski i Włoch opracował cyfrowy model, wyjaśniający możliwe mechanizmy napadu padaczkowego.

Naukowcy od lat starają się poznać mechanizmy powstawania tego zaburzenia, i tłumaczą to tym, że chcą opracować nowe, skuteczniejsze metody jego leczenia.

Jeśli otworzymy dowolną książkę do neurologii - dowiemy się, że epilepsja jest zaburzeniem równowagi pomiędzy procesami pobudzenia i hamowania w mózgu.

W eksperymencie, przeprowadzonym w 2001 r. wywołano napad padaczkowy w skrawku mózgu in vitro.

Tak więc okazuje się, że In Vitro służy nie tylko do obdarowywania kogoś potomstwem, ale jak widać także do eksperymentów medycznych zmierzających do opanowania najbardziej życiodajnych miejsc w organizmach żywych.

Można się wiec spodziewać, że w roku 2023 cały wysiłek bandytów zajmujących się wykorzystaniem nauki do zbrodni, jaka już się dokonuje na ludzkości, zostanie skierowany na nasz mózg i jego zdalne ujarzmienie.

Chodzi o wykorzystanie takiej nanotechnologii, by można było stworzyć transhumanicznego stwora, który wszelkie niedoskonałości, jakie jeszcze się ujawniają podczas realizacji ludobójstwa, będzie fizycznie unicestwiać.

Rok 2023 jest z pewnością rokiem przełomowym. Na całym świecie, na wszystkich kontynentach z jednej strony następuje intensyfikacja zbrodni przeciw ludzkości, z drugiej zaś przebudzenie i coraz bardziej widoczny opór wobec tak zbrodniczych działań, jakie od lat są prowadzone wobec wszystkich narodów.

Choć Nauka ma tak nadzwyczajne osiągniecia, nie jest w stanie zbadać i odpowiedzieć na pytanie, na ile i jak długo człowiek może byś spolegliwy wobec tak ogromnej zbrodni, jaka się dokonuje w naszym życiu i na naszych oczach na całym świecie.

Pomimo gigantycznego finansowania tego procederu przez globalistów, nie może przewidzieć tego, jaka i kiedy może nadejść reakcja a ostateczne pociągniecie zbrodniarzy do odpowiedzialności może stać się faktem.

Wszystko co w najbliższej przyszłości moze sie wydarzyć, jest zależne od naszego wsparcia dobra i od naszego sprzeciwu wobec zła. Nasz los, nasza przyszłośc i przyszłośc naszych dzieci, jest w naszych rękach.

To my ostatecznie zdecydujemy czy spolegliwie bedziemy godzić sie, na zadawaną nam śmierć, czy tez zdecydujemy się zawalczyć o wałasne i naszych dzieci życie. Każdy sprzeciw wobec zła, w dowolnej formie jest bowiem tu bezcenny.


Ocena: 2 0
Głosów: 2
2604 odsłon