antydotum - RealnaPolska Tytuł - antydotum.pl
ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

Niedziela 05 Marzec 2023

Świadomość Czyni Wolnym

 

W dobie wszechobecnych macek globalnych zbrodniarzy, trudno jest zachować wolność, jeśli człowiek nie jest świadomy swego niewolnictwa.

Jest to wykorzystywane z premedytacją przez samozwańczych władców świata, którzy jednocześnie nasilają działania, stosując wszelkie środki, aby świadomość była wyeliminowana z życia społeczeństw zarówno ta zbiorowa jak i indywidualna każdego z nas.

Do tego celu zaprzęgnięto najnowsze technologie jak i różne dziedziny nauki a przede wszystkim socjotechnikę, do której dołączono przekaz medialny kontrolowany przez globalistów w każdym detalu.

Tak dzieje się na świecie tak też dzieje się i u nas w Polsce.

Ich Solą w oku jest Internet, który wymknął się jakoś spod kontroli, ale już trust mózgów pracuje pełną parą, aby i ten kawałek wolności nam zabrać.

Problem leży w tym, że my nie zdajemy sobie sporawy z naszej potęgi i siły.

Brak nam świadomości, że jesteśmy w stanie przeciąć ten niezrozumiały stan, w jakim przyszło nam żyć. Pełna świadomość wymaga od nas pełnego zakresu życia, więc musi obejmować zarówno przeszłość, teraźniejszość jak i przyszłość  

Nasza świadomość została zarażona bezsilnością i to właśnie dzięki temu najemni bandyci mogą nas wykorzystywać i zniewalać, aż do eutanazji włącznie.

Coraz częściej nasza wartość sprowadza się do sumy wartości naszych organów, jakie z nas mogą wykraść i sprzedać, jeśli tylko pojawi się takie zapotrzebowanie.

Brak świadomości, że tkwi w nas siła i możemy wyrwać się z tej ścieżki życia, na jaką nas wepchnęli rządzący najemnicy powoduje, że nie podejmujemy żadnych działań i dobrowolnie rezygnujemy nawet z instynktu samozachowawczego.

To dlatego mówimy, że to władza, która nas zniewala dysponuje wszystkim, nie dając nam szans, gdy tymczasem władza nie daje nam szans dlatego, że my tak właśnie mówimy.

Wolność nadawana przez rządzących, jest niewolą najgorszego gatunku, ponieważ każdy jej aspekt jest dany i skoro tak, to może być także, przez tych samych rządzących, zabrany w dowolnym momencie.

Oni nie chcą abyśmy sobie uświadomili tej siły jaka w nas tkwi. To dlatego inwestują w media i represyjne instytucje, abyśmy nie uświadomili sobie tego, że jest absolutnie odwrotnie do tego co ukazują łżemedia. 

Ich bronią są nie tyle resorty siłowe, co anty etyczne zasady i relatywizm moralny, pozwalające im przy użyciu pieniędzy i narzucanych nam przez nich praw, uśmiercać w nas, naszą świadomość tak, abyśmy nie byli w stanie im zagrozić.

Po to są te tysiące aktów prawnych wprowadzanych na terenie Rzeczpospolitej, byśmy nie byli w stanie korzystać z możliwości prawnego upominania się o swoją wolność i godność.

Wszystkie akty prawne wyprodukowane przez nielegalne władze od 1945 roku począwszy, były narzucane Polakom wbrew ich woli. Z tego tytułu są bezprawne i funkcjonują na zasadzie uzurpatorstwa.

Jedynymi legalnymi aktami prawnymi wolnych ludzi są z Woli Bożej 10 Przykazań, które są wystarczająco obfite by państwo mogło funkcjonować sprawiedliwie i z woli nas samych konstytucja, zaakceptowana przez suwerenny naród.

Pozostałe akty prawne uchwalane przez Parlament nie pełnią roli organizacyjnej czy porządkującej prawo, ale są narzędziami pozbawiającymi nas suwerenności i wolności osobistej z którymi każdy przychodzi na świat. 

Są one egzekwowane od nas wbrew zarówno 10-u przykazaniom i wbrew konstytucji jaką suweren dobrowolnie przyjął do przestrzegania w swoim życiu codziennym.

Dziś doszliśmy już do tego, że to nawet nie Polski najemny rząd, nie polsko-języczny parlament narzucają nam prawa, ale globalni uzurpatorzy namaszczający tych nadzorców, którzy polskim narodem, jego wolnością i majątkiem, zarządzają do dziś.

Pełniący urząd Prezydenta RP Andrzej Duda podpisał przełożenie na 1 października br. terminu wejścia w życie reformy prawa karnego.

Zasadniczo podpisana nowela Kodeksu postępowania cywilnego dostosowuje do prawa UE przepisy ws. małżeńskich, rodzicielskich oraz uprowadzeniach dzieci za granicę.

Zmiany Sejm uchwalił pod koniec stycznia br., Senat nie wprowadził do nich poprawek, a pełniący obowiązki Prezydenta RP podpisał nowelizację 1 marca.

W ramach reformy m.in. podnoszona jest górna granica kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia.

Wydłużono okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Z 25 do 30 lat przedłużono zaś okres, po którym skazani na dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie.

Wprowadzono również m.in. zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię.

Wszystko po to, aby sprzedać Polakom iluzję praworządności i z góry, tym razem już ustawowo, przypisać wszystkim Polakom przestępczy charakter ich egzystencji, bowiem nie tworzy się prawa dla marginesu, ale prawo tworzy się dla całej społeczności.

Ustawy te, są głęboko demoralizujące, ponieważ ustanawiają górną granicę kar.

Kodeks karny powinien stanowić jedynie dolną granicę kary tak, aby każdy kto zdecyduje się na przestępstwo, był pewien, z jaką karą spotka się na pewno i nie był nigdy pewien ostatecznego wyroku.

Władza ustawodawcza wkracza w kompetencje władzy sądowniczej, bowiem ustawa ubezwłasnowolnia sędziów w wydawaniu niezawisłych wyroków ograniczając im prawo swobodnego wymierzania kary.

Dzieje się tak dlatego, że celem takiej konstrukcji prawnej z jednej strony jest umożliwienie wykorzystywania zwyrodnialców do trzymania ludzi w strachu, z drugiej zaś podtrzymanie poczucia zagrożenia egzystencji u całej populacji społecznej.

Reforma prawa karnego zakłada też m.in. konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę lub równowartości takiego pojazdu.

Tak właśnie gwarantowane konstytucyjnie prawo własności przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Reszta, jest już tylko kwestią dopisania następnych warunków czy sytuacji, jakie będą obejmowane konfiskatą aż do pozbawienia każdego z nas jakiejkolwiek własności.

W głównej części nowelizacja KPC wprowadza przepisy uzupełniające i doprecyzowujące rozporządzenia Rady UE w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawach uprowadzenia dziecka za granicę.

Przepisy te dotyczą wykonalności orzeczeń.

Tak więc, zbrodniarze narzucają już nam i organizują za nas najbardziej intymne sfery naszego życia, abyśmy byli tak skanalizowani i tak zniewoleni żebyśmy bez ich zezwolenia nie mogli korzystać z przyrodzonych praw ludzkich i ludzkich uczuć.

Staliśmy się jak trzoda u rolnika własnością międzynarodowej bandyterii i jesteśmy dokładnie tak obsługiwani przez państwo jak rolnik obsługuję trzodę.

Najpierw zaczęli nas rejestrować tak, jak rolnik rejestruje nowy miot jaki się w jego chlewie pojawi.

Każdy nowonarodzony wolny człowiek dostaje akt urodzenia, który czyni już go własnością państwa.

Od tego momentu w pełni wolno nowonarodzony człowiek, podlega już pod przepisy odbierające mu nie tylko świadomość w przyszłości, ale i na bieżąco jego wolność.

Istota ludzka, już od narodzenia staje się państwowym inwentarzem, nad którym państwo zamiast opieki roztacza kontrolę by nic nie umlknęło państwowej zachłanności.

Będziesz mierzony, ważony i szczepiony dosłownie tak jak to się robi przy hodowli trzody chlewnej, aż do momentu uboju, którym to dla ciebie będzie osiągniecie pełnoletności.

Nadali nam pesel, czyli numer taki sam jak każda sztuka chlewna dostaje, wraz z kolczykiem na ucho, aż w końcu wyznaczono nam teren, po którym jeszcze możemy się poruszać by oni mogli czerpać z nas zysk.

Na koniec, obdarowali telefonią komórkową dzięki której już sam będziesz ich informować o każdym swoim kroku i czynności i sam zagonisz się do kojca.

Ogłupiony i zdezorientowany kłamstwami naród polski, oddał władzę i zwierzchnictwo nad sobą, sprzedajnym najemnikom umieszczanym na listy wyborcze przez obcą przemoc.

Dziś ci co narzucili nam swoje rządy, od tych których najęli do wykonywania władzy nad nami, oczekują posłuszeństwa bez żadnego wyjątku.

To, dlatego ta trauma, nie może minąć i po każdych następnych wyborach wraca z coraz większą siłą …

Tak oto ta zaprojektowana przez zagranicę maszyna zwana Polską, została uruchomiona i przechodzi testy. Test jaki przechodzi dziś Polska to „Stress Test” który, jeśli będzie nadal prowadzony z takim obciążeniem i natężeniem może się zakończyć tylko zgonem.

Suweren w Polsce przygląda się jak ogłupiały, dokąd ta maszyneria zmierza, bo nie jest zainteresowany przejęciem nad nią kontroli.

Wszyscy wolą godzić się z utratą swojej własności niż przegonić złodzieja i odebrać to, co do niego należy.

Partie polityczne powiązały się bardziej ze sponsorami niz z własnym statutem i bardziej przypominają kluby sportowe aniżeli elity polskiej polityki…

Mają swoich trenerów i właścicieli a ich dalsza egzystencja jest uzależniona od sukcesów, jakich sponsorzy od nich oczekują.

Zanim w Polsce nastąpiła ta załgana transformacja, po której komunę mieliśmy przebudować na normalne polskie państwo, to przynajmniej istniała istota państwowości, czyli po prostu państwo polskie.

Dobrodziejstwo przewałki okrągłostołowej pozbawiło nas nie tylko naszej własności, nie tylko iluzji jaką była dla nas obiecywana wolność, ale i samego państwa.

Dziś, aby Ojczyznę odzyskać konieczne jest rozprawienie się z oszustami i złodziejami, którzy najpierw nasze państwo sobie przywłaszczyli a następnie je całkowicie sprzedali i unicestwili.

Zawsze nowa elita polityczna w niszczeniu naszej państwowości i niepodległości przebijała poprzednią. 

W tym przypadku, nasza świadomość także zawiodła. Czujność uśpiona obietnicami wolnego rynku i wolności nie zaalarmowała nas w porę i dziś znaleźliśmy się po raz kolejny w sytuacji, kiedy przychodzi nam podjąć walkę o wolność naszej Ojczyzny i nas samych raz jeszcze.


Ocena: 8 0
Głosów: 8
3545 odsłon