antydotum - RealnaPolska
ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo
Motto na dziś ..... Wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.. …

Orędzie

Jagoda
Wiek XXI, od kiedy tylko się zaczął, od razu zaznaczył się wysypem ścierwomediów, których jedynym zadaniem było otępianie społeczeństw, opiłowywanie ludzi tak, aby kiedy nadejdzie czas depopulacji świata, mogła się ona dokonać w możliwie najkrótszym terminie i bez sprzeciwu.Prawda stała się zbrodnią, piękno szkaradztwem, miłość przekleństwem, tożsamość brzemieniem, tradycja zakałą, dobro klątwą, normalność wrogiem ludzkości.Globalni bandyci, którzy okradali ludzkość przez wieki z jej dorobku, budowali swoje fortuny z krwi i potu miliardów ludzi na ziemi uczciwie pracujących na swoje życie
| 0 | 1287
Na Krawędzi Wiary
Jak zwykle, jak każdego roku i na każde święta Bożego Narodzenia czy też Wielkiej Nocy kabalistyczne kanalie serwują nam w maksymalnych dawkach otępienie umysłów dla zrujnowania naszego życia i naszej wiary. Dla nich nie jest istotne to czy tezy jakie głoszą dla zatrucia serc i umysłów są fałszywe czy prawdziwe, ale na makiawelistyczny sposób stosują wszystko i sypią nam w nasze dusze tyle trucizny, ile się tylko da byle by, nie tyle zaszkodzić nam samym, co Bogu, byle by tylko uśmiercić go w naszych sercach i odciąć sobie szansę zbawienia.Byle by tylko odebrać nam radość i sens życia. Niemiecki ONET przoduje w tych diabelskich rewelacjach i nigdy żadnego święta jakie może przynieść nam nadzieje i radość nie pozostawi nam samym, ale wówczas to, najbardziej staje się aktywny w rujnowaniu naszego duchowego życia.
| 1 | 1771
Oto Ja – Człowiek
Osobiście jedno z najgorszych zdań o ludziach jakie w sobie nosze dotyczy środowiska artystycznego. Jednak jak każda reguła tak i ta ma wyjątki. Jednym z wyjątków tego środowiska była aktorka Zofia Czerwińska, która nie tyle zachwycała nadzwyczajną grą aktorską (chociaż i to się niejednokrotnie zdarzało) co samą sobą. Kobieta kontrowersyjna i przeciwstawna samej w sobie, która mimo wszystko potrafiła dotrzeć do tych wątków życia, które są uniwersalnie najwartościowsze Nie zgadzam się ze wszystkimi poglądami jakie głosiła, wzbudzała we mnie kontrowersje stylem życia jakie wiodła a mimo to, potrafiła mnie zachwycić swoją postawą wobec życia, jaka ją wyróżniała spośród innych postaci tego środowiska
| 0 | 1560
Przestroga z Rosji
Oleg Orłow globalistyczny najemnik w Rosji zwany rosyjskim intelektualistą, podczas swojej rozprawy czytał w sądzie "Proces" - Franza Kafki. Dziś w niemal wszystkich sprawach politycznych jakie toczą się przed polskojęzycznymi sądami, należało by właśnie taką procedurę stosować."Wysoki sądzie, czy to nie przerażające, że wasze dzieci będą musiały żyć w takim absurdzie?" "Tak, prawo jest prawem. Ale pamiętam, że w 1935 r. w Niemczech uchwalono tzw. ustawy norymberskie. A potem, po zwycięskim 1945 roku, wykonawcy tych ustaw zostali osądzeni" Nic nie oddaje lepiej sytuacji w Polsce jak właśnie ten cytat z rosyjskiego renegata Olega Orłowa.
| 0 | 1865
Zew Piekieł
Świat od samego początku swojego istnienia nie jest w stanie zaakceptować żadnej stabilności … Chęć stworzenia stabilnej rzeczywistości opartej o dobro, wcześniej czy później kończyła się konfliktem zbrojnym, jak daleko historia jest w stanie spojrzeć wstecz. Jest to skutkiem ludzkiej zachłanności, która raz zapoczątkowana nigdy nie ustaje i zawsze zmierza do zaspakajania swoich pożądań bez ograniczeń. Obiektem pożądań natomiast zawsze był pieniądz, władza z tego pieniądza płynąca i dobra jakie były wytwarzane przez innych.
| 4 | 2075
Nauka bez propagandy
Rewolucja informatyczna jaka zrodziła się nieoczekiwanie w drugiej połowie XX wieku zaczyna odbijać się czkawką nie tylko samym twórcom technologii cyfrowych, ale i każdemu człowiekowi planety ziemia… Wiedza to potęga, ale i ogrom zagrożeń z niej wypływających. Rozwój informatyki doprowadził do nagromadzenia takich ilości danych, że my sami nie jesteśmy w stanie tych danych przetworzyć i z nich skorzystać.
| 0 | 1909
Napaść Na Polskę 2024
Tak powszechnie wyznawana demokracja okazuje się najbardziej szkodliwym i destrukcyjnym ustrojem w historii narodów. Z definicji, demokracja to rządy ludu. Rządy demokratyczne to takie rządy, w których większość decyduje o mniejszości jak będzie żyć i co z nimi będzie się działo. Tymczasem zamiast świętej demokracji, mamy diabelską demon’krację, która kieruje się wyłącznie własnymi krwiożerczymi instynktami. Z definicji także wynika, że w demokracji władzę otrzymują ci, którzy najwięcej uzyskali głosów suwerena, a więc ci, którzy na skutek decyzji większości, wygrywają wybory, będące jednocześnie aktem powierzenia władzy nad sobą, przedstawicielom wygranej opcji politycznej.
| 0 | 2071
Refleksja Na Nowy Rok
Historia dzieje się na naszych oczach. 248 lumpów marginesu cywilizacyjnego, którzy od państwowej komisji wyborczej, otrzymali mandaty poselskie, wybrało po raz kolejny Donalda Tuska na urząd premiera. Stało się tak, pomimo że nikt jeszcze nie stwierdził ważności wyborów a w całej Polsce zostało jawnie złamane prawo, kiedy to lokale wyborcze, wbrew zapisom ustawy samowolnie i bezprawnie wydłużyły godziny głosowania o kilka godzin.
| 1 | 2845
Wrogie Przejęcie Państwa
Polska niewątpliwie znalazła się nieoczekiwanie w ślepym zaułku. Dziś na własnej skórze wszyscy odczuwamy konsekwencje spisku PZPR jaki został uknuty przez przodującą i bijącą rękę partii w latach 80 – tych. Wtedy to „Czerwone Kmery” PZPR postanowili wydać naszą Ojczyznę na własny żer… Wydłubali z rynsztoka swojego tajnego konfidenta i obsadzili go w roli przywódcy zbuntowanej Polski, mając w ten sposób pełną kontrolę nad wydarzeniami sterowanymi z tylnego siedzenia agentów SB. Mieliśmy w tamtych latach człowieka z marmuru, człowieka z żelaza i człowieka znikąd, ale nikt nie przypuszczał, że wzorcem i autorytetem dla nas będzie człowiek z SB.
| 3 | 2411
Iskra na Świat
I stało się … W polskim Sejmie obca narodowość w żadnym stopniu nie identyfikująca się z naszą Ojczyzną, małymi krokami dokonała agresji i zajęcia polskich władz i urzędów zawłaszczając sobie naszą wolność majętność i prawa. Wszystko to za naszym milczącym przyzwoleniem i bez najmniejszego choćby sprzeciwu. Ludzie ci pochowali mycki i powpisywali się na listy wyborcze jako Polacy, po czym będąc już posłami pasożydują na polskim społeczeństwie, krok po kroku odbierając nam wszystko co nasze i co o nas stanowi. Dopiero dziś, po akcji Grzegorza Brauna z gaśnicą w Sejmowym holu, ludzie ci wyłażą na wierzch jak pluskwy spryskane azotoksem i Polacy z przerażeniem odkrywają, kto tak naprawdę nad nimi panuje i nimi rządzi.
| 3 | 2471
Chomik
Ostatnie wybory parlamentarne w Polsce przyniosły szokujące wręcz rezultaty. Szokiem natomiast jest nie tyle obecna struktura polskiego parlamentu, co decyzje wyborców, które do wyłonienia takiego składu władz ustawodawczych - a przez to także i rządu - doprowadziły… Nie chodzi tu jednak o taką wygraną PIS ze aż przegraną, bo tu dokonuje się sprawiedliwość dziejowa, karząca pychę przypadkowego plebsu wyniesionego na ołtarze polityki.
| 2 | 2009
Fałszywe Święto
Nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek zrodzą się we mnie takie refleksje, ale to, co stało się faktem, zdetonowało reakcję taką, jaka musiała nadejść. Najgorszą zbrodnią jaka się na Polsce dokonała, było oddanie władzy najbardziej podłej i zakłamanej części społeczeństwa, i nie chodzi tu o chorą społeczność LGBT, bo bardziej chora, okazała się społeczność PIS, z żoliborskim kurduplem na czele… Zbrodnią jakiej dokonał Kaczyński było odebranie Premierostwa Beacie Szydło i powierzenie tego urzędu żydowskiemu namiestnikowi Matołuszowi Morawieckiemu.
| 1 | 2231
Polska Tu i Teraz
Ostatnie wybory jakie odbyły się w tym roku do polskiego parlamentu, obnażyły skalę dewastacji państwa i narodu jaka na przestrzeni lat, od 1989 roku w Polsce się dokonała.Upadek państwa polskiego ma swoje źródło w członkostwie zarówno w Unii europejskiej jak i w NATO. Dwadzieścia lat w Unii Europejskiej – ogólnie rzecz biorąc – to czas całkowicie stracony dla Polski. To czas dewastacji i demontażu Państwa Polskiego jakiego dokonano najmniejszymi kroczkami, których na co dzień się nie zauważa. Dopiero z perspektywy 20 lat, spoglądając wstecz, można zauważyć jak zdemolowane zostało polskie państwo, jak okradziono Polaków i jak zamieniono nam niemal niezauważalnie, demokracje na globalny totalitaryzm.
| 2 | 2135
Marsz Zaczadziałych
Niemożliwe stało się możliwym, powiedział Tusk patrząc na te otępiałe masy, które przyszły go wesprzeć w jego dewastacyjnych poczynaniach w jakich wciąż stara się doskonalić po powrocie do Polski. kiedy widzę to morze serc, kiedy widzę te setki tysięcy uśmiechniętych twarzy, to dobrze czuję, że przychodzi ten przełomowy moment w historii naszej ojczyzny -powiedział Donald Tusk na rozpoczęciu Marszu Miliona Serc w Warszawie.Przełomowy moment w historii jego Ojczyzny już był i nie był to zbyt udany debiut, bo Hitler ostatecznie skończył marnie i wojnę przegrał.Po tym przełomie z września 1939 roku, dziś Donald Tusk zapragnął kolejnego przełomu w Polsce, tak jak to wyraźnie zadeklarował niejednokrotnie i publicznie „Für Deutschland”.
| 0 | 2346
Między Dżumą a Cholerą
Rozpoczęliśmy właśnie kampanie stołkową. Komuniści przy okrągłym, stole zapewnili sobie dożywotnią władzę do końca świata i jeden dzień dłużej… System wyborczy jest tak urządzony, że rządzą nami i dla nas stanowią prawo ci sami, którzy od dziesięcioleci gnębili i niszczyli zarówno Państwo Polskie jak i Naród. Nie reprezentują oni nikogo oprócz samych siebie i swojego namiestnika czy też oficera prowadzącego, który z tylnego siedzenia steruje myślami i czynami mas i usadzonym na stołku posłem.
| 5 | 4267
Podsumowanie Wyborów.
Kolejne wybory za nami. W zasadzie żadnych niespodzianek nie było. Naród który bezcześci swoją historię i wybiera sobie wyobcowanych katów, by nim rządzili jest narodem bez przyszłości. Tak oto po kolejnych wyborach nasza normalność odskoczyła od nas o kolejny dystans i jakiś czas będzie tylko widoczną perspektywą z przeszłości.Polska bez walki poddała się lewackiemu terrorowi w imię bezhołowia o jakim marzą zdegenerowane młodsze pokolenia, które dochodzą dziś do głosu.
| 5 | 1332
Układ Scalony
Z obrzydzeniem wielkim, ale jednak z szacunku do wiedzy i prawdy, ukazującej upadłość człowieka, zajrzałem na niemiecki „Onet”. Tak, na ten najbardziej perfidny i antypolski Onet, nie tyle internetowy portal, co rynsztok serwowany „Nowemu Polakowi”, którego największym osiągnięciem może być tylko pozostanie sodomitą. Ten szlam intelektualny zgarnięty z samego dna dziennikarstwa, zajął się edukacją polityczno-moralną, resztek polskiego niegdyś społeczeństwa. Stankiewicz, Długosz, Dziubka i Grochal to są twarze załgania, politycznego lokajstwa, degrengolady i upadku godności z jaką każdy człowiek przychodzi na świat.
| 0 | 2665
Ogląd z Dystansu
Wydarzenia jakie się nam objawiły po październikowych wyborach okazały się szokiem. Jednak nikt kto jest w szoku nie jest w stanie w sposób właściwy ocenić wagi tych wydarzeń i ich konsekwencji. Aby dojrzeć sedno i źródło tej tragedii jaka Polskę spotkała, musimy odrzucić wszelkie emocje związane z preferencjami politycznymi.m Wtedy dopiero można odczytać i ocenić wyłącznie fakty jakie miały miejsce nie tylko w kampanii wyborczej, ale także po niej i po ukształtowaniu się już władz. Żeby mieć czysty obraz wydarzeń i ich konsekwencji musimy sięgnąć wiele lat wstecz. Dzisiejszy stan Naszej Ojczyzny trzeba by było rozważać od przypomnienia faktów sprzed lat, co najmniej od czasów, kiedy to w 2005 roku powstała koalicja PiS, LPR i Samoobrona.
| 3 | 2190
Alternatywna Alternatrywa
Od kiedy wermacht ponownie zdemolował polski szlaban i z Tuskiem na czele wtargnął do Polski, wzbiły się w powietrze kłęby dymu i kurzu odsłaniając ruiny państwa polskiego. Świętość jaką do niedawna jeszcze była koń stytucja RP została bandyckim butem zdeptana i rozniesiona. Państwo prawa jakiego przez ostatnie lata mieli bronić ludzie marginesu spod szyldu PO, zostało zmienione w bajki Kim Ir Sen’a i nad Polską rozprzestrzenił się w pełnej krasie, obraz bandyckiego totalitaryzmu i najbardziej prymitywnych rządów. Tak prymitywnych jak prymitywna jest cała obecna bezprawna Rada Ministrów osadzona intelektualnym i kulturowym badziewiem. W momencie objęcia urzędu przez pałkowmnika Bartłomieja Sienkiewicza cywilizacja wraz z konstytucją i prawem, została wysadzona w powietrze…
| 1 | 2269
Rozdział Kościoła i Państwa
Zohydzić, opiłować i odebrać nam wszystko tak, żebyśmy już w niczym i w nikim nie mieli żadnego oparcia. Tak właśnie najbardziej podłe i zakłamane media starają się uczcić za nas Boże Narodzenie… Wirtualna Polska po głębokim wdechu śladu węglowego zajęła się napuszczaniem kominowego malarza na Konkordat, który utknął kością w gardle lewactwu, przez co cała zboczona postępowość nie może pozbyć się do końca własnego sumienia, jakie im przeszkadza w prowadzeniu sodomickiego życia… Już nie małymi kroczkami a wielką falą nienawiści do Chrystusa i do każdego kto jego wyznaje, zioną wszelkie ścierwomedia, lewackie zboczeństwo i diabelskie wręcz nasienie, które rozpoczęło ostateczne niszczenie wszystkiego, co przez wieki stanowiło fundament ludzkiej cywilizacji
| 0 | 2432
Dziaders
Jan Pietrzak śpiewał w "obronie TVP". Maciej Orłoś komentuje.Maciej Orłoś nie kryje swojego zdania na temat zmian, jakie mają zajść w TVP. Sam otrzymał propozycję powrotu na antenę, na razie nie zdradził jednak, czy z niej skorzysta. Skomentował natomiast pojawienie się Jana Pietrzaka na proteście pod TVP. O Janie Pietrzaku broniącym TVP powiedział krótko: “Kolejny dziaders" Pietrzak bez zbędnych ceregieli wyraził publicznie z czym Polska ma dziś do czynienia i w jakiej sytuacji znaleźli się dziś Polacy.
| 1 | 2060
Młodzi i Polityka
Nareszcie poubeckie dziedzice, mają nadzieje sięgnąć raz jeszcze po władzę, by w ten sposób pomnożyć te swoje łupy, jakimi się ich rodziny obłowili, od czasów przekrętu kanciastego stołu aż po dziś. Zasada my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych nadal obowiązuje, ale młodzież z ubeckiego chowu, nie ma o tym najmniejszego pojęcia, jako że nie miała potrzeby by czymkolwiek się interesować.Oni dostali na tacy wszystko co tylko chcieli i to o co nawet nie prosili. Mieli w czym przebierać. To jest właśnie ten grzech pierworodny Polaków, że na to ubeckim bandytom pozwolili…
| 5 | 2018
Przygody Pinokia
„Wybory Polaków zobowiązują”, powiedział Matołusz Morawiecki, oceniając własną misję tworzenia rządu jaka została mu powierzona przez sługę narodu ukraińskiego z (nomen omen) Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie.Najwyraźniej PIS już tak się zachłystnął władzą, że nie zważa na realia w jakich się znalazł i liczy na to, że wciąż odwołując się cynicznie do patriotycznych i szlachetnych wartości Polaków, nadal uda im się z polskich baranów robić baranów zsowietyzowanych.Premier Mateusz Morawiecki pracuje nad misją tworzenia nowego rządu. Twierdzi, że to nie jest "mission impossible" i interpretuje wyniki wyborów parlamentarnych 2023:
| 1 | 2052
Wszystko Nowe
Wybory się właśnie skończyły i choć wszyscy w tych wyborach przegrali, to dla zamulonego polskiego telewizyjnego wyborcy wszyscy są zwycięzcami. PiS choć przegrał, to wygrał te wybory, uzyskując najwięcej mandatów w Sejmie, które w całej swej masie niczego PIS nie dają. „Kałolicja Obywatelska” choć przegrała, to jednak wygrała, bo w porozumieniu z pozostałymi politycznymi renegatami, dysponując sumą przegranych, będzie mieć większość w sejmie i możliwość utworzenia nowego-starego rządu. Król Europejskiej Jełopy -Tusk, kombinuje zrobienie kolejnego składaka dla dewiantów, składającego się ze starych politycznych capów, skompromitowanych, sprzedajnych najemników, nastawionych na świadczenie usług wszystkim, oprócz Polski o ile uda im się dogadać i porozumieć w sprawie jej ostatecznego rozszabrowania i dobicia. Dowiadujemy się teraz po raz kolejny, że wszystko co stare, wraca właśnie jako wszystko nowe.
| 0 | 2120
Ubeckie Fatum III RP
Czy dzieci mają się tłumaczyć z biografii rodziców?Slogan ten jest rozpowszechniany przez dziedziców UB-eckich pokoleń po to, by znęcanie się nad narodem polskim, mogło trwać i degradacja materialna Polaków mogła ich wpędzić w nędzę do końca.Powiedzenie to, ma zapobiec wyciąganiu na wierzch życiorysów polskich zbrodniarzy i ich następnych pokoleń. Nie od dziś wiadomo, że przyszłość dzieci budują i kształtuję ich rodzice. To oni uczą co jest dobre a co złe, to oni dają przykład jak należy postępować, by swoje życie przeżyć jak najlepiej w bezpieczeństwie i zdrowiu.
| 5 | 3160
Jeżdzcy Apokalipsy
Jeźdźcy apokalipsy ruszyli w teren. Rozpoczęła się Kampania wyborcza, która ruszyła pełną parą. Liderzy partii politycznych a także i te bezwolne kandydujące karykatury powyciągane jak króliki z kapelusza, prześcigają się w rywalizacji, kto bardziej nałże i bardziej oszuka zanim usiądzie na poselskim stołku w celu naciskania przycisku. Wszystko rozgrywa się poza naszymi plecami w zacisznych gabinetach partyjnych będących okrągło stołowym spadkiem, po najbardziej zhańbionym okresie państwowości od czasów zaborów.
| 0 | 3814
Do was PISiory
Na nasze nieszczęście przez setki lat Polacy jako naród nie byli w stanie się zorganizować w taki sposób, by odzyskać swoje państwo i rządzić w nim gospodarnie i sprawiedliwie. Młode pokolenia są wykolejane, otępiane (szczególnie przez system edukacji), a później niszczone przez kolejnych gubernatorów na Polskę. Tak jak wówczas tak i dziś, polskie pokolenia już od dzieciństwa są rozpijane, demoralizowane i niszczone na wszelkie sposoby a teraz ta zbrodnia jest wspierana przez pornografię, dopalacze i narkotyki czego nigdy wcześniej nie było.
| 1 | 3472
Rzeczywistość Alternatywna
Wybory coraz bliżej i każdego dnia jesteśmy coraz bliżej zrozumienia swojej tragicznej sytuacji a rzeczywistość coraz bardziej nas zdumiewa. Jeszcze do dziś uważałem, że jedynym i najmniejszym złem, będzie Konfederacja, ale w świetle ostatnich wypowiedzi Sławomira Mentzena zdanie to samo się zmienia i deprecjonuje.Tu zawsze wraca jak bumerang spiskowa teoria, ale ta spiskowa teoria ma od razu bezpośrednie przełożenie na rzeczywistość.
| 0 | 3499
Potem Nastąpi Cisza
Życie polityczne kieruje się swoimi prawami. W latach 80-tych XX wieku w Polsce najważniejsze stało się sprawne a jednocześnie skryte przed narodem szalbierstwo polskiego majątku narodowego, kosztem zarówno państwa jak i narodu co z politycznego punktu widzenia było przez lata przygotowywane przez przodującą siłę narodu i jej uzbrojone bijące ramię.SB wytypowało i wyszkoliło najpierw opozycjonistów, którzy w/g dobrze przygotowanego scenariusza doprowadzili do zmiany ustroju.
| 2 | 2838
Kampania Na Niby
Nowomowa wprawionych już w łgarstwach polityków jest podstawowym narzędziem tumanienia Polaków, które jest używane albo do przejęcia, albo do utrzymania władzy.Problemem nie jest sama władza, ale to jak ta władza jest używana przez rządzących i czy w efekcie jest z nami czy przeciw nam. Od roku 1945 Polacy nie mieli szczęścia do władzy jaką sobie wybierali albo jaka im była narzucona.Wszelkie rządy w Polsce albo na skutek własnej pazerności albo na skutek obcego szantażu sprawowały swoja władzę w sposób najemny.
| 3 | 2194
Entropia
Naukowi psychopaci nie ustają w wysiłkach, żeby każdego, kto jeszcze w jakikolwiek sposób potrafi myśleć, sprowadzić do najprostszej formy inteligencji a mianowicie do powtarzania i powielania ich halucynacji, i w miejsce wiary w Boga, podać do wierzenia projekcje ich chorych wyobraźni. Nauka bowiem przestała już zabiegać o własną wiarygodność o jakiekolwiek uznanie, o jakąkolwiek argumentację i jakiekolwiek dowody. Dziś dowodem staje się projekcja zdegenerowanych umysłów ludzi zwanych bezpodstawnie „naukowcami”
| 0 | 1211
Wojny Kalego
Świat z niepokojem patrzy na eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie, po odwetowym ataku Iranu na Izrael. Ale ten świat już bez żadnego niepokoju patrzy na ludobójstwo, jakiego dokonuje Izrael na ludności palestyńskiej w Gazie.Świat ze współczuciem potępił holokaust żydów podczas II wojny światowej, ale ten sam świat, nawet nie mrugnął okiem na gorszy w swym wymiarze holokaust, jakiego dziś dokonuje Izrael na narodzie Palestyńskim, na naszych oczach. Świat nie ujął się za ofiarami holokaustu palestyńskiego, ale wspomaga ludobójców i zbrodniarzy dostarczając im własnych wojsk, militarnego wsparcia, uzbrojenia i pieniędzy
| 0 | 1404
To nie nasza wojna
Dwa lata temu międzynarodowa bandyteria postanowiła wprowadzić w życie swój niezrealizowany od wieków plan podboju i rozparcelowania Rosji Plan ten był realnie przygotowywany już od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i zintensyfikowany został pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy to globalni bandyci dokonali przewrotu ustrojowego w całej Europie wschodniej, kończąc w ten sposób jałtański porządek świata, ustanowiony po zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami.Od wieków globalnym uzurpatorom złodziejom i bandytom, którzy podstępnie okradali całą ludzkość z jej dorobku, marzyło się sięgniecie swoimi bandyckimi łapami po Rosje, która nie wiadomo jakim cudem zdołała obronić się przed rabunkiem jaki cały czas był celem globalnej kamaryli.
| 0 | 1884
Falstart
Nie żyje Aleksiej Nawalny. Ekspert jest pewny, co się teraz stanie w Rosji. Świat obiegła informacja o śmierci Aleksieja Nawalnego. Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej. Miał 47 lat. Wielu obserwatorów politycznego życia Rosji spodziewało się tego od dawna. Niektórzy wręcz dziwili się, że Aleksiej Nawalny wciąż żyje. Zachodnie media od samego początku manipulowały przekazem i były nawet stawiane tezy, że Nawalny jest świadomie utrzymywany przy życiu przez reżim Putina "na wszelki wypadek". Dziś łżemedia informując o śmierci Nawalnego mówią, że został on zamordowany, nie tyle przez służby co przez samego Putina.
| 0 | 1950
Kto Walczy Na Ukrainie
Nowy wiek rozpoczął się od kruszenia podstaw cywilizacji i w miejsce zbioru zasad, jakie gwarantowały rozkwit każdemu narodowi i każdemu człowiekowi stabilizację egzystencji, pokój i dobrobyt, montuje się prymitywną zbrodnię, bezprawie, pogardę dla prawa naturalnego, życia i wszystkiego co przyczynia się do rozwoju człowieka. Ukazał nam się w pełnej krasie kosmos bezprawia, zbrodni, knowań, anarchii i zapaści nie tylko kultury, ale wszelkich podstaw cywilizacji ludzkiej. Napaść na ludzkość, jakiej bez oglądania się na cokolwiek dokonują globalni psychopaci i zbrodniarze nie ma końca ani żadnych granic. Otumanione narody zaś biernie przyglądają się własnemu unicestwianiu i eksterminacji planety
| 1 | 2021
Kit Dla Mas
Interwencja Rosji na Ukrainie oraz atak Izraela na Strefę Gazy obaliły mity, w które idealistycznie wierzył świat - że wraz z zakończeniem zimnej wojny i upadkiem ZSRR świat pożegnał się z czasem wojen i nastała era pokoju. Jak wiele za te łgarstwa i ociemnianie narodów płaci teraz niczemu niewinna ludzkość widać to na każdym kroku. Kiedy w 1991 r. rozpadał się Związek Radziecki, w wyniku działań zachodniego agenta Michaiła Gorbaczowa wydawało się, że wschodnia i zachodnia połowa Europy Znalazły się w sytuacji patowej, która może już na stałe wyeliminować możliwość zbrojnego konfliktu w Europie.
| 0 | 2707
Kto Sieje Wiatr ....
Kto sieje wiatr zbiera burzę… Izrael przez dziesiątki lat eksterminował i znęcał się nad dwumilionową ludnością Palestyny, którą to zamknął w palestyńskim getcie.To jednak nie wystarczało. Co jakiś czas wojsko żydowskie udawało się w głąb Strefy Gazy i tam pod pozorem szukania i walki z terroryzmem dokonywało egzekucji na ludności palestyńskiej. Żydzi poczuli się tak silni, że nie zważali na szczątkowe akty protestu kierowane pod ich adresem. Na Izraelu nie robiło wrażenia także, nazywanie izraelskich działań wobec sąsiadów, zarówno eksterminacją jak i ludobójstwem.
| 1 | 2256
NWO staje się faktem
Jesteśmy świadkami końca postzimnowojennego porządku świata. Stawka rywalizacji USA z Chinami już nie może być wyższa i wyznaczy nowy porządek na wiele lat - oświadczył amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Nikt już nikogo o zdanie nie pyta… Ci którym się wydaje, że są Panami tego świata, zadecydowali za nas i wszystkie inne narody, bez oglądania się na poparcie czy sprzeciw…
| 0 | 2462
Kowidoza
Prof. dr med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, powiedział, że wirus na nasze życie wpływa w znacznie wyolbrzymiony sposób. Każdy, kto umarł na tzw. koronawirusa, miał choroby współistniejące. koronawirus tylko na zasadzie wyjątku jest śmiertelny, a z reguły jest w znacznej mierze nieszkodliwą infekcją wirusową. To dopiero szczepionki wprowadzają do naszego organizmu białko kolca które jest głównym sprawcą naszych zdrowotnych problemów. Nie było epidemii czy pandemii koronawirusa ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju.
| 0 | 2397
Bliżej Prawdy
Trwa kolejny dzień wojny na Ukrainie i kolejny dzień jesteśmy zalewani zakłamaną propagandą.Śledzę uważnie wszystkie wydarzenia związane z wojną i nic tu nie trzyma się logiki. Łżemedia konsekwencje opisują niezwyciężony marsz UPA po utracone ziemie i kolejne tysiące zabitych Rosjan na froncie, poza frontem, na ziemiach ukraińskich i rosyjskich.Od czasu do czasu gdzieś przecieknie informacja i ujawni się opinia mówiąca o totalnym przegrywaniu tej wojny przez USA, NATO i UPA ińskie wojska.
| 2 | 3685
Namiestnicy
Polska jako obiekt polityczny znalazła się (używając jeżyka kosmologii) w obrębie horyzontu zdarzeń, skąd jedynym możliwym przeznaczeniem w tej sytuacji, jest czarna dziura, gdzie wszystko się kończy. Nie ma znaczenia jak upośledzone intelektualnie władze zarządzają tym kawałkiem ziemi, gdzie kiedyś było polskie państwo, bo stan osobliwości jaki panuje po dotarciu do horyzontu zdarzeń rządów PIS, to stan, w którym nie działają żadne prawa, gdzie nie ma już czasu ani przestrzeni, ani żadnej przyszłości.
| 2 | 3418
Ukryte Na Wierzchu
Ze wszech stron wlewają nam prosto w nasze głowy bieżące informacje z ukraińskiego frontu, o nadludzkich wręcz dokonaniach niezwyciężonej armii UPA, która za każdym oddanym strzałem z HIMARS’a trafia w sam środek rosyjskich żołnierzy i kładzie pokotem tysiące Rosjan wysłanych na śmierć przez Putina .Z drugiej strony zaś najbardziej zaawansowany sprzęt Rosyjski albo ubije staruszkę na ulicy, albo trafia w mieszkalny blok, przedszkole, szpital czy szkołę albo w ogóle wybucha bez żadnych skutków dla ukraińskiej ziemi i ukraińskiego wojska.
| 29 | 6801
Wstyd Ameryki
Niezwykły zaszczyt spotkał najemników rządzących Polską, bo przyleciał do nich Joe Biden wprost ze Stanów Zjednoczonych by poklepać ich po plecach. Cała reszta tej histerycznej wizyty i nie ma już najmniejszego znaczenia choćby dlatego, że jej przebieg był zupełnie nieprzewidywalny. Niektórzy w Stanach Zjednoczonych uważają tę podróż do Polski „za szczyt” możliwości Joe Bidena na dziś. Cały plan podróży został pomyślnie zrealizowany. Joe trafił na lotnisko, później do samolotu, samolot doleciał do Polski, Joe wylądował, znalazł drzwi wyjściowe, zszedł po schodach i nie zrobił sobie krzywdy.
| 0 | 4123
Czyja Jest Ta Wojna
Kiedy w lutym 2022 roku Rosjanie przekroczyli granicę z Ukrainą i zaczęli zajmować terytoria w granicach obecnej Ukrainy, świat rozdarł swoją tubę propagandową, że rosyjski Prezydent Władimir Władimirowicz Putin to krwiożerczy zbrodniarz, który wdarł się na Ukrainę by Ukraińcom wyrwać państwo.
| 0 | 4039
Szambo Wybiło
Od 24 lutego 2022 trwa wojna na Ukrainie. Wrzód jaki się zbierał od dłuższego czasu na skutek zarażenia Ukrainy zachodnią podłokracją dojrzał i pękł w dniu 24 lutego 2022 r. Cały załgany zachód od razu zapluł się i rozdarł na całe gardło, że Prezydent Rosji Wladimir Putin to zbrodniarz, bandyta, terrorysta tyran i psychopata, ponieważ niczym nie sprowokowany, napadł na suwerenny kraj.Tymczasem, jeśli zagłębimy się bardziej w te sytuacje, które doprowadziły do wojny pomiędzy Rosją i NATO jaka prowadzona jest dziś na Ukrainie, zaczynają się pokazywać nie tylko przyczyny wybuchu tej wojny, ale i prowodyrzy, którzy do tej wojny dążyli już od wielu lat.
| 5 | 4423