PWS- antydotum.pl
ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

08 luty 2023

NWO - Nie Suwerenność.

Podczas codziennego przeglądu Internetu trafiliśmy na kolejną wrzutkę łże mediów, mającą na celu wykazanie dobrej reputacji największego szkodnika, od czasów Konrada Mazowieckiego, który nam kiedyś sprowadził Krzyżaków.

Premier Morawiecki: Polska jest gotowa, by stać się jednym z kluczowych ogniw post imperialnej Europy.

No proszę jaki nam się Dawid objawił zarówno od gospodarki jak i od imperializmu i wszelkiej działalności militarno politycznej ustanawiającej Nowy Porządek Świata.

Boże, Coś Polskę przez tak liczne wieki  otaczał blaskiem potęgi i chwały ….. Ciebie błagamy ! Chroń nas i naszą odartą już ze wszystkiego, upodloną, umęczoną, okradzioną i zniszczoną Ojczyznę, od tych złych ludzi, którzy już doprowadzili nas wszystkich do ruiny, nie tylko materialnej.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie !

To jest dziś jedyna, logiczna reakcja, dająca jakąś nadzieję, wynikająca z naszej troski o nas samych i o naszą Ojczyznę, z bezsilności wobec przemocy jaką stosuje wobec nas państwo za posrednictwem najemnego rządu .

Jest to także reakcja, na wypowiadane przez obecne władze gróźby wobec Naszej Ojczyzny, naszego Narodu i nas samych.

Chroń Nas Panie Boże przed tymi, którzy zapowiadając patriotyczny charakter sprawowania władzy, podstępem wyrwali od nas rządy, sprzeniewierzyli sie własnym deklaracjom i na nasze nieszczeście, władzę sprawują w imieniu wszystkich antypolskich sił, o zasięgu globalnym.

Szef rządu mówił, że trwająca na Ukrainie wojna to próba sił dla Zachodu. "Stoimy przed jasnym wyborem: albo zwycięstwo Rosji i klęska Zachodu, albo renesans zachodniej cywilizacji" - powiedział.

O jakiej cywilizacji mówi ten sprzeniewierzeniec i zaprzaniec?  

Cywilizacja zachodnia zaczęła się zwijać już w latach 30-40 XX wieku, kiedy to lewackie ideologie mające na celu zniszczenie wszelkiej ludzkiej tożsamości, zaczęły się mnożyć jak grzyby po deszczu.

Cywilizacja zachodnia została całkowicie zastąpiona globalną antycywilizacją. Kto z normalnych ludzi pragnąłby takiego renesansu?!

Morawiecki przypominał, że Polska jako pierwsza stanęła po stronie Ukrainy i jako pierwsza pokazała, że to nie jest wojna tylko z Ukrainą, ale że jest to wojna o przyszłość Europy i całego wolnego świata.

A jeszcze nie tak dawno ten sam człowiek sprawujący urząd Premiera dla Polaków zapewniał, że to jest konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą, w którym Rosja chce podbić i wcielić w granice własnego państwa nowo powstałe państwo Ukraińskie.

Trzeba to sobie w końcu uświadomić, że to nie Polska stanęła po stronie Ukrainy, ale rządzący Polską najemnicy, których zadaniem jest milczeć i wykonywać rozkazy tych, którzy o losach zarówno Polski jak i Ukrainy decydują i za Ukraińców, i za Polaków.

To nie Polska stanęła po stronie Ukrainy, bo ani Polski ani Polaków nikt nie zapytał o to, po której stronie chce stanąć, ale ci zdrajcy, którzy właśnie Polskę i polskie interesy zaprzedali obcym za czapkę gruszek z wierzby.

Jeszcze nie tak dawno ten sam zakłamany człowiek zapewniał, że jest to wojna pomiędzy zachłannym imperialnym Putinem i otwartą na świat Ukrainą.

Tak otwartą na świat, że na tej Ukrainie nie tylko doszło do produkcji i handlu dziećmi rodzonymi na zamówienie światowych zboczeńców, nie tylko do uruchomienia laboratoriów produkujących śmiertelne wirusy i śmiercionki, ale i na reaktywację ludobójczych organizacji jak UPA i inne pohitlerowskie formacje mające swój renesans na Ukraińskiej ziemi.

Najbardziej cynicznym objawem podłości jest opowiadanie światu, że zachód oprócz pomocy militarnej, pomocy wojskowej, zbrojeniowej, finansowej i wywiadowczej oraz dostarczania armii Ukraińskiej pieniedzy, amunicji, sprzętu wojskowego i ochotników w ogóle nie jest w tę wojnę wmieszany i trzyma się od niej z daleka.

Dziś ten sam człowiek, który nie tak dawno jeszcze zapewniał o swoim polskim patriotyzmie, jako pierwszy wskazuje, że celem tej wojny, jest pokonanie Rosji, ale już nie mówi o tym jakim kosztem ma się to odbyć.

Nie mówi o ofiarach jakie będą musiały być poniesione, aby tę Rosję pokonać. Oni, jak rząd II Rzeczpospolitej, w pierwszej kolejności zadbali o przygotowanie ewakuacji tych co dziś Polską zarządzają, pozostawiając resztę na pastwę zarówno Ukraińców jak i Rosjan.

Jaki cel ma ta bezgraniczna pomoc Ukrainie i jakie dobro ma ona przynieść Polsce nikt o tym słowem nie wspomniał.

(…) to Zachód musi sprawić, to wolny świat musi się do tego przyczynić, żeby ta wojna stała się Waterloo rosyjskiego imperializmu i rosyjskiego kolonializmu.  - podkreślił premier.

Pytanie podstawowe: O jakim wolnym świecie bredzi Matołusz Morawiecki, bo póki co, ten świat każdego dnia, coraz bardziej pochłania globalny totalitaryzm, w którym już nie funkcjonują jakiekolwiek prawa, jakiekolwiek zapisy, jakiekolwiek Konstytucji, uchwalonej przez jakikolwiek naród.

Jakie kolonie na świecie posiada dziś Rosja i jakie kolonie na świecie kiedykolwiek Rosja posiadała nikt tego nie wskazał.

Kiedyś w XII wiecznej Anglii pojawił się „Jan bez ziemi” dziś objawiła się nam kolonialna Rosja bez kolonii. Owszem Rosja po II wojnie światowej miała swój protektorat militarny nad wieloma krajami, ale żaden z nich nigdy nie był rosyjską kolonią.

Matołusz wskazuje, że Rosja prowadzi z Ukrainą wojnę totalną, atakuje obiekty cywilne, morduje cywilów, niszczy infrastrukturę. Zdaniem Morawieckiego, bez wsparcia krajów takich, jak Polska, Ukraina już dziś, byłaby "wielką ruiną".

Pan Morawiecki ma problem z rozumieniem własnych słów. Nie może być sytuacji, że wojna totalna jest prowadzona wyłącznie po jednej stronie.

Im bardziej jedna strona totalnie atakuje drugą stronę konfliktu, tym bardziej totalnie broni się ta druga strona, starając się zadawać przeciwnikowi jak największe straty.

Bestialstwa wynikającego z totalnych postaw podczas militarnego konfliktu podczas zarówno ataku jak i defensywy nie brakuje po żadnej ze stron.

Trzeba by tu także postawić pytanie, czym jest dziś Ukraina z tym wsparciem szczególnie polskim i całego zachodu?

Czyż nie jest właśnie totalną ruiną? Jakie dobro z wojny z Rosją wynikło, z tak bezwarunkowego wsparcia rządzących Ukrainą oligarchów, przez zachodni sojusz militarno polityczny?

Czy sama pomoc wojskowa i gospodarcza udzielona Ukrainie w setkach miliardów dolarów nie jest udzielana pod zastaw Ukrainy?

Co wobec tak bezgranicznie hojnie udzielanej przez zachód i przyjmowanej przez Ukraińskich oligarchów pomocy, zostało na Ukrainie jeszcze ukraińskiego?

Skoro ubywa terytorium Ukrainy a przybywa zadłużenia, skoro ubywa miast, wsi, infrastruktury i wszystko jest równane z ziemią a jednocześnie przybywa trupów i ruiny materialnej spowodowanej wojną, to jak Ukraina zamierza zwrócić zaciągnięte na wojnę pożyczki i zachować jednocześnie swój majątek i suwerenność, o którą ponoć tak walczy?

"Rok po wojnie wielu nadal nie może i nie chce uwierzyć, że wojna na Ukrainie (...) może być preludium do agresji na ogromną skalę". Dlatego - mówi Matołusz, namiestnik na Polskę -  obecny czas można nazwać czasem walki o nowy światowy porządek.

Tak więc niechcący dowiadujemy się jednak od polskojęzycznego łgarza, że wojna na Ukrainie toczy się nie o suwerenność polityczną i gospodarczą Ukrainy, nie o integralność terytorialną Ukraińskiego państwa, ale o Nowy Porządek Świata! NWO!

"Dziś nie jest czas na zawieszenie broni. Dziś Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparcia. Przede wszystkim jednak, Ukraina potrzebuje nadziei" - dodał.

Jaką nadzieją dla Ukrainy może być dewastacja państwa i ponoszenie tak ogromnych ofiar? Agresorem w tej wojnie nie jest ani Ukraina, ani Rosja, ale ci co te wojnę na Ukrainie rozpętali i ją podtrzymują.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy oznacza nie tylko przejmowanie Ukraińskich dóbr w zamian za tę pomoc. 

To jest przede wszystkim zrównanie z ziemią całej obecnej ludzkiej cywilizacji, daleko poza Ukrainą i Rosją, by na jej gruzach zbudować nowe globalne i totalitarne państwo, w którym kilkaset osób będzie posiadać na własność nie tylko ziemski glob, ale i całą ludzkość.


Mataharrari - agent globalistów

(…) nadzieja jest ziarnem, z którego może wyrosnąć zupełnie nowy porządek geopolityczny – mówi dalej Premier

Polska jest gotowa wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształtowanie nowego ładu światowego. Polska jest gotowa, by stać się jednym z kluczowych ogniw post imperialnej Europy.

Tak oto przykleiło się coś do okrętu i woła na całe gardło „płyniemy!”

Premier dodał, że rok wojny pokazał, iż "ukraiński Dawid potrafi postawić się rosyjskiemu Goliatowi" nie dopowiedział, że polski karzeł, bohater Żoliborza, z za węgła podpuszcza zarówno jednego jak i drugiego do jak najbardziej krwawej konfrontacji.

(…) teraz czas na państwa wolnego świata, a zwłaszcza Europy Zachodniej" - apelował Morawiecki.

"Prawda jest taka, że nie mamy wyboru - albo sami zdobędziemy się na wysiłek, którego wymaga uniezależnienie, albo za wolność będziemy płacić krwią.

Jak do tej pory cały wysiłek Matołusza Morawieckiego był nakierowany na pozbawienie Polski jakiejkolwiek suwerenności, uzależnienie Polski od Czerwonych Kmerów Unii Europejskiej i nie tylko, co mu się już całkowicie udało.

Teraz tylko czekamy na płacenie polską krwią za zdradę, jakiej jawnie i w żywe oczy dopuścił się globalny najemnik i nadzorca wyznaczony na Polskę, który dąży do wepchnięcia Polski w wojskowy konflikt z Rosją, by po postawieniu pomnika milionom poległych bohaterów, można już było rozebrać do ostatniej grudki ziemi, ostatnią Rzeczpospolitą jak i Ukrainę.

„W mitologii greckiej sen jest bratem śmierci; trzy dekady drzemki Zachodu zbliżyły nas do końca naszej historii - bomby spadające na Kijów sprawiły, że wolny świat się wybudził, oby na dobre" - dodał szef rządu.

Ja bym chciał tylko wiedzieć, gdzie ten wolny świat jest, bo jak dotąd mamy do czynienia z dociskaniem pętli założonej wolnym ludziom na szyję, niemiłosierny ucisk fiskalny i wyzysk fizyczny, inwigilacja i kontrola najintymniejszych sfer życia prywatnego każdego człowieka a także powszechna cenzura z systemem kija i marchewki.

To, gdzie jest ten wolny świat, który się wybudził?

Z faktu, że Matołusz Morawiecki jest premierem rządu w Polsce bezgraniczne korzyści czerpią jedynie Unia Europejska, europejscy komisarze, Klaus Schwab, Yuval Noah Harrari, Izrael, Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania i sam Matołusz Morawiecki.

Polska i Naród polski jedynie płacą wszelkie koszty sprawowania władzy nad Polakami przez zdrajców, kłamców i cyników którym ta władza została w sposób pozbawiony wyobraźni i uczciwości nadana przez globalnych uzurpatorów.

Naszym zadaniem, jedynym jakie mają jeszcze Polacy do wykonania, jest kolejne odzyskanie naszej pełnej suwerenności i niepodległości.

Naszym obowiązkiem jest także oczyszczenie Polski z najemników i obcych, którzy dzierżą władzę nad nami dlatego, że polskie urzędy wszystkich szczebli obsadza znowu obca dłoń.

Jeśli Polska tego dla siebie nie zrobi, żaden kraj na świecie nie będzie ani wolny, ani suwerenny, ani bogaty, ani szczęśliwy a nowy porządek o jakim śni Morawiecki stanie się realnym horrorem.

Świat pokryje mroczna ciemność totalitarnych psychopatów o ile uda im się ta przebudowa o jakiej właśnie mówi globalny najemnik i namiestnik na Polskę Matołusz Morawiecki.


Ocena: 2 0
Głosów: 2
2354 odsłon