ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

Krzysztof Bęgowski i Upadek Państwa Polskiego

 

Od początków polskiej państwowości  utrzymywanie niepodległego, dumnego , wolnego narodu i  państwa,  było okupywane największymi ofiarami.

Począwszy od Chrztu Polski za Mieszka I i skończywszy na ostatnim etapie wolności Polaków, zakończonym 1 września 1939 roku, napaścią dwóch sąsiednich państw: Hitlerowskich Niemiec i Komunistycznego Związku Radzieckiego, na przestrzeni wieków za "Wolność Naszą i Waszą" lała się polska krew.

krew

Przez wieki Polska była Matką każdego Polaka i dla tej Matki Polacy żyli, za tę Matkę oddawali życie, dla niej pracowali dla niej walczyli dla niej się kształcili, przelewali własną krew i dla niej też umierali. Polska była najcenniejszym skarbem każdego Polaka była nasza, jedyna i święta.

Każda próba odzierania z czci Ojczyzny, była stanowczo tępiona, poprzez odbieranie bluźniercom szacunku, praw a nawet i życia. Ktoś, kto zgrzeszył przeciw Ojczyźnie, był wykluczany z publicznej przestrzeni i bezwzględnie karany.

Wiedzieli o tym  zaborcy, którym polskie wzorce organizacji państwa (będące prototypem późniejszej demokracji) psuły organizację ich państw i interesów, opartych na wyzysku i niewoleniu swoich obywateli.

Z tych też względów, w obrębie państw sąsiedzkich, powstawały wielokrotne próby, zniszczenia Państwa Polskiego i wymazanie go z mapy świata. Poraz pierwszy stało sie to w 1772 roku, przy wykorzystaniu polskiego Sejmu, w warunkach obcej okupacji wojskowej całego kraju.

Po raz ostatni, do tego samego aktu doszło w Magdalence w 1989 roku, przy wykorzystaniu PRL-owskich struktur Służby Bezpieczeństwa i Wojskowych Służb Wywiadu i Kontrwywiadu, opanowanych przez sowieckie NKWD i inne obce służby.

Po roku 1989 rozpoczął się ostatni proces rozbiorów Państwowości Polskiej na zasadach ustalonych w Magdalence i przy użyciu podstępnie uchwalonej, nowej Konstytucji Kwaśniewskiego, która tym rozbiorom nadawała charakter działań zgodnych z prawem...

Nie zmieniły sie także warunki rozbioru i likwidacji państwa, które były i nadal są inspirowane przez Sowieckie NKWD, jak i niemieckie służby specjalne przy wsparciu zarówno amerykańskich służb wywiadowczych jak i międzynarodowej żydowskiej sitwy.

Pod szyldem "prywatyzacji" rozgrabiono niemal cały majątek narodowy, z równoległym niszczeniem fundamentów państwa, zakorzenionych w wierze Polaków.

Następnie, przystąpiono do rujnowania wszystkich zasad etyczno-moralnych, z wykorzystaniem mediów, których Polacy zostali pozbawieni. Byłe polskie media znalazły się w rękach antypolskiej koalicji realizującej bezwzględnie destrukcję, zarówno zasad moralnych narodu, jak i podwalin Państwa Polskiego... 

W wyniku tak wytworzonych warunków polityczno-medialnych, pozbawiono Polaków nie tylko godności własnej, nie tylko solidarności między ludzkiej, ale także i zachowań samozachowawczych, wykorzystując do tego, specjalnie utworzony system anty oświaty.

Po 24 latach intensywnego niszczenia  wszelkich zasobów gospodarczo - kulturowych Państwa, skutki okazały się katastrofalne. Dziś w Polsce Premierem jest człowiek,(Donald Tusk - red) który oficjalnie wypowiadał się z pogardą zarówno o państwie Polskim, jak i jego narodzie. Dziś w Polskim parlamencie zasiadają degeneraci, którzy ten Sejm nie tylko degradują swoim jestestwem ale i go tym jestestwem bezczeszczą.

Już nikt nie pyta o kwalifikacje moralno-etyczne, pozwalające na pełnienie szlachetnych funkcji w państwie, ale poprzez usunięcie wszelkich norm i kryteriów, dąży się do tworzenia jak najpodlejszej reprezentacji w Sejmie i Rządzie, by już bez żadnego przykrycia, oficjalnie, pozbawiać Polaków wszelkich resztek godności, szlachetności, wolności i zasad.

Tych co Ojczyznę kochają władza szczuje, zarówno własną policją, jak i obcymi mentami i mediami, stosując terrorystyczne metody. Najemna Policja katuje fizycznie tych, którzy trzymają polską flagę w ręku.

Unicestwianie polskiego państwa trwa nieprzerwanie i konsekwentnie od 24 lat i wygląda na to, że było zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, że wiele akcji było przygotowywanych przed laty zanim jeszcze SB zmontowało "Solidarność".

Niewinna niby postać Anny Grodzkiej czyli Krzysztofa Bęgowskiego, rzuca nieco światła na to, jak realizuje się współczesny terror i holokaust na Polakach. Samo to, że kolejny agent SB, nie tylko zasiada w polskim parlamencie ale i dąży do otrzymania funkcji Marszałka Polskiego Sejmu, jest kolejnym pluciem w twarz dumnemu narodowi.

Krzysztof Bęgowski okazuje się być osobą przez lata przygotowywaną przez SB do politycznego i ideowego wykorzystania. Nikt dziś nie pyta kim był, ani skąd sie wziął. Życiorysy SB-eckich agentów i TW są możliwie skrzętnie ukrywane ....

Anna Grodzka, czyli Krzysztof Bęgowski,

Anna Grodzka w mainstreamowych mediach, jest przedstawiana jako niezwykle wrażliwa, delikatna osoba, która dzielnie pokonuje kolejne zakręty swojego życia.

Tymczasem z dokumentów służb specjalnych PRL, do których dotarła "Gazeta Polska", wyłania się zupełnie inny obraz. Jest to wizerunek działacza studenckiego i partyjnego, który twardo stąpa po ziemi. Przeszedł długotrwałe polityczne szkolenie wojskowe i szefował ważnym przedsięwzięciom gospodarczym w czasach Polski Ludowej.

Anna Grodzka, czyli Krzysztof Bęgowski, o zgrozo jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego parlamentu. Z racji zasiadania w Sejmie, podobnie jak każdy parlamentarzysta, podlega ustawie lustracyjnej. Gdy jednak wpisuje się "jejo" nazwisko w wyszukiwarkę katalogów Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, pojawia się informacja: znana jako Krzysztof Bęgowski. Według naszych informacji, cały czas trwa kwerenda dotycząca Krzysztofa Bęgowskiego. Niedawno odnalazła się jedna z jego teczek paszportowych, która rzuca zupełnie nowe światło na przeszłość tzw Anny Grodzkiej.

Błyskawiczna kariera

Krzysztof Bogdan Bęgowski urodził się 16 marca 1954 r. w podwarszawskim Otwocku jako jedyny syn Kazimiery i Józefa Bęgowskich. Ojciec jego Józef był  żołnierzem zawodowego Ludowego Wojska Polskiego w stopniu pułkownika.

Krzysztof studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył wydział psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna). Karierę partyjną zaczął, będąc jeszcze studentem. Na V roku psychologii w 1982 r. był już członkiem egzekutywy Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pracownikiem Rady Okręgowej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, był jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego ds. Pracy Politycznej, a później ds. Szkoleń.

We wrześniu 1982 r. Krzysztof Bęgowski został skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Łodzi, gdzie odbywały się szkolenia polityczne. Po długotrwałym szkoleniu wojskowym został dyrektorem "Alma Pressu", wydawnictwa ZSP założonego w 1984 r. przez Jarosława Pachowskiego, członka PZPR, syna ambasadora PRL-u na placówkach w Brukseli, Paryżu, Sztokholmie i w Kambodży.

Sługa Socjalizmu czyli w skrócie "SS"

Przebieg kariery Krzysztofa Bęgowskiego, jaki wyłania się z dokumentów służb specjalnych PRL pokazuje, że władze partyjne miały do niego najwyższe zaufanie. Świadczą o tym m.in. liczne wyjazdy za granicę - często podróżował do ZSRS. Był m.in. w Moskwie i Rostowie a w lipcu 1982 r. na specjalnym seminarium szkoleniowym organizowanym przez sowiecki Komsomoł.

Następnie juz jako sekretarz Komisji Informacji Rady Naczelnej ZSP w 1984 r. przebywał w NRD - Berlinie Wschodnim i Lipsku - na wizytacji firmy Reprotechnik. Jako dyrektor i redaktor naczelny studenckiej oficyny wydawniczej "Alma Press" jeździł  też na Kubę, do Jugosławii oraz do firmy Sony w Austrii.

Na dokumentach wyjazdowych Krzysztofa Bęgowskiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odnotowało, że "wpis w książeczce wojskowej nie wymaga dalszych wyjaśnień", co oznaczało, że za osobę wyjeżdżającą gwarancje brały wojskowe służby specjalne PRL-u.

Krzysztof Bęgowski posługiwał się paszportem uprawniającym do wielokrotnego przekraczania granicy, na który w czasach PRL-u mogli liczyć tylko ludzie najwyższej władzy.

Wśród jego najb,iższych znajomych z lat 80. można znaleźć nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego, Marka Siwca, Jarosława Pachowskiego, Stanisława Cioska, Włodzimierza Czarzastego, Sławomira Cytryckiego, Ryszarda Kalisza czy Wiesława Kaczmarka.

Koniec lat 80. był dla niego czasem kariery biznesowej i partyjnej. Był członkiem PZPR, a po zmianach ustrojowych - SdRP i SLD. Jednocześnie prężnie działał w biznesie - w spółkach w których partycypował byli ludzie powiązani  z wojskowymi i cywilnymi służbami specjalnymi PRL, głównie z Departamentem I MSW, czyli wywiadem.

Krzysztof zostaje Anną

Na tym samym wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym szkolił się Krzysztof Bęgowski, w końcu lat 70. studiował także Piotr Pacewicz, uczestnik obrad okrągłego stołu, jeden z założycieli "Gazety Wyborczej".

To właśnie Pacewicz w swoim cyklu "Pociąg osobowy" w kwietniu 2010 r. zamieścił obszerny wywiad z Krzysztofem Bęgowskim jako Anną Grodzką, pt. "Skazana na płeć". Bęgowski ni stąd ni zowąd ogłosił, że jest kobietą i "prezeską" fundacji Trans-Fuzja.

W urzędowych dokumentach zaś z 2009 r. prezesem Fundacji był Krzysztof Bęgowski. Według oficjalnych informacji Krzysztof Bęgowski operację zmiany płci przeszedł w Bangkoku - proces zmiany płci miał się zakończyć w 2010 r.

Krzysztof Bęgowski podobnie jak wielu innych znanych byłych działaczy Związku Studentów Polskich należy do Stowarzyszenia Ordynacka bok Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Belki czy Andrzeja Rozenka.

Posłanka Grodzka

W 2010 r. przy ogromnym wsparciu prorządowych mediów "Anna Grodzka" został posłem na Sejm VII kadencji -  z listy partii Janusza Palikota z okręgu krakowskiego. W partii zajmuje wysoką pozycję - jest wiceprezesem klubu parlamentarnego, wiceprzewodniczącą/cym komisji kultury i środków masowego przekazu, członkiem komisji sprawiedliwości i praw człowieka, oraz wiceprzewodniczącą/cym parlamentarnej grupy kobiet. Należy także do " Parlamentarnego Zespołu na rzecz Tybetu oraz Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej.

W kampanii wyborczej Anna Grodzka przedstawiał się jako osoba działająca w biznesie. W oświadczeniu majątkowym złożonym na początku kadencji napisał, że zasiada m.in. w Multicolor Film Agency - w oświadczeniu majątkowym z tego roku nie ma już takiego wpisu.

Paweł Sołodki z Multicolor Film Agency powiedział, że agencja zawiesiła swoje funkcjonowanie na czas działalności politycznej Anny Grodzkiej. Dodał, że o planach firmy na przyszłość może poinformować Pani Lalka Podobińska z działu organizacyjnego firmy.

Lalka Podobińska to Stanisława Fedorowicz-Podobińska, pełniąca funkcję dyrektora biura poselskiego "Anny Grodzkiego" i jest mocno związana z Krytyką Polityczną. Warto podkreślić, że środowisko Krytyki Politycznej miało bardzo duży wpływ na publiczną promocję Grodzkiego, która faktycznie zaczęła się w 2009 r.

Z kolei wśród asystentów społecznych Anny Grodzkiego jest m.in. Mariusz Wojciechowski, pracownik agencji ochrony Ekotrade, we władzach której zasiadali m.in. były minister spraw wewnętrznych w rządzie SLD Zbigniew Sobotka oraz Andrzej Piłat, były minister infrastruktury, także w rządzie Leszka Millera.

Wśród interpelacji poselskich Anny Grodzkiej duża część dotyczy leków i preparatów farmaceutycznych - co wynika z tego, że dyrektor biura Grodzkiego  Stanisława Fedorowicz-Podobińska, z wykształcenia jest farmaceutką, a przed objęciem obecnej funkcji pracowała w Bristol Myers Squibb, firmie biofarmaceutycznej.

Anna Grodzki niedawno wniosła projekt ustawy o uzgodnieniu płci, według którego, do urzędowej zmiany płci wystarczy oświadczenie danej osoby.

Donald Tusk nie widzi przeszkód by głosować za powołaniem Krzysztofa Bęgowskiego na stanowisko wice marszałka polskiego Sejmu. Tymczasem na aktualnie obowiązującej liście "zaburzeń umysłowych i behawioralnych" w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD of WHO) znajdował się transseksualizm, czyli przypadłość, jaką sobie zafundował Krzysztof Bęgowski.

Według WHO (Świtowej Organizacji Zdrowia) transseksualizm jest zaburzeniem umysłowym.

Budowa nowej lewizny

Każda partia, która się skompromitowała rządzeniem i która nie jest już zdolna do ponownego przedarcia się w kierunku władzy, jest zawsze zastępowana nową partią, którą zakładają ci sami skompromitowani ludzie.

Regułą także jest, że nowy byt polityczny z tymi samymi politykami kieruje swoje przesłania do następnych młodych pokoleń, które nie są już  zainteresowane żadną historią ... Ani tą dawniejszą ani dzisiejszą.

Jak funkcjonuje dziś w Polsce polityka, mówią fakty: Z Januszem Palikotem zaprzyjaźniony jest Adam Michnik i Aleksander Kwaśniewski. W budowie nowego ruchu istotnym elementem jest Anna Grodzki, o którym ciepło wypowiadają się byli koledzy ze Związku Studentów Polskich, zrzeszeni dziś w Stowarzyszeniu Ordynacka.

W  warszawskiej siedzibie Fundacji Kwaśniewskiego "Amicus Europae", odbyło się spotkanie, w którym m.in. wzięło udział całe ścisłe kierownictwo stowarzyszenia. Ze Stowarzyszeniem Ordynacka, związani są nie tylko ludzie SLD, ale również Platformy Obywatelskiej, np. poseł PO Miron Sycz, czy Ruchu Palikota, Andrzej Rozenek oraz  wice szefowa parlamentarnego klubu Ruchu Palikota Anna-Krzysztof Grodzki.

Annę Grodzkiego można spotkać na paradach równości: jeździ też po Polsce na tzw. spotkania edukacyjne. A wszędzie towarzyszą mu media, które skrzętnie relacjonują jego działalność.

Synem Krzysztofa Bęgowskiego z jego małżeństwa jest Pan Bartosz Bęgowski, pracownik kancelarii Senatu, który zajmuje się bardzo poważnymi rzeczami w najważniejszych instytucjach w kraju - z racji swoich doświadczeń - obsługuje wizyty zagranicznych notabli.

Rozumie swojego rodzica, o którym kiedyś mówił tato, a teraz by jakoś to sobie poukładać wymyślił pieszczotliwe "dede", co ma być zapożyczeniem z angielskiego "lady daddy" (pani tata)

Polska to juz niestety jest nienormalność, jeśli ma taki naród, taki Sejm, taki Rząd i takich urzędników państwowych, którzy w połączeniu z bandyterią PRL-owskich służb, bezkarnie mogą niszczyć i okradać państwo i jego obywatel i... Ze wszystkiego...

Ich hasłem na dziś : "By okraść ze wszystkiego - Wszystkich"

Taka jest przewodnia myśl tych, którzy dziś likwidują Państwo Polskie.


Ocena: 3238 98
Głosów: 3336
12349 odsłon