antydotum - RealnaPolska Tytuł - antydotum.pl
ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

Poniedziałek 25.04.2022

Otwierajcie Szeroko Oczy

Przekręt dokonany na Państwie polskim już nie staje się faktem a faktem jest.

Żydowskie korporacje Rothschildów, Rockefellerów i te skupione w Bilderberg Group oraz pomniejszych ich lokajów globalistycznych pełniących funkcję obozowego kapo jak Klaus Schwab, Bill Gates czy George Soros, skupiają w swoich rękach wszystko co istnieje i ma jakąkolwiek wartość.

Właścicielami tych korporacji są ludzie, którzy złupili świat podstępem, zbrodnią, oszustwem i lichwą, dzięki czemu wszelkie dobra skupili w swoich rękach.

Teraz brak im tylko Bożej Mocy, by stać się panami nieba i ziemi, życia i śmierci i na swój sposób, ta paranoja jaka ich dopadła i opanowała na skutek niewyobrażalnego bogactwa, pozwala im wierzyć w to, że mogą już sterować nie tylko życiem na ziemi, ale i we wszechświecie.

Im wydaje się to realne.

Państwo polskie, w sposób skryty i podstępny, zostało przekształcone z państwa narodowego będącego podmiotem w korporację prawa handlowego będąca przedmiotem handlu.

Dzięki manipulacji długiem, papierami wartościowymi w tym obligacjami emitowanych przez namiestników globalistycznych zbrodniarzy, państwo polskie stało się przedmiotem handlowym łącznie z obywatelami tego państwa zamieszkującymi jego terytorium.

Każdy urząd w Polsce, nie jest już urzędem państwowym, lecz administracją Korporacji, sprawuje władze i prowadzi czynności administracyjne właśnie na rzecz korporacji.

Polska stała się prywatną obcą korporacją. Minister Finansów zarejestrował w amerykańskim rejestrze firm handlowych w systemie „Edgar” spółkę o nazwie „Poland republic of ”CIK#: 0000079312".

Podmiot ten ma wszystkie dane identyczne z danymi przysługującymi państwu polskiemu. Identyczne jest logo, godło, a siedziba rejestrującego zlokalizowana jest w siedzibie Ministerstwa Finansów.

Firma "POLAND REPUBLIC OF" ma siedzibę pod adresem 233 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10016.


Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie z oficjalnym pismem do Ministerstwa Finansów, a instytucja ta potwierdziła, że istotnie minister finansów zarejestrował Polskę jako firmę.

Polski resort finansów poinformował, że rejestracja jest wymogiem związanym z możliwością emisji obligacji skarbowych na rynku amerykańskim.

Art.1 Konstytucji głosi, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, więc rejestracja wspólnego dobra jako firmy, łamie nie tylko Konstytucję, ale staje się zdradą stanu i akt ten powinien być ścigany przez wszystkie organa państwowe z urzędu.

Poprzez tę rejestrację naród Polski został pozbawiony nie tylko resztek suwerenności i własności, ale i sam naród, jako zbiorowisko ludzi żyjących w obrębie granic Rzeczpospolitej, został także przekształcony w obiekt i przedmiot handlu.

Rękami władz Rzeczpospolitej, która przeszła z niepodległego bytu państwowego, na służbę do korporacji jako jej własność, dokonała się zbrodnia nie tylko na państwie Polskim, ale i na polskim Narodzie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało w swym wyjaśnieniu, że „Zdaniem MSZ, rejestracja w systemie EDGAR nie ma prawnomiędzynarodowych konsekwencji dla statusu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności nie nadaje Polsce charakteru firmy.

Ustrój Rzeczpospolitej określają zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zataiło jednak, że jest to opinia wyłącznie MSZ i zataiło także, że inne zdanie co do statusu państwa korporacji mają ci, co zarejestrowali Polskę w swoich rejestrach jako korporację prawa handlowego.

Zataiło także w swoich wyjaśnieniach, że na terenie USA nie obowiązuje Konstytucja Polska, tylko prawo amerykańskie i powoływanie się na Polską konstytucję w tym wyjaśnieniu kompromituje MSZ jako urząd.

Odpowiedź ministerstwa jest manipulacją i wprowadza Polaków w błąd.

Jeśli rzeczywiście rejestracja miałaby być tylko dlatego, żeby sprzedać polskie obligacje na rynku amerykańskim, to powstaje zasadnicze pytanie: Dlaczego w tym samym miejscu i w tych samych rejestrach porejestrowano także jako firmy prawa handlowego, wszystkie instytucje publiczne?

Jeśli poszperamy na stronach amerykańskiej giełdy to zobaczymy, że status prywatnych firm mają w Polsce wszystkie instytucje państwowe.

Ministerstwo Finansów dokonuje wierutnych manipulacji faktami i w ogóle nie wyjaśnia prawdziwego celu rejestracji państwa polskiego jako firmy prawa handlowego.

Ponadto co roku w marcu minister finansów robi sprawozdanie finansowe dla tej spółki, bo wtedy właśnie kończy się jej rok rozrachunkowy, więc jak to się ma do handlu obligacjami na amerykańskim rynku?

W konsekwencji powyższych dokonań okazuje się, że urzędnicy wszelkich instytucji publicznych w Polsce, nie reprezentują już państwa polskiego, tylko reprezentują spółki prawa handlowego i mają obowiązek prawny dbać o interesy właściciela spółki.

Nie ma już czegoś takiego jak rząd, administracja czy interes publiczny. Zgodnie z prawem policjant, urzędnik skarbowy czy sędzia nie ma już obowiązku dbać o interes obywatela czy państwa, ale ma obowiązek dbania o interes właściciela spółki i jest to usankcjonowane prawnie.

Tak więc władza sprawowana przez urzędy zarejestrowane w systemie Edgar w USA, nie jest już władzą państwową a swoje funkcje sprawuje na terenie Rzeczpospolitej, jako pracownik korporacji, absolutnie bezprawnie.

Ludzie trzymający władzę na terenie byłej Rzeczpospolitej i w odniesieniu do Narodu jaki ją zamieszkiwał, oczywiście wykorzystując siłę jaką daje im korporacja do sprawowania nadzoru na terenie RP, mogą zmusić nas do wszystkiego, ale wszelkie działania urzędników korporacyjnych w tych okolicznościach, pozostają bezprawne i nie mają żadnych oznak legalizmu.

Czy to Sąd czy Policja czy Straż Graniczna, Urząd Celny, Urząd Skarbowy ZUS, czy też nawet wojsko jako jednostki korporacji, nie maja nad narodem Polskim żadnej jurysdykcji, bo naród ten nie scedował takich uprawnień do zarządzania sobą na korporację.

Przedstawiciele narodu jako reprezentanci, wybrani w wyborach powszechnych, nie otrzymali żadnego upoważnienia od suwerena do podejmowania decyzji zmieniających ustrój i organizację państwa.

To reguluje Konstytucja RP jako najwyższe prawo w Polsce.

Naród także nie zawierał z jakąkolwiek korporacją, jakiejkolwiek umowy ani żadnego traktatu.

Czynność wykonana przez Ministra Finansów nie ma podstaw w żadnym z przepisów prawnych obowiązujących na terenie RP, ponieważ to Naród jest suwerenem, właścicielem i jednocześnie gospodarzem dobra wspólnego a nie jakikolwiek Minister czy Rząd.

Tej rangi decyzje mogą być podejmowane legalnie wyłącznie na podstawie referendum, w którym to cały naród może jednoznacznie zdecydować o takich czynnościach i zmianach.

Wykonanie takich procedur przez Ministerstwo Finansów w obliczu Konstytucji nosi zatem znamiona przestępstwa popełnionego przeciw Narodowi.

Bezprawna zmiana państwa Polskiego w korporację powoduje, że zarówno ogólnie jak i personalnie, osoby wykonujące czynności w imieniu korporacji „Poland Republic Of”, nie maja żadnej mocy sprawczej a wszelkie decyzje administracyjne podejmowane z ramienia korporacji, są absolutnie nie legalne i mogą być od razu uważane za niebyłe.

Nawet wyroki Sądowe, bo Sędziowie nie sprawują już swojego urzędu z woli Narodu, ale ze względu na rejestrację polskich Sądów, jako spółki prawa handlowego, wykonują swoją pracę z nadania i na rzecz korporacji.

Dokument z 2018 roku mówi o tym, że spółka ma prawo sprzedawać zadłużenie Polski do wysokości 400 miliardów dolarów. Suma ta, to blisko dwa biliony złotych, Budżet na rok 2022- 491,9 mld zł, czyli blisko czterokrotny roczny budżet Polski. To jest ta skala.

Każdy, kto kupi jakąkolwiek część tego zadłużenia, może stać się właścicielem takiego kawałka Polski. Na gruncie prawa handlowego, nabywać prawo własności można za długi, poprzez zamianę długów na akcje.

I tu mamy wytłumaczenie, dlaczego pełniący z ramienia korporacji nadzór nad Polską i Polakami rząd w obłąkany wręcz sposób zadłuża nas na potęgę.

Czy teraz rozumiecie, dlaczego wszystkie kolejne polskie rządy z zamkniętymi oczyma zadłużały Polskę?

W interesie korporacji jest maksymalne zadłużenie kraju i ogłoszenie niewypłacalności by następnie przejąć jego aktywa właśnie za długi. Do przejęcia jest wszystko. Nie tylko olbrzymie złoża surowców rzeki czy lasy. Do przejęcia jest całe terytorium wraz z tym co się na nim znajduje.

Polska od wielu lat posiada rząd okupacyjny, Zmieniają się tylko okupanci i ich namiestnicy. Czynności nadzorcze i zarządzające nad Polakami (np. zbieranie i redystrybucja podatków) pełnią zarządzający spółką najemnicy.

Do tego służy im aparat represji w postaci prywatnej policji, prywatnych sądów, poborców podatkowych itd. którzy od momentu przekazania Polski korporacji, wykonują powierzane im zadania bezprawnie i działania te są pozbawione legalizmu.

Dla utrwalenia tej dominacji nad nami, mamy też od niedawna wojska okupacyjne na naszym terenie. Nie są one po to by bronić naszej suwerenności, demokracji i wolności, ale swoich interesów.

Nie posiadamy też suwerennego pieniądza. O tym co i jak dzieje się z polską złotówką nie decyduje nikt w Polsce.

Z perspektywy czasu, trzeba przyznać, że Bartłomiej Sienkiewicz, będąc ministrem i wypowiadając się u Sowy, że Polska nie istnieje, że istnieje tylko teoretycznie, że Polska to cyt.” Ch.d. i kamieni kupa” miał rację.

Czy wobec tego, to co stało się z Polską nie jest jescze jasne? , czy ktoś tu ma jeszcze jakieś wątpliwości ?

Ma racje też, bardzo dobrze poinformowany były premier, który mówił: "Polska jest kolonią. Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez zagranicę …."

Smutne to wszystko, ale uważam, że warto o tym wiedzieć. Może komuś, kiedyś zacznie jeszcze zależeć na Polsce i może się o nią upomni? kto wie?


Ocena: 3 0
Głosów: 3
8332 odsłon