antydotum - RealnaPolska
ZALOGUJ SIE UKRYJ PANEL
logo

Sobota 04 luty 2023 r.

 

Od Demokracji Do Faszyzmu

 

Od dawna wmawiają nam media, że optymalnym osiągnięciem ludzkości jakie się dokonało na przestrzeni wieków jest demokracja, która stała się i bożkiem, i religią politycznych elit zarządzających światem. 

Tymczasem, mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że dziś jak nigdy dotąd, niepostrzeżenie, ta demokracja w sposób niezauważalny, przechodzi w faszyzm, który obecnie już opanował świat.

Dzieje się tak dlatego, że niewielki promil ludzi na świecie wie czym jest faszyzm, jakie ma cele, jak i jakimi metodami dąży do zaprowadzenia własnych porządków politycznych i społecznych w swoich krajach.

Spróbujmy przybliżyć te definicje w konfrontacji z obecną rzeczywistością jaka dzieje się nie tylko w Polsce.

Społeczeństwo otumaniane lewackimi hasłami łykało wszystko jak indor gałki.  I tym sposobem lewactwo zupełnie opanowało wszystko.

Deklarowanymi adresatami faszyzmu, byli zawsze robotnicy najemni, ludzie ciężkiej pracy, a jednocześnie najmniej sprawni intelektualnie czyli ludzie z klas niższych.

Wielka Ameryka natomiast formowała się, gdy zdecydowaną większość stanowili biali chrześcijanie i wyrosła z korzeni i cywilizacji chrześcijańskiej.

To zapewniło Ameryce wielkość, siłę, rozwój i dobrobyt, nie zaś lewactwo na garnuszku wielkiego kapitału.

Taka droga stawała się wzorem do naśladowania przez inne kraje, a to nie było do zaakceptowania przez lewacką podstępną i załganą dzicz.

Korzystając z prawa do wolności dzicz ta, dążyła do obrócenia wszystkiego co dobre i twórcze w nicość, by wymienić demokratyczny system, na totalitaryzm, który sam w sobie jest celem globalnych psychopatów.

Wedle teorii Gramsciego trzeba było zmieniać rzeczywistość jak najmniejszymi kroczkami żeby to co nadchodzi nie było dla ludzi zauważalne.

A więc najpierw nadeszła „hegemonia kulturowa”, a następnie „długi marsz przez instytucje” takie jak szkolnictwo, sądownictwo i media, co pozwoliło obezwładnić społeczeństwo i osiągnąć wyznaczony sobie cel, który dla nich w istocie jest tylko happeningiem, chwilą jaką można zarejestrować i ją zniszczyć.

Największą zarazą wszechczasów jest „poprawność polityczna” będąca wstępem to wszelkich ustrojów totalitarnych. Wszystko zaczęło się w latach 60-tych XX wieku wraz z tak zwaną „rewolucją seksualną”.

Bezkarnie zmieniano programy nauczania w państwowym szkolnictwie, dając dzieciom i młodzieży papkę obyczajowo-propagandową, w miejsce solidnej wiedzy, co doprowadziło do masowej produkcji półgłówków chętnie przyjmujących pogląd, że są pępkiem świata i podmiotem bytu.

Uniwersytety stały się nie tylko ostoją zidiociałych lewackich teorii, ale i ich wylęgarnią.

Na nic zdały się ostrzeżenia sowieckiego dysydenta z lat 80-tych Jurija Bezmienowa, zbiegłego do USA, który wprost ostrzegał o długofalowej, akcji globalnej lewackiej mafii, mającej na celu kompletną destrukcję społeczeństw z amerykańskim społeczeństwem na czele.

Miała się ona składać z 4 etapów:

- Demoralizacji trwającej 15 – 20 lat, (co najmniej jedno pokolenie)
- Destabilizacji od 2 – 5 lat
- Wywołania kryzysu – ok. 2 miesiące i wreszcie
-„normalizacji” czyli wejścia wojsk lub przejęcie władzy przez miejscowego „wybawiciela”

Ameryka kompletnie nie wyciągnęła wniosków z tego, co się wydarzyło w XX w.

Cały wiek XX - ty, to uśmiercenie nie mniej niż 120 milionów ludzi przez lewacką upośledzoną swołocz, w tym II wojna św. wywołana przez dwa socjalistyczne reżimy: III Rzeszę Niemiecką (NSDAP) i ZSRR – (KPZR).

Trudno określić, trudno tez wyliczyć ile milionów ludzi popadło w zniewolenie na pokolenia dokonane przez lewackich zbrodniarzy, którzy po dziś dzierżą władzę w swoich łapach.

Samego Stalina oblicza się na co najmniej 80 milionów ofiar, a taki Pol Pot wykształcony na paryskiej Sorbonie utrupił 1/3 własnego narodu.

Owszem, stara struktura komunizmu przegrała z wolnym światem i została obalona, ale komuniści nie zginęli i nawet się nie potknęli, zaczęli przepoczwarzać się w liberałów.

Przywdziali garnitury i zaczęli budować coś, co już Gorbaczow (kłamca, zdrajca i manipulator) nazwał "komunizmem z ludzką twarzą".

Teraz doszli do etapu, kiedy myślą, że już mogą otwarcie zrobić wszystko co tylko im przyjdzie do głowy.

Żydokomuniści, których Stalin wypędził z ZSRR, z Polski i innych krajów, nie pojechali do Izraela budować swojego kraju.

Udali się oni do USA, a tam rozpanoszyli się robiąc interesy nie tylko na holokauście, dzięki czemu zdobywają co raz więcej pola i coraz więcej władzy nad Ameryką i Amerykanami.

Zasada, że większość ma rację jest genialna, ale tylko w warunkach zbliżonych do naturalnych, gdzie ten kto ma rację ma większą siłę od tego kto robi głupio.

Problemem zaś stało się ustalenie definicji co stanowi większość i tak od słusznej zasady, że większość ma rację doszliśmy do paranoi, że większością jest absolutna mniejszość, wybierana przez kolejną mniejszość, ponieważ ta rzeczywista większość nikogo nie wybiera i nie uczestniczy w wyborach.

To jest najlepszym motorem napędowym wszelkich totalitaryzmów.

W momencie, gdy zaczynamy wspierać każdego niezależnie od rozumu i kompetencji wspieramy głupotę, która ma otwartą drogę do legitymizowania się większością.

Faszyzm - to skrajnie lewacka doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa, totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny.

Takie właśnie były cele każdego rządu jaki sprawował w Polsce władzę po roku 1989. Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu. Dokładnie to samo znajduje się w deklaracjach PiS i zjednoczonej łżewicy.

Współczesny faszyzm uważany jest na ogół za doktrynę skrajnie prawicową lub hybrydową, tzn. łączącą elementy skrajnie lewicowe i prawicowe. Dziś nie tylko w Polsce właśnie z tym mamy do czynienia.

Integralne części faszyzmu to etatyzm, militaryzm, imperializm, totalitaryzm, korporacjonizm, populizm i kolektywizm.

To właśnie wszystkie te elementy stały się dominujące zarówno w polityce wewnętrznej jak i międzynarodowej wszystkich krajów świata.

W tym kierunku idzie świat realizując wszystkie założenia którymi karmi się współczesny faszyzm.

- Plan zmiany natury ludzkiej i stworzenie lepszego społeczeństwa.
- antagonizmy oparte o rasę, jako siła organizująca ewolucję i postęp. (Black Lives Matter)
- Krytyka państw narodowych i tradycji, jako systemów rozbijających lub osłabiających wspólnotę ludzką
- Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych poprzez media i propagandę

Celem politycznym panującego dziś faszyzmu jest ustanowienie globalnego państwa totalitarnego, pod względem gospodarczym i politycznym, opartym na korporacjonizmie.

Intelektualną podstawą faszyzmu jest globalizm, który jest przedstawiany jako „trzecia droga” i przeciwieństwo liberalnej demokracji.

Globalni faszyści uznają formy rządów państw takich jak Wielka Brytania, Francja czy Stany Zjednoczone za „dekadenckie”.

Faszyzm podkreśla rolę akcji bezpośredniej rządu światowego, legitymizuje przemoc polityczną dla osiągania własnych celów i zysków.

W celu zwiększenia liczby urodzeń faszystowski rząd wprowadzał przywileje finansowe dla rodzin wielodzietnych i zainicjował działania mające zmniejszyć liczbę zatrudnionych kobiet.

Dokładnie właśnie to stało się priorytetem dla rządzącej faszystowskiej łżeprawicy, która bez jakichkolwiek uzasadnień sprzeniewierza płacone przez nas podatki pod przykrywką dbałości o rozwój demograficzny Polaków.

Państwo faszystowskie charakteryzuje się dyktatorskim sprawowaniem władzy, którego podporą jest mono partyjny system parlamentarny.

Choć w Polsce mamy pięć partii w sejmie, to jednak wszystkie te partie, które uzurpują sobie prawo większości, do sprawowania nadzoru nad narodem, nie różnią się niczym między sobą ani pod względem ideologicznym, ani pod względem sprawowania władzy nad Polakami.  

Sejm jest monolitem politycznym w którym zmieniają się u władzy tylko Ci którzy szkodzą Polsce.

W Faszyzmie funkcje ustawodawcze i wykonawcze przejmował wódz: we Włoszech był to Duce, W Polsce jest to Jarosław Kaczyński, który na tylnym siedzeniu, łączy różnorakie stanowiska takie jak prezydent, premier, zwierzchnik sił zbrojnych oraz głównodowodzący.

Bezpośrednio jemu podlega szeroki aparat policyjno-kontrolny, który ma cały szereg zadań z dziedziny inwigilacji i kontroli każdego pojedynczego Polaka.

Dodatkowo, obecny faszyzm eliminuje prawdziwych, jak i domniemanych przeciwników, pod pretekstem walki z dezinformacją, walki o narodowe zdrowie czy też zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

W faszystowskiej Polsce wszystkie stanowiska, zarówno te najniższego, jak i najwyższego szczebla, obsadzane są członkami zaplecza politycznego wodza, czyli partii sprawującej władzę, którą dziś jest PiS. (Przebierańcy i Syjoniści).

Sądownictwo, choć teoretycznie stanowi niezależną władzę, to obok sądów powszechnych tworzone są na boku specjalne sądy partyjne, a do obsadzania stanowisk sędziów oraz prokuratorów wybiera się ludzi związanych ze sprawującą władzę opcją polityczną.

W państwie faszystowskim własność mamy dwojakiego rodzaju; albo całkowicie państwowa albo całkowicie prywatna, wszystko jedno czy na zasadzie konsorcjum czy pojedynczego właściciela.

Polityka gospodarcza ukierunkowana jest głównie na duże zakłady produkcyjne co skutkuje zupełnym upadkiem małej i średniej przedsiębiorczości - głównej siły napędowej gospodarki rynkowej.

W czasie rządów faszystów w Polsce mamy do czynienia z upadkiem średnich prywatnych przedsiębiorstw o charakterze wytwórczym (zwykle przedsiębiorstwa rodzinne).

Faszyzm w Polsce powołuje się na gospodarkę rynkową.

We Włoszech na podstawie dekretu z dnia 3 grudnia 1922 roku rząd otrzymał pełnomocnictwo, na mocy którego zreorganizował administrację publiczną, ograniczył funkcję państwa i wydatki.

W Polsce zrobiono to samo, przenosząc najważniejsze wydatki, wbrew konstytucji, poza sferę budżetową, co pozwala na trwonienie poza wszelką kontrolą podatków, wyrywanych bezlitosnie z polskich kieszeni.

W kwestii walki z bezrobociem polscy faszyści wybierają wybitnie etatystyczną metodę walki, czyli szeroko zakrojone działania państwa, finansowane z budżetu.

Organizuje się roboty publiczne (budowa autostrad, portów, lotnisk, czyli budowa i modernizacja infrastruktury), oraz stosuje się masowe zatrudnianie w przemyśle ciężkim, zarówno państwowym, jak i prywatnym.

W połączeniu z państwową, darmową służbą zdrowia, oświatą i sprawnym aparatem policyjno-sądowym (nadzwyczaj sprawnym) dawało to poczucie względnej stabilizacji szerokim masom obywateli.

Od obywateli wymaga się bezwzględnego posłuszeństwa w dążeniu do wytyczonych przez państwo celów. Całe życie staje się podporządkowane idei totalitarnej. W mniemaniu faszystów koniec ich epoki powinien równać się końcowi całego narodu.

I tu spuśćmy teraz zasłonę milczenia. Niech Każdy z was przeczyta to jeszcze raz i zastanowi się nad tym kto nim rządzi, jakie cele realizuje obecna władza i czy to wszystko nie spełnia właśnie kryteriów państwa faszystowskiego.

Każdy, kto nie przeciwstawia się neofaszyzmowi, ten go tworzy i umacnia. Wcześniej czy później każdy doświadczy refleksji związanych z tym jak i czym wypełnił swoje życie.

Tragedią wtedy, staje się świadomość, że niczego już cofnąć nie można. Czy zatem nie nadszedł już najwyższy czas na to, by Polak był mądry przed szkodą?

 


Ocena: 1 0
Głosów: 1
2710 odsłon