logo

Kolejny sukces demokracji . Szczepienny holokaust

Mało kto dziś zdaje sobie sprawę z tego ze  system demokratyczny  będący przez wieki systemem  nadziei przerodził się na naszych oczach w demoniczny system zbrodni opartej na przymusie prowadzącym do destrukcji i śmierci . System który  cywilizację życia , prawa i nadziei zamienił w cywilizację śmierci bezprawia i ostatecznego końca.

W tych demonicznych  systemach  zachodnich jakie się narodziły po okresie demokracji ,  od zagłady  juz nie ma odwrotu.  W Polsce  dopiero rozpoczyna się pierwsze oswajanie ...

Prof. Maria D. Majewska, jest jedyną  chyba w Polsce przedstawicielką świata nauki, która otwarcie walczy z mafią farmaceutyczną i szczepionkowym ludobójstwem.

Oświęcimski holokaust był tylko laboratorium, etiudą, wstępem  do przygotowania ogólnoświatowego holokaustu  na człowieku globalnym jak dziś nazywa sie po prostu człowieka.

obowiązek szczepień
Podjęto próby wprowadzenia przymusu szczepień , który jest sprzeczny z Polską Konstytucją , prawami UE i prawami człowieka.

Służba śmierci w Polsce (bo służba zdrowia dawno już zmarła na zakażenie)  podjęła praktyczne  działania   narzucające siłą  Polakom przyjmowanie toksycznych szczepień, z wykorzystaniem  urzędowych  kryminalistów  siejących terror i łamiących wszelkie prawa w tym zakresie.

Polaków zgodnie z prawem , i poza tym prawem  pozbawia sie nie tylko środków do życia ale i prawa do życia, do zdrowia i do ich ochrony !!!!  Stanowi  to zbrodnię przeciw ludzkości dokonującą się z pogwałceniem wszelkich praw.

Wszyscy , nie tylko rodzice, których urzędnicy państwowi próbują zmuszać do okaleczania lub zabijania własnych dzieci toksycznymi szczepionkami, powinni zorganizować  marsz  przez całą Polskę !!! i żądać od władzy wykonawczej natychmiastowego usunięcia urzędowych przestępców  ze wszystkich urzędów.

Dziś stanęłiśmy u progu  hamletowskiego dylematu : "Być albo nie być"

Niespodzianka ?

W Polsce wojewodowie i sanepid próbują nakładać kary na rodziców którzy nie szczepią swoich dzieci . Polska Konstytucja i prawo UE mówią, że nie wolno zmuszać nikogo do żadnych medycznych zabiegów, bez jego zgody.

W Polsce wprowadza sie więc  terror szczepieniowy poza obowiązującym prawem a życie i zdrowie nie jest już ogólnym dobrem  ale staje się przywilejem niektórych. Inni muszą o zdrowie i życie swych dzieci podejmować nierówną walkę.

Każdy kto łamie   prawo w tym zakresie powinien stanąć przed sądem z oskarżenia o próby dokonania zbrodni  i  narażania obywateli na straty materialne poprzez nakładanie na nich  kar finansowych za ich prawo do życia i zdrowia którego dobrowolnie nie chcą sie zrzec.

Jak donoszą media Wojewoda pomorski nałożył pierwsze kary finansowe na rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Jeśli w wyznaczonym czasie nie zostaną wykonane zaległe szczepienia, rodzice będą musieli zapłacić grzywnę (razem 5.000 zł ). Jeśli tego nie zrobią, wyręczy ich komornik. W ekstremalnych sytuacjach mogą zostać ograniczone także prawa rodzicielskie.

Tak więc mamy juz przymusową  urzędową  eutanazję  własnych  dzieci przed drzwiami i to  pod rygorem karnym !!! z odbieraniem dzieci rodzicom włącznie

Matki walczą ze szczepiennym holokaustem

Jest to pokłosie tego co dzieje się  w wielu krajach pod naciskiem karteli farmaceutycznych , które próbują wprowadzać terror przymusowych szczepień.

Trzeba więc sie organizować i  podjąć solidarną walkę o przetrwanie z tym systemem planowanej zagłady.  w USA matka okaleczonego szczepieniami dziecka  mówi o holokauście szczepiennym dzieci, o tym, że masowe okaleczenia poszczepienne są dziś najpoważniejszym problemem medycznym ludzkości, i o tym, że establishment medyczny oraz politycy konspirują z kartelami farmacji w masowym szczepiennym okaleczaniu dzieci i dorosłych dla zysków politycznych i materialnych.

Szczepienia zagrożeniem dla zdrowia publicznego

Szczepienia okaleczają i zabijają - przyznał rząd USA. Wcześniej sąd najwyższy tego kraju przyznał, że szczepienia są nieuchronnie niebezpieczne. Dlatego namawianie lub zmuszanie kogokolwiek do szczepień jest zbrodnią popełnianą zarówno  na pojedynczym człowieku jak i na całych społeczeństwach. Choroby, na które nigdy nie było szczepień, takie jak szkarlatyna, tyfus, cholera zniknęły w krajach rozwiniętych wyłącznie wskutek poprawy higieny i warunków życia ludności.

 Wojny rodziców o zdrowie dzieci

Prekursorami przymusowych szczepień są Niemcy . Stosowali oni przymus szczepień  w latach okupacji europy i holokaustu . Tylko w okolicach 1942 r., na skutek szczepień przeciw błonicy, zmarło ponad 250 000 dzieci. Wcześniej, w czasie epidemii ospy 1912 roku, zmarło co trzecie zaszczepione dziecko, czyli 37 000 ofiar. Takiej rzezi niemowląt w jednym okręgu, nie dokonała  żadna choroba.

Wstrzykiwanie preparatów ogólnie uznanych za trucizny, takich  jak  rtęć, aluminium,  neurotoksyny, formaldehyd jest nie tyle eksperymentem co zbrodnią.

Wyroki Trybunału Norymberskiego stwierdzały i podkreślały, że żaden urzędnik nie może się tłumaczyć poleceniem odgórnym, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem człowieka.

w Anglii, w roku 1869. wprowadzono kary dla rodziców tych dzieci których oni nie poddali  przymusowym szczepieniom. Społeczeństwo zbuntowało się i zmusiło władze, do wycofania przymusowych szczepień.

Efekt był zaskakujący. W okręgach, w których stosowano przymus szczepień, śmiertelność była 20 razy większa, aniżeli w mieście Lancaster, gdzie zrezygnowano ze szczepień.
W niektórych szczepionkach stężenie rtęci jest 25.000 razy większe, aniżeli dopuszczalne w wodzie pitnej.

Prawo międzynarodowe mówi jednoznacznie:

1.Konwencja Genewska:  "Nikt nie będzie poddawany, bez swojej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim, ani naukowym".

2.Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku. Pakt ten obowiązuje w Polsce od 1977 roku (Dz. U. 1977 r. nr 38 pozycja 167).

Art. 15: "Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do świadomego wyrażania zgody, powinien ją wyrazić jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba faktycznie opiekująca się pacjentem" (.) "W razie nie uzyskania zgody na proponowane leczenie, lekarz powinien nadal, w miarę możliwości, otaczać pacjenta opieką."

3. Decyzja Europejskiego Trybunału sprawiedliwości Praw Człowieka  z 2002 roku stwierdza : "Obowiązkowe szczepienia, jako przymusowe leczenie, są gwałceniem  praw człowieka, zagwarantowanych w art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności".

4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w art. 3 stanowi: "Prawo do integralności osoby:
1) Każdy ma prawo do integralności fizycznej i psychicznej.
2) W dziedzinie medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: swoboda i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby."

5. wyrok NSA z 1 sierpnia 2013 roku stwierdza , że Sanepid nadużywa prawa, gdyż nie posiada uprawnień do nakładania mandatów.

6.Prawomocny wyrok sądu z 8 lipca 2013 roku z Konina stwierdza, że Sąd nie ma kompetencji, żeby nakazywać rodzicom szczepienie dzieci.

a tymczasem:

Szczepionka przeciw grypie  - brak dowodów bezpieczeństwa i skuteczności u kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci.

Bezpieczeństwo i skuteczność sczepień u dzieci nigdy nie zostały zbadane.

Nigdy nie badano ryzyka zachorowania na raka na skutek szczepień. Już w 1960 roku władze amerykańskie przewidywały epidemię raka w krajach Europy Wschodniej  w tzw. Bloku Komunistycznym. Jak w tym czasie wzrosła umieralność na raka w Polsce, mówią  ogólnie dostępne statystyki.

American Academy of Pediatrics w numerze z dnia 05 stycznia 2015 roku stwierdza , że szczepionka przeciwko odrze - (wszystkie 4 szczepy wirusa) - powoduje zakażenie ogólnoustrojowe.

Szczepionka MMR-V zawiera 10 razy większą ilość ospy wietrznej. Jest ona produkowana z tkanek pozyskiwanych  z aborcji. W ogóle w żaden sposób  nie  przebadana pod kątem bezpieczeństwa.

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że różyczka która chce sie wprowadzić na listę szczepień przymusowych jest łagodną samoistną chorobą.

Badania Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy na zlecenie Biskupów w Kenii udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że szczepionki przeciwko tężcowi są skażone przeciwciałami anty HCG, powodującymi bezpłodność.

Dzieci szczepione wykazują o 155% większe zaburzenia poznawcze, czyli mówiąc prosto, są głupsze, aniżeli dzieci nieszczepione.

Zaszczepieni chłopcy byli o 279% bardziej narażeni na ADHD aniżeli nieszczepieni.
Zaszczepieni chłopcy byli o 317% bardziej narażeni na autyzm, aniżeli nieszczepieni.
Zaszczepieni chłopcy byli o 185% bardziej narażeni na choroby neurologiczne, aniżeli nieszczepieni.
Zaszczepione dzieci były o 120 % bardziej narażone na astmę.

Polska Konstytucja wyraźnie stwierdza, że przepisy prawa międzynarodowego mają pierwszeństwo przed przepisami krajowymi.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 lipca 2014 roku przypomniał wszystkim organom stosującym prawo w Polsce, że tajemnica lekarska jest zapisana nie tylko w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale jest też wartością konstytucyjnie chronioną.

Ujawnianie więc danych o pacjentach to  przestępstwo i nadszedł już czas by za nielegalne działania władz żądać wysokich odszkodowań od państwa.

Nielegalne przetwarzanie tych danych jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

W sytuacji kiedy lekarz nie bada obecności przeciwciał, a decyduje się na podanie szczepionki, z punktu widzenia wiedzy medycznej, popełnia błąd w sztuce lekarskiej za który powinien odpowiadać karnie.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego urzędy państwowe otrzymujące listę dzieci nie sczepionych   powinny  zgłaszać  prokuraturze ten fakt jako nielegalne udostępnianie  danych osobowych  pacjentów.

Teoria spiskowa to nie mit. Realizuje się  na naszych oczach i juz jest  faktem ..
.

Strony Patriotyczne

Konkurs na poezję emigracyjną

Informacje szczegółowe po kliknięciu w obrazek JPII

Tytuły prac oraz krótką notę biograficzną należy przesłać e-mailem w formie załącznika na jeden z tych adresów:

jpiipapa@mail.com

Email:antydotumpl@optonline.net

 

 

 

 

 

christian louboutin prezzo,
christian louboutin scarpe sposa,
christian louboutin shop online,
christian louboutin uomo,
ciabatte uomo,
cintura di hermes,
cintura hermes originale,
cintura louis vuitton prezzo,
cinture hermes originali,
cinture hermes originali,
cinture hermes prezzi,
miu miu borse,
collane pendenti,
collezione 2013 hogan,
Barbour Shop Online,
Earthkeepers Timberland,
Foto Scarpe Timberland,
Giacconi Barbour,
Giacconi Woolrich Uomo,
Giubbotti The North Face,
Giubbotto Barbour,
Giubbotto North Face,
North Face,
Lavaggio Barbour,
Moncler M,
Moncler Outlet Deutschland,
Moncler Outlet Ebay,
Negozio North Face Milano,
North Face Sci,
North Face Zaini,
North Faces,
Rivenditori Ugg,
Timberland,
collezione autunno,
collezione calzature,
collezione le group,
collezione prada,
Collezione Timberland,
collezioni accessori,
Colori Ugg,
compra hogan online,
comprare scarpe online,
costo bracciale tiffany,
costo kelly hermes,
costo ray ban aviator,
Costo Stivali Ugg,
Costo Woolrich,
cover iphone louis vuitton,
cravatta burberry prezzo,
cristian laboutin,
cristian louboutin,
daffodile louboutin,
decollete christian louboutin,
designer calzature,
diamanti tiffany,
diesel occhiali da sole,
Doposci Timberland,
dottor dre,
dr dre monster,
dr dree studio,
ebay borse louis vuitton,
epos occhiali,
euler hermes,
eva louis vuitton,
felpe burberry,
ferragamo icona,
ferragamo incanto,
ferragamo italia,
ferragamo,
ferragamo online shop,
ferragamo osmannoro,
ferragamo profumo,
ferragamo scarpe uomo,
ferragamo sito ufficiale,
ferragamo sposa,
Film North Face,
Film The North Face,
firenze ferragamo,
flyknit nike,
foto gioielli tiffany,
foulard louis vuitton prezzi,
free nike,
freerun nike,
ghd assistenza,
ghd ebay,
ghd gold max styler,
ghd limited edition,
ghd online,
ghd piastra prezzi,
ghd shop,
ghd sito ufficiale,
ghd,
ghdhair,
Giacca A Vento North Face,
Giacca Moncler Uomo 2010,
North Face Prezzi,
Giacca North Face,
Giacca Woolrich Donna,
Giacca Woolrich Uomo,
Woolrich,
Moncler Uomo,
Giacche Barbour,
Giacche Donna Woolrich,
Giacche Woolrich,
Giaccone Barbour,
Giacconi Barbour,
Giubotti Woolrich,
Maglione Timberland,
Mocassini Ugg,
Moncler 12 Mesi,
Negozi Timberland,
Negozi Timberland,
North Face Firenze,
Piumini Woolrich Donna,
Scarpe Uggs,
Sconti Ugg,
Shop Online Ugg,
Giacche The North Face Uomo,
Borsa Barbour,
Borsa Barbour,
Borse Barbour,
Cappelli Barbour,
Moncler Outlet 70,
Moncler Viola Uomo,
North Face Negozi,
North Face Prezzi,
Parka Woolrich Donna,
Scarpe North Face,
Canada Goose Online,
Cappotto Woolrich,
Catalogo Woolrich,
Cera Per Barbour,
Ceratura Barbour,
Ceratura Barbour,
Compra Ugg Online,
Compra Ugg,
Ebay Stivali Ugg,
Emu O Ugg,
Giacca Barbour,
Giaccone Barbour,
Giubbotti North Face,
Lavaggio Barbour,
Moncler 60 Anniversary,
Moncler Dinant,
Negozi Barbour,
North Face Giacche,
North Face Giubbotti,
North Face Prezzi,
Piumino Woolrich Prezzi,
Punti Vendita North Face,
Sito Ugg Ufficiale,
Sito Ugg,
Spaccio Timberland Pero,
Spaccio Ugg Milano,
Spaccio Ugg,
Stivaletti Uggs,
Giaccone Woolrich Uomo,
Giacconi Woolrich Donna,
Giacconi Woolrich Uomo,
gioielleria tiffany milano,
gioielli tiffany prezzi,
Giubbini Woolrich,
Giubbino Woolrich,
giubbotti gucci uomo,
giubbotti gucci uomo,
Giubbotti Moncler Scontati,
Giubbotti Timberland,
Giubbotti Uomo Woolrich,
Barbour,
Giubbotto Canada Goose,
Giubbotto Timberland,
Giubbotto Uomo Woolrich,
Giubbotto Woolrich Donna,
gli occhiali da sole,
Gli Ugg,
Guanti North Face,
gucci beauty case,
gucci calzature,
gucci catalogo borse,
gucci cinture prezzi,
gucci collezione borse,
gucci milano montenapoleone,
gucci parma,
gucci servizio clienti,
gucci treviso,
gucci vintage,
hermes,
hermes borse,
hermes carre,
hermes cravatte,
hermes logo,
hermes milano negozio,
hermes outlet,
hogan athletic,
hogan baby,
hogan baby,
hogan borse prezzi,
hogan cagliari,
hogan caserta,
hogan da bambino,
hogan interactive bianche,
hogan modelli,
hogan outlet online italia,
hogan outlet,
hogan prezzi bassi,
hogan rebel,
hogan sconti online,
hogan stock,
hogan store,
hotel ferragamo firenze,
Hugg Boots,
icona ferragamo,
Imitazione Ugg,
imitazioni tiffany,
Imitazioni Ugg,
Imitazioni Ugg,
ferragamo,
incanto shine ferragamo,
Infradito Timberland,
Infradito Ugg,
Barbour Shop Online,
Barbour Sito Ufficiale,
Barbour Store Milano,
Barbour Store Roma,
Barbour Store,
Barbour Torino,
Calzature Timberland,
Canada Goose Snow Mantra Parka,
Canada Goose Wikipedia,
Catalogo Timberland Scarpe,
Catalogo Ugg,
Comprare Woolrich Online,
Giacca The North Face,
North Face,
North Face Online Shop,
North Face Outlet Online,
Outlet Barberino Woolrich,
Prezzi Ugg,
Scarpe Timberland Estive,
Scarpe Timberland Prezzi,
Scarpe Timberland,
jeans abercrombie,
John Rich And Bros Woolrich,
John Woolrich,
jordan italia,
jordanian airlines,
K Way North Face,
kelly borsa hermes,
la migliore piastra per capelli,
christian louboutin scarpe,
lenti graduate,
lenti per occhiali,
lenti progressive fotocromatiche,
ray ban,
listino prezzi ray ban,
miu miu,
louboutin bari,
louboutin christian,
louboutin online,
louboutin prezzi scarpe,
louboutin sales,
louboutin shoes online,
louboutin,
louis vitton,
louis vuitton accessori borse,
louis vuitton alma mm,
louis vuitton borse catalogo,
louis vuitton cinture uomo prezzi,
louis vuitton,
louis vuitton falsa,
louis vuitton galliera gm,
louis vuitton scarpe donna,
louis vuitton speedy,
louis vuitton venezia,
lucchetto tiffany,
maglie abercrombie,
maglioncini burberry,
Australia Ugg,
Barbour Borse,
Canada Goose Roma,
Catalogo Timberland 2013,
Catalogo Timberland Pro,
Collezione Ugg,
Compra Ugg,
Giacca A Vento North Face,
Moncler Outlet,
Moncler Outlet Woodbury,
Moncler Uomo,
Moncler Woolrich,
Negozio Ugg Milano,
North Face Giubbotti,
North Face Ita,
North Face Online,
Quanto Costano Le Timberland,
Sandali Timberland,
Scarpe North Face,
Scarpe Timberland Prezzo,
Scarpe Timberland Rosa,
Timberland Donna,
Sciarpa Barbour,
Stivali Barbour,
Trench Barbour,
maschere da sci oakley,
mbt anti shoes,
mbt calzature outlet,
mbt kesho,
mbt moja,
mbt punti vendita,
mbt roma,
mbt scarpe torino,
ghd,
mini kelly hermes,
Misure Timberland,
miu miu bags,
miu miu bari,
miu miu bauletto,
miu miu collezione estate 2013,
miu miu,
miu miu on line store,
miu miu shop,
miu miu online store,
miu miu,
miu miu scarpe,
miu miu shop on line,
miumiu borsa,
mocassini ferragamo,
Mocassini Timberland Donna,
Mocassino Ugg,
modelli abercrombie milano,
modelli nike 2013,
scarpe nike air max,